sabit reklam
Alkenler (olefinler)

()

Karbon atomları arasında en az bir tane ikili bağ taşıyan doymamış hidrokarbonlardır.

  •  Genel formülleri CnH2n dir.
  •  sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomları vardır.
  •  Doymamış oldukları için katılma tepkimesi verirler.
  •  Homolog sıra oluştururlar.
  •  Apolar moleküllerdir ve suda çözünmezler.

alkenler

Alkanların sonundaki “an” eki yerine “en” eki getirilerek adlandırılır.
alkenlerin_adlandirilmasi

alken

IUPAC adlandırma sistemine göre adlandırılırken,

  •  İkili bağ taşıyan en uzun karbon zinciri seçilir.
  •  Çift bağın yakın olduğu uçtan numaralandırma yapılır.
  •  İki tane ikili bağ varsa alkenin adının sonuna –”dien” üç tane ikili bağ varsa –trien son eki getirilir.

ıupac_adlandirma_sistemi

Sikloalkenler

Alkenlerde karbon atomların halkalı yapıda olacak şekil- de bağlanması ile oluşan bileşiklerdir. Genel formülleri CnH2n–2 dir. (Bir tane ikili bağ içeriyorsa)

sikloalkenler
sikloalkenler_001

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)