sabit reklam
Esterler

esterler

Özel Adlandırma

Önce esteri meydana getiren asitin adı, sonra da alkolden gelen alkil grubunun adı söylenir ve ester sözcüğü eklenir.
Esterlerin_Adlandirilmasi

ester

IUPAC Sistemine Göre Adlandırma

İlk önce esteri oluşturan alkil grubunun adı yazılır. Sonra asit adı yazılır. Asit için “–oat” son eki getirilerek adlandırma yapılır
Siklopentil_bütanoat

Aynı karbon sayılı esterler ile monokarboksilli asitler birbirinin izomeridir.
Esterlerde_İzomeri

Esterlerin Elde Edilme Yöntemleri

1. Karboksilli Asit ve Alkollerin Tepkimesinden

Karboksilli asitlerle alkollerin tepkimesinden ester oluşur.
Karboksilli_Asit_ve_Alkollerin_Tepkimesi

 

2. Asit Anhidritlerinden

Asit anhidritlerin alkollerle tepkimesinden ester ve karboksilli asit oluşur.

Asit_Anhidritler

3. Karboksilli Asit Tuzlarından

Karboksilli asit tuzlarının alkil halojenürlerle tepkimesinden ester oluşur.
Karboksilli_Asit_Tuzlarından_ester_eldesi

4.

Açil klorürlerin alkollerle tepkimesinden ester oluşur.
Açil_klorürlerden_ester_eldesi

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)