sabit reklam
Elektronegatiflik,Aktiflik

Elektronegatiflik

Bir atomun kimyasal bağ oluşturduğunda elektronları çekme yeteneğine denir. Elektron alma isteği ile ilişkilidir Elektronegatifliği en büyük grup 7A grubudur. Elektronegatiflik periyodik cetvelde iki farklı şekilde değişir.
1. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar.
7A > 6A > 5A > 4A
2. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıda aşağıya doğru gidildikçe elektronegatiflik azalır. Elektronega- tifliği en yüksek olan atom 7A grubunun ilk üyesi
elektronegatiflik

Bir elementin kimyasal tepkimeye girme eğilimine aktiflik denir.

  •  Soygazlar, kimyasal tepkime vermediklerinden, aktif- liklerinden söz edilemez.

  •  Metallerin elektron verebilme eğilimlerine aktiflik denir.
  •  Aynı grupta bulunan metallerin, metalik aktiflikleri yukarıdan aşağıya, aynı periyotta sağdan sola doğru artar.

ornek_aktiflik

Ametallerin elektron alma eğilimlerine ametalik aktiflik denir.

  •  Ametalik aktiflik, elektron ilgisi ile doğru orantılı olarak değişir.

metalik_aktiflik
metalik aktiflik ornek
B) Atom çapı, iyonlaşma enerjisi ile ters orantılıdır. Atom çapı X > Y dir. (doğru)
C) Değerlik elektron sayıları Y de 2, X te 1 dir. (doğru)
D) X ve Y 3. periyot elementleridir. X 1A, Y 2A grubu elementidir. X in çapı büyük olduğundan elektron verme eğilimi de büyüktür. (doğru)
E) Çekirdeğin çekim kuvveti proton ve nötronlardan kaynaklanır (kütlesel çekim). Buna göre, çekirdek çekim kuvveti Y > X tir. (yanlış)
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)