İslam Tarihi ve Medeniyeti

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Uhud Savaşı)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Uhud Savaşı)

Uhud Savaşı Bedir Savaş’ından sonra Medineli Müslümanlar, Mekkelilerin kervanlarına baskınlar yapıp zarar vermeye devam ediyorlardı. Katade Seferi’nde Müslümanların bir Kureyş kervanını ele geçirmeleri üzerine Mekkeliler, Bedir yenilgisinin intikamını da almak amacıyla bir ordu hazırlayıp Medine’ye doğru hareket ettiler. iki ordu Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Hz. Muhammed elli kişilik okçu birliğini, düşmanın arkadan saldırı ihtimaline karşı […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Bedir Savaşı)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Bedir Savaşı)

Bedir Savaşı Hz. Muhammed, Mekke’yi ekonomik olarak zayıflatmak ve Müslümanların Mekke’de kalan mallarının karşılığını almak amacıyla, Mekkelilerin kervanlarını vurmaya karar verdi. Bu sırada Mekkelilere ait büyük kervanın Şam’dan Mekke’ye gitmekte olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanlardan oluşan az sayıda bir kuvvetle Medine’den ayrıldı. Kervandakiler, durumu öğrenince yollarını değiştirdiler ve Mekke’ye haber gönderip yardım istediler. […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi. Hz. Muhammed, yaşı ilerledikçe ticaretten arta kalan zamanının büyük bölümünü tek başına inzivaya çekilerek insanlardan uzak bir şekilde geçirmeye başladı. Düşünmek üzere, Mekke yakınında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giden Hz. Muhammet burada bir süre kalırdı. Hz. Muhammed 40 yaşındayken Hira […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Dil ve Edebiyat)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Dil ve Edebiyat)

Dil ve Edebiyat Arapça, zengin ve gelişmiş bir dil olup Sami dil ailesindendir. Mekke’de her yıl Ukaz panayırı açılır ve burada şiir yarışmaları düzenlenirdi. Burada düzenlenen yarışmada birinci gelen şiirler bir yıl boyunca Kâbe’nin duvarına asılırdı. Ayrıca bu panayır ticaret açısından da önemli bir alışveriş merkeziydi. Mekke dışından gelenler, mallarını burada satarlardı.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Sosyal ve Ekonomik Hayat)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Sosyal ve Ekonomik Hayat)

Sosyal ve Ekonomik Hayat Arapların çoğu göçebe olarak yaşardı. Göçebe Araplara bedevi denirdi. Hayvancılıkla uğraşan göçebeler, otlak bulmak amacıyla sürekli yer değiştirdi. Şehirde yaşayan Araplara ise medeni denirdi. Hicaz ve Yemen bölgelerinde yaşayan Arapların bir kısmı, kentlerde yerleşmişlerdi. Mekke’de Müslümanların kutsal saydıkları Kâbe bulunmaktadır. Mekke’den sonra Hicaz’ın en önemli kenti Medine idi. Medine’nin çevresi tarıma […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Din ve İnanış)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Din ve İnanış)

Din ve İnanış İslamiyet’in doğuşu sırasında, Bizans imparatorluğumun resmi dini Hristiyanlıktı. Bizans imparatorluğu’nda Hristiyan Ortodoks mezhebi egemendi. Bizans’taki Patrik, aynı zamandatüm Ortodoksların dinî lideriydi. Sasanilerin egemen olduğu İran’da halkın çoğu Zerdüşt dinine inanıyordu. Bu dinin esası iyilikle kötülüğün mücadelesiydi, iyilik tanrısının adı Ahuramazda (Hürmüz), kötülük tanrısının adı Angramanyu (Ehrimen) idi. İyi bir kişi her zaman Ahuramazda’nın […]

İslamiyet’in Doğuşu ve Dünyada Genel Durum (Siyasi Durum)

İslamiyet’in Doğuşu ve Dünyada Genel Durum (Siyasi Durum)

     Siyasi Durum                 Bizans İmparatorluğu (395-1453)  6. ve 7. yy’da dünya tarihi incelendiğinde Bizans imparatorluğu, Sasani Devleti gibi büyük devletler, Kök Türk Devleti’nin ikiye ayrılmış durumu ve küçük devletlerle Asya’da Çin, Avrupa’da ise parçalanmış bir Roma imparatorluğu görülür. Kavimler Göçü sonucunda Roma imparatorluğu karışıklıklar içinde kalmış, […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)