sabit reklam
Alkanların Elde Edilme Yöntemleri

1. Doymamış Hidrokarbonlardan

Doymamış hidrokarbonların Pt, Ni katalizörlüğünde H2 ile tepkimesinden doymuş hidrokarbon (alkan) elde edilir.
doymamıs_hidrokarbon

2. Grignard bileşiklerinden

Alkil halojenürlerin susuz eter ortamında Mg ile tepkime- sinden Grignard bileşiği elde edilir.
grignart_bilesikleri
Grignard bileşiklerinin H2O veya halojenli asitlerle tepkimesinden alkan elde edilir.
alkan_eldesi

3. Karboksilli asitlerin Na lı tuzlarından

Monokarboksilli asitlerin Na ve K lı tuzları NaOH veya KOH ile tepkimeye girdiğinde alkan oluşur.
Karboksilli_asitlerin_Na_lı_tuzlarindan

4. Würt Sentezi

Alkil halojenürlerin (R – X) sodyum metali (Na) ile tepkimelerinden alkan elde edilir. Würtz sentezinde 2 mol alkil halojenür ile 2 mol Na tepkimeye girer.
würt_sentezi
Eğer kullanılan alkil halojenürler farklı ise 3 tane farklı alkan bileşiği oluşur
alkan_bilesigi
wurtz_sentezi
ÖRNEK: Alkanlarla (CnH2n+2) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karbon atomu sayısı ardışık olan iki alkan molekülü arasındaki fark CH2 dir.
B) Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapar.
C) İki farklı alkil halojenür kullanılarak Würtz senteziyle üç değişik alkan elde edilebilir.
D) Apolar yapılarından dolayı suda çözünmeleri bek- lenmez.
E) Karbon sayısı üç olan alkanın iki yapı izomeri vardır.
ÇÖZÜM: Karbon atomları arasındaki fark CH2 olup buna homolog sıra denir.
Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Farklı alkil halojenürlerin Na ile tepkimesinden üç farklı ürün oluşur.
Alkanlar apolar moleküllerdir ve suda çözünmezler. Bir, iki ve üç karbonlu alkanların izomeri yoktur.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)