sabit reklam
Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Asitlik ve Bazlık Özellikleri

 • Bir periyotta soldan sağa doğru ve bir grupta aşağı- dan yukarıya doğru element oksitlerinin asidik ka-rakteri artar.
 •  Bir periyotta sağdan sola doğru ve bir grupta yuka- rıdan aşağıya doğru element oksitlerinin bazik ka- rakteri artar.

asit_baz_karakteri

 • Periyodik özellikleri grup ve periyotlara göre aşağı- daki biçimde özetleyebiliriz

 •   artar.
 •  Atom çapı artar.
 •  İyonlaşma enerjisi azalır.
 •  Elektronegatiflik azalır.
 •  Elektron ilgisi azalır.
 •  Element oksitlerinin bazik karakteri artar.
 •  Değerlik elektronları sayısı değişmez (8A grubu ha- riç).

 •  Atom numarası artar
 •  Atom çapı azalır.
 •  İyonlaşma enerjisi artar.
 •  Elektronegatiflik ve elektron ilgisi artar.
 •  Element oksitlerinin asidik karakteri artar.
 •  Değerlik elektronları sayısı artar.

BİLEŞİK OLUŞUMU

Elementler birbirleriyle birleşerek bileşikleri oluştururlar. Atomlar elektron alarak, vererek veya ortak kullanarak kararlı yapıya (soygaz elektron yapısı) ulaşmak isterler.
Metal atomları ametal atomları ile iyonik bileşik, ametal atomları ise kendi aralarında kovalent bileşik yaparlar.

 •  Elementlerin gruplarına göre, bileşiklerinde alabileceği değerlikler aşağıda verilmiştir.

degerlik_elektronlari

Bileşik oluşumu konusuna 4. bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir.
NOT: En kuvvetli iyonik bağlı bileşik, en aktif metal (7.periyot 1A grubu) ile en aktif ametal (2. periyot 7A grubu) arasında oluşur.
elementler_ornek

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)