OKS - ÖSS - KPSS

6. Sınıf Yazılı Soruları – 7 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 7 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 7 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır? A) Defterler        B) Kitaplar      C) Kalemler      D) Tatil     2. Aşağıdaki eklerden hangisi, “odun” sözcüğünün anlamını değiştirir? A) -lar        B) -cu        C) -dan        D) -a     3. Aşağıdaki sözcüklerden […]

6. Sınıf Yazılı Soruları – 6 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 6 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 6 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Nerde kaldı o güzelim günler, Ey vatanın bağrı yanık bucağı! Hani senin bereketli hasadın, Yeşil yurdun, şen evin, nerde? Bu dörtlükteki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızgınlık      B) Özlem       C) Şaşma       D) Sevinç     2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? A) […]

6. Sınıf Yazılı Soruları – 5 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 5 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 5 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk ismi kullanılmamıştır ? A) Sınıfça resim sergisi hazırladık. B) Karşılaşmaya iki takım da iyi hazırlanmış. C) Çoban sürüyü otlatmaya götürdü. D) Bazı insanlar sağlığa önem vermiyor.       2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır ? A) Birkaç […]

7. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. ”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti. ”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır? A) Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam. B) Dışarıda müthiş bir soğuk vardı. C) O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı. D) Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.       2. Aşağıdaki […]

8. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad tamlamalarından hangisinin tamlananı zamirdir? A) Kendi çocuğunu sevmez mi insan? B) Geziden kimsenin haberi olmamış. C) Onun malı çok kıymetlidir,dokunmayın. D) Kalemlerin hiçbiri işe yaramaz,atalım gitsin.       2) ”Vatanımı niçin severim?”sözü, senin aklına yüzlerce cevap […]

6. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 4 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) ”Bu kitap beni sardı.”cümlesindeki “sarmak”sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekmek B) Etkilemek C) Rahatlamak D) İlgilendirmek       2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır? A) Kime ne diyeyim,kaderim böyle! B) Dumanım,başımın süsü. C) Umudum bitmedi daha ağacım. D) […]

6. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 3 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Şuralarda bir okul olacaktı. B) Bir yağmur yağdı görmelisin. C) Bir park biliyordum, onu bulamadım. D) Dersin ortasında sınıfa bir çocuk girdi.     2. “Çizmeden yukarı çıkmak” deyiminin anlamına en uygun olanı […]

6. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 2 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış;ne filmler çevirebilirmişiz,ama halk böylesini istiyormuş. Ne ince nükteler yapabilirmişiz ama halk yalnız kabasından anlıyormuş. Sanki halk en iyi sanatçılarımızı tutmamış, Nasrettin Hoca’yı, Şarlo’yu bizden önce beğenmemiş gibi. Gelin,işlerimizi halkçı gibi değil,düpedüz halk gibi  yapalım. Halkın sözde istediği gibi […]

6. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Kalabalık karşısında konuşmak bana göre değil. En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum . Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor. Sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın. Sıkılmadan,bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan. Bu kez yapmadım. Bakırköy Kültür Koleji’nde “edebiyat üzerine” bir konuşma yaptım. Yazmıştım diyeceklerimi. Bıraktım […]

İslamiyet Öncesi TÜRK Edebiyatı – (Testler – Sorular)

İslamiyet Öncesi TÜRK Edebiyatı – (Testler – Sorular)

İslamiyet Öncesi TÜRK Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir? A) Oğuz Kağan Destanı B) Bozkurt Destanı C) Türeyiş Destanı D) Timur Destanı E) Alp Er Tunga Destanı     2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Ürünler anonimdir. B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır. […]

Halk Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Halk Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Halk Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür. II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir. III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir. IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur. V. Yalnızca aşk üzerine söylenir. Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) I ve IV […]

Divan Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Divan Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Divan Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme “teşbib” (I) , Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme “girizgah” (II) , Şairin kendini övdüğü bölüme “mehdiye” (III) , araya […]

Tanzimat Dönemi Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır. B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir. D) Bu dönemdeki […]

Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır. B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir. C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır. D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür. E) […]

Milli Edebiyat Dönemi – (Testler – Sorular)

Milli Edebiyat Dönemi – (Testler – Sorular)

Milli Edebiyat Dönemi (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri -Beş Hececiler- grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık – Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç – Faruk Nafiz Çamlıbel C) Ahmet Muhip Dıranas – Yahya Kemal Beyatlı D) Melih Cevdet Anday – Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Enis Behiç Koryürek – […]

Cumhuriyet Dön. TÜRK Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Cumhuriyet Dön. TÜRK Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Cumhuriyet Dön. TÜRK Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır. B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir. C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır. D) 1930″a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra […]

Düz Yazı Türleri – (Testler – Sorular)

Düz Yazı Türleri – (Testler – Sorular)

Düz Yazı Türleri (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme    B) Fıkra    C) […]

Edebî Akımlar – (Testler – Sorular)

Edebî Akımlar – (Testler – Sorular)

Edebî Akımlar (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir? A)  XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır. B)  Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir. C)  Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır. D)  Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam uygunluğa büyük önem verilir. […]

Uyak Türleri – (Testler – Sorular)

Uyak Türleri – (Testler – Sorular)

Uyak Türleri (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Yarım uyak, aaab, -idim B) […]

Söz Sanatları – (Testler – Sorular)

Söz Sanatları – (Testler – Sorular)

Söz Sanatları (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!” dizesinde hangi edebi sanatlar vardır? A) Teşhis – hüsn-i talil B) Telmih ” kinaye C) Mecaz-ı mürsel ” teşhis D) Hüsn-i talil ” tecahül-i arif E) Tevriye ” cinas   2. Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)