sabit reklam
Alkollerin Adlandırılması

Özel Adlandırma

Alkolü oluşturan alkil gruplarının sonuna alkol sözcüğü eklenir.
alkollerin_adlanirilmasi

IUPAC Sistemine Göre Adlandırma

  •  –OH grubunun bağlı olduğu en uzun karbon zinciri seçilir.
  •  Dallanmış gruplara –OH grubunun yakın olduğu uç- tan numara verilir ve adları söylenir.
  •  Ana zincire denk gelen hidrokarbonun adının sonu- na –ol eki getirilir.
  •  Birden fazla –OH grubu içeren bileşikler için –diol,–triol gibi son ekler getirilir.

alkollerin_adlandirilmasi_.
alkol.
penten
propantriol
eter

Aynı karbon sayılı primer, sekonder ve tersiyer alkoller birbirinin izomeridir.
alkollerde_izomeri

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)