sabit reklam
Aromatik Bileşikler

benzen

Hidrokarbonlar konusunda benzen türevlerinin adlandırılması üzerinde durulmuştu. Şimdi ise benzen türevlerinin özellikleri ve elde edilme yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Benzen grubuna – NO2 grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşikler nitro bileşikleri denir. Benzenin HNO3 ile tepkimesinden nitro benzen türevleri elde edilir.

Nitro_Bilesikler

Toluenin derişik HNO3 ve H2SO4 karışımı ile tekimesin- den elde edilen kuvvetli bir patlayıcıdır.

Trinitrotoluen

Benzen halkasına amino (–NH2) grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Anilin zayıf baz özelliği gösterir. Bu nedenle asitlerle tepkime verir.
Anilin nitrobenzenin indirgenmesinden oluşur,
Amino_Benzenler

 

Benzen halkasındaki bir Hidrojenin yerine –OH grubunun geçmesiyle oluşan bileşiklerdir. Fenol zayıf asit özelliği gösterir. Fenol Na ve K gibi metallerle H2 gazı açığa çıkarır.
Klor benzenin NaOH ile yüksek basınç aldında tepkimesinden fenol oluşur.

Fenol

 

Toluende metil grubunda yer alan H yerine OH grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Benzil alkol, benzil klorürün seyreltik NaOH ile tepkimesinden oluşur.
Benzil_Alkol

 

Benzaldehit

Benzendeki H atomlarının yerine – C = O grubunun ge- çemsiyle oluşan bileşiklerdir. Benzaldehit bir derece yükseltgendiğinde benzoik asit, bir derece indirgendiğinde benzil alkol oluşur.

Benzaldehit
Tollens ayıracı ile yükseltgenmesine karşın, Fehling çözeltisi ile tepkime vermez.

Benzoik Asit

Benzen halkasındaki hidrojen atomunun yerine – COOH grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Benzoik asit benzil alkolün iki derece, benzaldehitin bir derece yükseltgenmesiyle oluşlan bileşiklerdir. Benzoik asit karboksilli asitlerin genel özelliklerini gösterir ve kuvvetli bir asittir

Benzoik_Asit

ornek

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)