Kimya

Denge Sabitinin Değişimi (Dengede Hess Prensibi)

Denge Sabitinin Değişimi (Dengede Hess Prensibi)

Denge Sabitinin Değişimi (Dengede Hess Prensibi)  Bir denge reaksiyonu ters çevrilirse K denge sabiti, çarpmaya göre tersine döner. Kd/K= 1 olarak alınır.  Bir tepkimenin katsayıları n ile çarpılırsa, K nın “n”in- ci kuvveti alınır. Kd = K üzeri n  Herhangi bir tepkime diğer tepkimelerin toplamın- dan oluşuyorsa, bu tepkimenin K denge sabiti diğer tepkimelerin denge sabitlerinin çarpımına eşittir. Kd […]

Denge Bağıntıları

Denge Bağıntıları

Denge Bağıntıları Kimyasal denge ileri ve geri tepkime hızlarının eşitliği olduğuna göre, hız bağıntılarında gösterilmeyen katı ve sıvı maddeler denge ifadelerinde de gösterilmez. Gazlar ve sulu çözeltideki iyonlar gösterilir. Aşağıda bazı tepkimeler ve bunlarla ilişkili denge bağın- tıları verilmiştir. Kimyasal Dengenin Nedeni Maksimum Düzensizlik – Minimum Enerji Fiziksel veya kimyasal olaylar belli bir süreden sonra […]

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimyasal Denge Kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen çift yönlü re- aksiyonlara denge reaksiyonu denir. Denge reaksiyonla- rı dinamiktir. Fiziksel Denge Kapalı bir kaba su konulduğunda, yüzeydeki ve enerjileri yeterince büyük olan moleküllerin bir kısmı gaz haline geçer. Bu olaya buharlaşma denir. Gaz haline geçen taneciklerin bir kısmı yeniden sıvı faza döner. Bu olaya da […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)