sabit reklam
Periyodik Cetvel Özellikleri

Periyodik Cetvel Özellikleri

iki kurala göre değişir.
1. (yukarı-dan aşağıya doğru) atomların çapı da artar.

Periyodik_cetvel_ozellikleri
2. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe (metallerden soygazlara doğru) atomların çapı azalır
periyodik

Aynı yörünge sayısına sahip atomlardan çekim kuvveti (proton sayısı) büyük olanın çapı daha küçüktür. Çünkü elektronlarını kendisine daha fazla yaklaştırır.

NOT: Atom çapı, ile ilişkili kavramdır
periyodik_cetvel_ornek

Gaz halindeki nötr bir atomdan elektron koparmak için gerekli olan enerjiye iyonlaşma enerjisi denir.
iyonlasma_enerjisi

Elementlerin iyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılmasında aşağıdaki kural uygulanır.
1. İlk olarak değerlik elektronları sayısına bakılır. Değerlik elektronları sayısı büyük olanın, iyonlaşma enerjisi genellikle büyüktür.
iyonlasma_enerjisii

2. Değerlik elektron sayıları aynı ise (aynı A grubu ele- mentleri) periyot numaralarına bakılır. Periyot numa- rası küçük olanın, iyonlaşma enerjisi büyüktür.
iyonn
3. Tanecikler, izoelektronik iseler, proton sayılarına ba- kılır. Proton sayısı büyük olanın iyonlaşma enerjisi büyüktür.

Jl Periyodik sistemde soldan sağa ve aşağıdan yuka- rıya doğru iyonlaşma enerjisi artar. Atom çapı ile ters orantılıdır.
Jl Bir periyot elementlerin 1. iyonlaşma enerjilerindeki sıralanış şöyledir.
iyonik
Jl 3. periyot elementlerinin atom numaralarının iyonlaş- ma enerjisi değişimini veren grafik aşağıdaki gibidir.

atom_numarası

iyon_ornek
Tablolu İyonlaşma Enerjisi
Jl Ardışık iyonlaşma enerjileri arasındaki ~2,5 – 3 kat yada fazlası bir artış serbest elektron sayısını belir
ler.
Aşırı artış E1 den E2 ye geçişte olursa değerlik elekt-ron sayısı 1 yani 1A grubu elementidir. Aşırı artış E2
den E3 e geçişte olursa değerlik elektron sayısı 2 ya-ni 2A grubunda demektir.
ornek_

ornek_iyon
Elektron İlgisi
Gaz halindeki nötr bir atoma 1 elektron eklenmesi sıra- sında açığa çıkan enerjiye elektron ilgisi denir.
elektron_ilgisi

  • Açığa çıkan enerji ne kadar büyük olursa elektron il- gisi de o kadar büyük olur.
  • Elementlerin elektron ilgileri genellikle,

– değerlik elektron sayısıyla doğru orantılı
– çapla ters orantılı olarak değişmektedir.
elektron_ilgisi_ornek

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)