Karboksilli Asit ve Esterler

Yağlar – Sabunlar

Yağlar – Sabunlar

Yağlar Yağ asitlerinin gliserinle yapmış oldukları esterlere yağ veya gliserit denir. Yağ asiti doymuş ise katı yağ, doymamış ise sıvı yağ oluşur. Sabunlar Yağların NaOH veya KOH ile hidrolizinden sabun elde edilir.

Esterlerin Kimyasal Tepkimeleri

Esterlerin Kimyasal Tepkimeleri

Esterlerin Kimyasal Tepkimeleri 1. Hidroliz tepkimesi Esterler su ile tepkimeye girdiğinde karboksilli asitler ve alkollere dönüşür. 2. Bazlarla Tepkimeleri Esterler kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek karboksilli asit tuzu ve alkol oluştururlar. Oluşan tuza sabun, bu olaya da sabunlaşma denir.   3. Amonyakla Tepikemeleri Esterler NH3 ile tepkimeye girdiğinde amit ve alkol oluşur. 4. İndirgenme Tepkimeleri Esterler Cu, […]

Esterler

Esterler

Esterler Esterlerin Adlandırılması Özel Adlandırma Önce esteri meydana getiren asitin adı, sonra da alkolden gelen alkil grubunun adı söylenir ve ester sözcüğü eklenir. IUPAC Sistemine Göre Adlandırma İlk önce esteri oluşturan alkil grubunun adı yazılır. Sonra asit adı yazılır. Asit için “–oat” son eki getirilerek adlandırma yapılır Esterlerde İzomeri Aynı karbon sayılı esterler ile monokarboksilli […]

Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri

Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri

Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri Polarize ışığın yönünü değiştiren maddeler optikçe aktif maddelerdir. Bir maddenin optikçe aktiflik gösterebilmesi için asimetrik karbon atomu taşıması gerekir. Bir karbon atomuna dört farklı atom veya grup bağlan- mışsa bu karbon atomuna asimetrik karbon atomu denir ve *C şeklinde gösterilir. Optikçe aktif bir maddenin izomer sayısı 2n ile bulunur. n, […]

Karboksilli Asitlerin Özellikleri

Karboksilli Asitlerin Özellikleri

Karboksilli Asitlerin Özellikleri  Molekülleri arasında iki tane hidrojen bağı vardır. Bu nedenle kaynama noktası alkollerden daha yüksektir. Hidrojen bağından dolayı suda iyi çözünürler. Kar- bon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Karboksilli asitler zayıf asit özelliği gösterir. R – COOH p RCOO– + H+  Molekülde karbon sayısı arttıkça asitlik azalır.  Alfa (a) karbonuna bağlı gruplar asitliği artırır […]

Karboksilli Asitlerin Tepkimeleri

Karboksilli Asitlerin Tepkimeleri

Karboksilli Asitlerin Tepkimeleri 1. Metallerle Tepkimeleri Karboksilli asitler aktif metallerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarırlar. 2. Nötrleşme Tepkimeleri Karboksilli asitler bazlarla nötrleşme tepkimesi verirler. 3. Asit Klorür Oluşması Karboksilli asitler PCl3, PCl5 gibi maddelerle tepkimeye girdiğinde asit klorür oluşur.   4. Ester Oluşması Karboksilli asitler alkollerle tepkimeye girdiğinde ester oluşur. 5. Asit Anhidri Oluşması […]

Karboksilli Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Karboksilli Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Karboksilli Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Primer Alkoller ve Aldehitlerin Yükseltgenmesinden Primer alkollerin iki basamak, aldehitlerin bir basamak yükseltgenmesinden primer alkoller oluşur. 2. Esterlerin Hidrolizinden Esterler asidik ortamda su ile hidroliz edilirse karboksilli asit ve alkol oluşur.   3. Asit Anhidritlerinden Asit anhidritlerinin alkollerle tepkimesinden karboksilli asitler ve esterler oluşur.   4. Karboksilli Asit Tuzlarından […]

Karboksilli Asitler

Karboksilli Asitler

Karboksilli Asitler Karboksilli Asitlerin Adlandırılması Özel Adlandırma Karbon sayısı az olan karboksilli asitlerin özel adları var- dır. Sistematik Adlandırma  Karboksil grubu içeren en uzun karbon zinciri seçilir.  Dallanmış karboksilli asitlerde karboksil grubundaki karbon atomundan başlanarak numara verilir.  Ana zincirin alkan adının sonuna “–oik asit” eki getirilir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)