sabit reklam
Kovalent Bileşik Adlandırılması

Kovalent Bileşik Adlandırılması

Kovalent bağlı bileşikler (Ametal + Ametal) isimlendirilirken sayıların latince isimleri kullanılır.
Sayıların latince karşılıkları,
Æ 1 Æ 6
Di Æ 2 Æ 7
Tri Æ 3 Æ 8
Æ 4 Nona Æ 9
Æ 5 Æ 10

İsimlendirilirken ise,
Birinci + Birinci + İkinci + İkinci ametalin ametalin ametalin ametalin sayısı adı sayısı adı
(Bir hariç) şeklinde isimlendirilir.
N2O3 Æ diazot trioksit
PCl5 Æ fosfor pentaklorür
CO Æ Karbonmonoksit
CS2 Æ Karbondisülfür
N2O Æ Diazotmonoksit
UYARI: Kovalent bileşiklerde elektronegatifliği büyük olan element, kararlı hal değerliğini alır ve genellikle sağ tara- fa yazılarak negatif değerlik alır.
kovalent_bilesiklerin_adlandirilmasi

kovalent_bag_001

1. Bileşikteki bir atomun değerliğinin bulunması;
Bileşikteki atomların değerlikleri toplamı sıfırdır. Buna göre, bileşikteki elementlerin değerlikleri, atom sayılarıyla çarpılıp sıfıra eşitlenmelidir.
NOT: Bileşikteki sabit değerlikler yardımıyla değişken değerliğin bulunması kolaylık sağlar.
Degerlik_bulma
Degerlik_bulma_ornek
2. Anyon veya katyon olan bir kökte atomların değerliklerinin bulunması için, elementlerin değerlikleri atom sayıları ile çarpılıp anyonun veya katyonun yüküne eşitlenir.
Degerlik_bulma_ornek_1

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)