sabit reklam
Kimyasal Tepkimelerde Denge

kimyasal_denge
Kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen çift yönlü re- aksiyonlara denge reaksiyonu denir. Denge reaksiyonla- rı dinamiktir.

Kapalı bir kaba su konulduğunda, yüzeydeki ve enerjileri yeterince büyük olan moleküllerin bir kısmı gaz haline geçer. Bu olaya buharlaşma denir.
Gaz haline geçen taneciklerin bir kısmı yeniden sıvı faza döner. Bu olaya da yoğunlaşma denir.
Belli bir süre sonra buharlaşan moleküllerle yoğunlaşan moleküllerin hızları birbirine eşit olur. Böylece sıvı – bu- har dengsi kurulur.
h2o
Bu olay bize fiziksel dengenin varlığından bahseder

Bazı kimyasal tepkimeler tepkimeye giren maddelerin ta- mamı ürünlere dönüşene kadar devam eder. Bu tip tep- kimelere tek yönlü tepkimeler denir.
X(g) + Y(g) Æ Z(g) + L(g)
Denge tepkimelerinde girenler hiçbir zaman tamamen ürünlere dönüşemez. Denge tepkimelerinde hem ileri, hem de geri tepkime hızından bahsedilir. Bir tepkimede ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olduğu anda denge kurulur.
X(g) + Y(g) 3 Z(g) + L(g)
Çift yönlü ok tepkime kabında hem ileri tepkime hem de geri tepkimenin gerçekleştiğini gösterir.
İleri tepkime hızı : THileri = k1[X].[Y] Geri tepkime hızı : THgeri = k2[Z].[L]
dengeye ulaşmış tepkimede ileri tepkime hızı geri tepki- me hızına eşit olacağından
tepkimelerde_denge
hiz_tepkime

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)