sabit reklam
Aromatik Hidrokarbonlar (arenler)

()

halkalı yapıda çift bağ taşıyan kararlı bileşiklerdir. Aromatik bileşiklerin en küçük üyesi benzendir.

  • Kapalı formülü CnH2n–6 dır.
  • Her bir karbon atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
  • Üç tane π bağı vardır.
  • Bağ açıları 120° dir.
  • Apolar moleküldür ve suda çözünmez.
  • Kararlı yapıda çift bağ içerdiğinden katılma tepkimesi vermez. Fakat yer değiştirme tepkimesi verebilir.

Aromatik_Hidrokarbonlar
aromatik_hidrokarbonlar_001
ÇÖZÜM: Aromatik hidrokarbonlar katılma tepkimesi vermezler. Seçeneklerde katılma tepkimesi verebilecek maddeler alkenlerdir.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)