sabit reklam
Alkenlerde İzomeri

Alkenlerde izomerliği iki ana başlıkta inceleyebiliriz.

1.

Sikloalkanlarla, bir tane ikili bağ içeren alkenler birbirinin izomeridir.
yapi_izomerligi

2.

Uzaydaki dizilişleri farklı olan aynı molekül formülüne sahip olan bileşiklerin göstermiş olduğu izomeri türüdür. Cis – trans izomeri alken ve halkalı bileşiklerde görülür. Cis – trans izomerliğinde çift bağa bağlı karbon atomlarına bağlı gruplar aynı tarafta ise cis, farklı tarafta ise trans izomerisi gösterir.
Çift bağla bağlı karbon atomlarından birine aynı gruplar bağlı ise cis – trans izomerisi yoktur.
cis_trans_izomerligi
ornek_cis_trans
cozum_cis_trans

ÖRNEK: Molekül yapılarında eşit sayıda C atomu içeren X, Y, Z hidrokarbonlarından, X: Açık zincirli bir alken Y: Açık zincirli bir alkan Z: Bir siklo alkan olduğuna göre, bu hidrokarbonların birer molekülleri için,
I. Üçünün de kütleleri eşittir.
II. Üçünün de d bağı sayıları eşittir.
III. Yalnız X te π bağı vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
1994 ÖYS
cozummm

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)