Kimya

Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Asitlik ve Bazlık Özellikleri Bir periyotta soldan sağa doğru ve bir grupta aşağı- dan yukarıya doğru element oksitlerinin asidik ka-rakteri artar.  Bir periyotta sağdan sola doğru ve bir grupta yuka- rıdan aşağıya doğru element oksitlerinin bazik ka- rakteri artar. Periyodik özellikleri grup ve periyotlara göre aşağı- daki biçimde özetleyebiliriz Gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe  Atom numarası […]

Elektronegatiflik,Aktiflik

Elektronegatiflik,Aktiflik

Elektronegatiflik Bir atomun kimyasal bağ oluşturduğunda elektronları çekme yeteneğine denir. Elektron alma isteği ile ilişkilidir Elektronegatifliği en büyük grup 7A grubudur. Elektronegatiflik periyodik cetvelde iki farklı şekilde değişir. 1. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. 7A > 6A > 5A > 4A 2. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıda aşağıya doğru gidildikçe elektronegatiflik azalır. Elektronega- tifliği […]

Periyodik Cetvel Özellikleri

Periyodik Cetvel Özellikleri

Periyodik Cetvel Özellikleri Atom çapı iki kurala göre değişir. 1. Periyodik cetvelde periyot numarası arttıkça (yukarı-dan aşağıya doğru) atomların çapı da artar. 2. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe (metallerden soygazlara doğru) atomların çapı azalır Aynı yörünge sayısına sahip atomlardan çekim kuvveti (proton sayısı) büyük olanın çapı daha küçüktür. Çünkü elektronlarını kendisine daha […]

Periyodik cetvel ve özellikleri

Periyodik cetvel ve özellikleri

Periyodik cetvel ve özellikleri Periyodik cetvel fiziksel ve kimyasal olarak biribirine ben- zeyen elementleri gruplandırmak için oluşturulmuştur. Bu cetvel, elementlerin artan proton sayılarına göre düzenlenmiştir.   Periyot Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot denir.Jl Aynı periyotta bulunan elementler için Periyot numarası = Temel enerji düzeyi sayısı = En yüksek başkuant sayısı = Yörünge (kabuk) sayısı eşitlikleri […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)