sabit reklam
Doğrunun Analitik İncelenmesi

Dik kesişen iki reel eksenin oluşturduğu düzleme Analitik Düzlem veya Dik Koordinat Sistemi denir.
Analitik düzlemin bütün noktaları P(x, y) sıralı ikilisi ile gösterilir. x gerçel sayısına P noktasının apsisi, y gerçel sayısına P noktasının ordinatı, (x, y) ikilisine de P noktasının koordinatları denir. “O” noktasına da başlangıç noktası veya orijin denir.

x_ ve y_ eksenleri düzlemi dört bölgeye ayırır. Bölgelerin işaretleri yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

x_ ekseni üzerindeki noktaların ordinatları (y leri) sıfırdır. y_ ekseni üzerindeki noktaların apsisleri (x leri) sıfırdır.

Koordinat eksenleri üzerindeki noktalar hiçbir bölgeye dahil edilmezler.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)