sabit reklam
Doğrunun Analitik İncelenmesi

Bu bölümde bir doğru üzerinde alınan noktaların kendi koordinatları arasında nasıl bir ilişki olduğunu inceleyeceğiz.

şekilde verilen d doğrusunun üzerindeki bütün noktaların ordinatları, apsislerinin 2 katının 1 fazlasıdır. Yani; y = 2x + 1 şeklindedir.

Burada kurduğumuz lineer bağlantıya (y = 2x + 1) d doğrusunun denklemi denir ve d : y = 2x + 1 şeklinde gösterilir.

Aşağıdaki doğruların denklemlerini siz bulun.

Genel olarak bir doğrunun denklemi y = mx + n şeklinde ifade edilir.

Örnek;

A(2, 5) ve B(5, 11) noktalarından geçen d doğrusunun denklemini yazınız.

Örnek;

A(3, 11) ve B(7, 27) noktalarından geçen k doğrusunun denklemini yazınız.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)