sabit reklam
Karbonhidratlar

Karbonhidratlar

Aldehit grubu taşıyan karbonhidratlar aldo, keton grubu taşıyanlar ise keto ön eki alır. Sonra karbon atomu sayısı latince sayılarla belirtilerek sayının sonuna “–oz” eki getirilir

Karbonhidratlarin_Adlandirilmasi

aldohekzoz

Karbonhidratlar üç grupta incelenir.
1.
2.
3.

1. Monosakkaritler

 •  En basit hidrokarbonlar olup tek karbon iskeletinden oluşurlar.
 •  Tatlıdır ve suda çözünürler.
 •  Suda hidroliz olmazlar.
 •  Genellikle optikçe aktiftirler.
 •  Monosakkaritlerin en önemlileri glikoz ve fruktozdur.

glikozun_kimyasal_yapisi

fruktoz

 • Glikoz aldehit grubu taşıdığı için Fehling ve Tollens çözeltileri ile tepkimeye girerken, fruktoz keton gru- bu taşıdığı için Fehling ve Tollens çözeltisi ile tepki- meye girmez.
 • İkisi de optik izomeridir. Fakat glikozda 4 tane asi- metrik karbon atomu varken, fruktozda 3 tane asi- metrik karbon atomu vardır.

2. Disakkaritler

 •  İki molekül monosakkaritten bir molekül su çekilme-siyle oluşan bileşiklerdir.
 •  Tatlıdırlar ve suda çözünürler.
 •  Kapalı formülleri C12 H22 O11 dir.
 •  En önemlileri sakkaroz, laktoz, maltoz, sellobiyoz- dur.

disakkaritler

 

3. Polisakkaritler

 •  Çok sayıda monosakkaritin glikozit bağı ile birbirine bağlanmış karbonhidratlardır.

polisakkaritler_kimyasal_formul

 • Suda çözünmezler ve tatsızdırlar.
 • En önemlileri nişasta, glikojen ve selülozdur.
 •  Nişasta hidroliz olduğunda glikoza dönüşür. Ayıracı iyottur

polisakkaritler_ornek

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)