Kimya

Kovalent Bileşik Adlandırılması

Kovalent Bileşik Adlandırılması

Kovalent Bileşik Adlandırılması Kovalent bağlı bileşikler (Ametal + Ametal) isimlendirilirken sayıların latince isimleri kullanılır. Sayıların latince karşılıkları, Mono Æ 1 Hekza Æ 6 Di Æ 2 Hepta Æ 7 Tri Æ 3 Okta Æ 8 Tetra Æ 4 Nona Æ 9 Penta Æ 5 Deka Æ 10 İsimlendirilirken ise, Birinci + Birinci + İkinci + […]

Bileşik Çeşitleri

Bileşik Çeşitleri

a. Asitler Suda çözündüğünde ortama H+ iyonu veren bileşiklere asit denir. Farkı bir tarifle asitler OH– iyonu ile reaksiyona girebilen bileşiklerdir. HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, H2SO4 başlıca kuvvetli asitlerdir. Kuvvetli asitler tam olarak iyonlaşarak suda çözünürler. H3PO4, H2CO3, H2S, HF, HCN, CH3COOH başlıca zayıf asitlerdir. Bu bileşikler ise suda biraz moleküller halinde, biraz da iyonlaşarak çözünürler. […]

Bileşikler

Bileşikler

Bileşikler İki veya daha fazla elementin kimyasal özelliklerini kaybederek, sabit kütle oranında oluşturdukları saf maddelerdir. NOT: Kaba formülden bir moleküldeki atom sayısı ve mol kütlesi bilinemez. İyonik Bileşiklerin Yazılması 1. Önce (+) yüklü iyon, sonra (–) yüklü iyon yan yana yazılır. 2. İyonların üzerindeki sayı değerleri çaprazlanır, 1 yazılmaz. İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesi Bileşiklerin isimlendirilmesinde bazı […]

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar Atomları veya atom gruplarını birarada tutmaya yarayan kuvvete kimyasal bağ denir. Atomlar bağ oluşturduklarında kararlı yapıya ulaşır. Bu kararlılık, atomun son yörüngesindeki elektron sayısını sekize tamamlamasıyla gerçekleşir. Bu kurala okted kuralı denir.Atomun değerlik elektron sayısını ikiye tamamlamasına ise dublet kural denir. Dublet kuralına göre bağ yapan atomlar elektron düzenini 2He soygazına benzetir. Kimyasal bağlar […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)