sabit reklam
Alifatik Amonyak Türevleri

Amonyak molekülünde hidrojen atomunun yerine alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiklerdir.
Aminler, primer, sekonder ve olmak üzere üçe ayrılır.

Amonyaktaki hidrojenlerden birinin yerine alkil gelirse primer amin oluşur.

Primer_Amin

Amonyaktaki hidrojenlerin ikisinin yerine alkil grubu bağlanırsa sekonder amin oluşur.

Sekonder_Amin

 

Tersiyer Amin

Amonyaktaki hidrojen atomlarının üçünün de yerine alkil grubu bağlanırsa tersiyer amin oluşur.
Tersiyer_Amin

Aminlerin Adlandırılması

IUPAC Sistemine Göre

Azotun bağlı en uzun karbon zinciri seçilir. Amino grubunun yeri ve adı belirtildikten sonra en uzun karbon zincirinin alkan adı söylenir.
Aminlerin_Adlandirilmasi

Özel Adlandırma

Azota bağlı alkil gruplarının adı belirtildikten sonra amin son eki getirilir
etil_metil_propil_amin

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)