sabit reklam
Alkinler

Karbon atomları arasında üçlü bağ (–C ∫ C–) bulunduran hidrokarbonlardır.

  • Genel formülleri CnH2n–2 dir.
  • Üçlü bağdaki karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır.
  • En küçük üyeleri iki karbonludur. (C2H2 Æ Asetilen)
  • Molekül geometrisi doğrusaldır.
  • Homolog sıra oluştururlar.
  • Doymamış olduklarından katılma tepkimesi verirler.
  • Erime ve kaynama noktaları aynı karbon sayılı alkan ve alkenlerden yüksektir.

Alkanları isimlendirirken türediği alkanın –an son eki yerine –in son eki getirilir.
alkinler

IUPAC adlandırma sistemine göre adlandırmada

  • Üçlü bağ taşıyan en uzun karbon zinciri seçilir.
  • Üçlü bağın yakın olduğu uçtan numaralandırma ya- pılır.

alkinlerin_adlandirilmasi

Alkinlerde İzomeri

Aynı karbon sayılı alkinlerle sikloalkenler ve alkadienler izomerdir.
alkinlerde_izomeri

alkinler_ornek

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)