sabit reklam
Eterler

Sudaki H atomları yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklerdir.
eterler

 

Özel Adlandırma

Alkil gruplarının adı alfabetik sıraya göre söylenir ve sonuna eter kelimesi getirilir.
eterlerin_adlandirilmasi

IUPAC Sistemine Göre Adlandırılması

Alkil gruplarından karbon sayısı en fazla olan ana zincir kabul edilir. Diğer alkil grubu oksijenle birlikte alkoksi grubu olarak adlandırılır.
IUPAC_Sistemine_Göre_Adlandirilmasi

Eterlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

  •  Eterler polar moleküllerdir ve suda çözünmezler.
  •  Molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmadığı için kaynama noktası alkollerden düşüktür. Polar olduk- ları için kaynama noktaları hidrokarbonlardan yük- sektir.
  •  Küçük moleküllü eterlerin sudaki çözünürlüğü yük- sektir. Karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır.
  •  Kimyasal tepkimelere karşı ilgisizdirler. Bu yüzden indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi vermezler.
  •  Aynı karbon sayılı monoalkollerle izomeridir

eter_ornek

ÇÖZÜM: X izopropil alkol, Y ise eterdir. X ve Y izomer olduğuna göre, R, –CH3 olmalıdır.
Eter molekülünde alkil grupları farklı olduğu için karışık eterdir. Alkoller Na ile H2 gazı çıkarırken, eterler Na ile H2 gazı açığa çıkaramaz.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)