sabit reklam
Amitlerin Özellikleri – Üre – Aminoasit

Amitler de aminler gibi molekülleri arasında hidrojen bağı taşır. (Primer ve sekonder amitler)
Amitlerin_ozellikleri

Amitlerin en önemli bileşiği bir diamit olan üredir.

ure

Amino Asitler

Hem amino (–NH2) hem de karboksil (–COOH) grubu bulunduran bileşiklerdir.

Amino_Asitler

  •  Karboksil grubunun bulunduğu en uzun karbon zin- ciri seçilir.
  •  NH2 grubunun bulunduğu yer karboksil grubundan sonraki karbon atomuna a, b, g .. gibi harflerle belirtilir.

alanin

glisin

propanoik_asit

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)