sabit reklam
Karboksilli Asitlerin Özellikleri

  •  Molekülleri arasında iki tane hidrojen bağı vardır. Bu nedenle kaynama noktası alkollerden daha yüksektir.

karboksilli_asit_

  • Hidrojen bağından dolayı suda iyi çözünürler. Kar- bon sayısı arttıkça çözünürlük azalır.
  • Karboksilli asitler zayıf asit özelliği gösterir.

R – COOH p RCOO– + H+

  •  Molekülde karbon sayısı arttıkça asitlik azalır.
  •  Alfa (a) karbonuna bağlı gruplar asitliği artırır

asit_kristalleri

Yapılarında –OH grubu bulunduran karboksilli asitlerdir.
Oksi_Asitler

Karbon zinciri üzerinde amino (–NH2) grubu taşıyan bileşiklerdir

Amino_Asitler

 

Karbon sayısı çift, düz zincirli monokarboksilli asitlerdir. Yağ asitleri doymuş ve doymamış olmak üzere ikiye ayrılır.

Karbon atomları arasında π (pi) bağı bulunmayan bileşik-lerdir. Genel formülleri CnH2n + 1COOH şeklindedir.
Doymuş_Yağ_Asitleri

Karbon atomları arasında pi bağı bulunan bileşiklerdir.
Doymamıs_Yağ_Asitleri

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)