sabit reklam
Bileşikler

Bileşikler

İki veya daha fazla elementin kimyasal özelliklerini kaybederek, sabit kütle oranında oluşturdukları saf maddelerdir.
bilesikler_ornek

NOT: Kaba formülden bir moleküldeki atom sayısı ve mol kütlesi bilinemez.

1. Önce (+) yüklü iyon, sonra (–) yüklü iyon yan yana yazılır.
2. İyonların üzerindeki sayı değerleri çaprazlanır, 1 yazılmaz.

Bilesiklerin_yazilmasi
Bilesiklerin_yazilmasi_ornek

Bileşiklerin isimlendirilmesinde bazı elementlerin ve bazı köklerin isimlerinin bilinmesi gerekmektedir.
Bazıları şunlardır:
iyonik_bilesiklerin_isimlendirilmesi
* Değişken değerlikli metal iyonlarıdır.

kokler

İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesi

1. Metal–Ametal bileşikleri okunurken önce metalin adı, sonra ametalin adı söylenir ve sonuna –ür eki getirilerek bileşiğin okunuşu tamamlanır.
NaBr Æ Sodyum bromür
CaCl2 Æ Kalsiyum klorür
AlI Æ Alüminyum İyodür

Değişken değerlikli metallerin isimlendirilmesinde ise metal değerliği belirtilmelidir
Fe+3Cl–1 Æ FeCl Æ Demir (III) klorür
Hg+2O–2 Æ HgO Æ Civa (lI) oksit

2. Metal + Oksijen bileşikleri okunurken metalin adı sonra oksijen elementi oksit şeklinde isimlendirilir. Eğer metal değişken değerli ise değerliği belirtilir.
CaO Æ Kalsiyum oksit
Na2 O Æ Sodyum oksit
Fe2O3 Æ Demir (III) oksit
3. Metal + İyon kökü bileşikleri okunurken metalin adı ve gerekiyorsa değerliğinden sonra kökün adı oku- narak herhangi bir ek getirilmez.
Na2SO4 Æ Sodyum sülfat
CaCO3 Æ Kalsiyum karbonat
Al(NO3)3 Æ Alüminyum nitrat
4. İyon kökü + İyon kökü bileşikleri okunurken sadece iyon köklerinin adı okunur. Önce sonra yazılmalıdır.
NH4NO3 Æ Amonyum nitrat
(NH4)2SO4 Æ Amonyum sülfat
NH4ClO3 Æ Amonyum klorat

kimyasal_bag_ornek_001

elementler_ornek_001

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)