Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar

Kimyasal_Bağlar
Atomları arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağ oluşurken dışarıya enerji verir. Atomlar bağ yaparken açığa çıkan enerji, oluşan bağları koparmak için gerekli olan enerjiye eşittir. bu enerjiye kimyasal bağ enerji denir.ı denir.ı denir.ı denir.
Kimyasal bağlar, atomlar arasında elektron alışverişi veya elektronların ortak kullanılması ucu oluşur. Atomlar bağ yaparak kararlı yapıya (soygaz elektron düzeni) ulaşmak isterler. Atomlar, elektron düzenlerini kendne en yakın soygazın elektron düzenine eğilimindedirler. Elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşmasıyla atomların değerlik elektron sayılarını 2'ye tamamlamasına dublet, 8'e tamamlamasına oklet ı denir.ne en yakın soygazın elektron düzenine eğilimindedirler. Elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşmasıyla atomların değerlik elektron sayılarını 2'ye tamamlamasına dublet, 8'e tamamlamasına oklet ı denir.ne en yakın soygazın elektron düzenine eğilimindedirler. Elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşmasıyla atomların değerlik elektron sayılarını 2'ye tamamlamasına dublet, 8'e tamamlamasına oklet ı denir.ne en yakın soygazın elektron düzenine eğilimindedirler. Elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşmasıyla atomların değerlik elektron sayılarını 2'ye tamamlamasına dublet, 8'e tamamlamasına oklet ı denir.ne en yakın soygazın elektron düzenine benzetme eğilimindedirler. Elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşmasıyla atomların değerlik elektron sayılarını 2'ye tamamlamasına dublet, 8'e tamamlamasına oklet kuralı denir.

Bileşiklerin oluşumunda iki çeşit kimyasal bağ vardır
1. İyonik Bağ
2. Kovalent Bağ

1. İyonik Bağ

Katyon ve anyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuv- veti sonucu oluşan bağa iyonik bağ denir.
Metaller ile ametaller bileşik oluştururken metal atomu, iyonlaşma enerjisi düşük olduğundan elektron verir, pozitif yüklü iyon (katyon) oluşur.
Ametal atomu, elektron alır. Negatif yüklü iyon (anyon) oluşur. Zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur.
iyon_verme
Na+ ve F– iyonları arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. ce NaF iyonik bileşiği oluşur.
İyonik bağı oluşturan elementlerin elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça, bağın iyonik i artar.
İyonik bağ, metaller ile (–) yüklü kökler, (+) yüklü kökler ile (–) yüklü kökler, (+) yüklü kökler ile ametaller arasın- da da oluşabilir.

2. Kovalent Bağ

Ametal atomları kararlı yapıya ulaşmak için değerlik elektronlarının ılarını ortaklaşa kullanırlar. Ortaklaşa kullanılan elektronlara iki atom çekirdeği tarafından uy- gulanan çekim kuvveti ile kovalent bağ oluşur.
Bir atom, sahip olduğu veya uyarılması sonucu sahip olacağı yarı dolu orbital sayısı kadar kovalent bağ yapa- bilir.
İki atom arasında en fazla 3 tane kovalent bağ oluşabi- lir.İki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça, bağ uzunluğu kısalır, bağ enerjisi ve bağ kuvveti artar.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)