6. Sınıf Yazılı Soruları – 13 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 13
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Şuralarda bir okul olacaktı.
B) Bir yağmur yağdı görmelisin.
C) Bir park biliyordum, onu bulamadım.
D) Dersin ortasında sınıfa bir çocuk girdi.

 

 


2. “Çizmeden yukarı çıkmak” deyiminin anlamına en uygun olanı hangisidir?

A) Pahalı mallar almaya kalkışmak
B) Başkalarının sırtından geçinmek
C) Başkalarının işini engellemek
D) Bilmediği işlere kalkışmak

 

 


3. “Türk Ordusu Sakarya’yı bir yay gibi sarıyordu.” Cümlesinde kaç kaynaştırma vardır?

A) 2        B) 3       C) 4        D) 5

 

 


4. Hangi cümlede sıfat tamlaması yoktur?

A) Neşeli günlerini anımsıyor
B) Mermer merdivenleri tırmandı
C) Batık gemiyi kıyıya çektiler
D) Durgun sulara bakıyordu

 

 


5. Hangi cümlede yanlışı bulunan sözcük vardır?

A) İstanbul’a geldiler
B) İzmir’in Kurtuluşu parçasını okuduk.
C) Selim’in tarlasını gördük.
D) Zonguldağa gidecegiz.

 

 


6. Hangi sözcük ismin durumlarından birinde değildir?ü

A) Defteri
B) Yazıya
C) Kazı
D) Evde

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

 

 


7. “Şiirin genelinde kötümser bir duygu seziliyor.”cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?ü


A)
isim, sıfat ,isim
B) sıfat , isim ,sıfat
C) isim,isim ,sıfat
D) sıfat ,sıfat, isim

 

 


8. “Küçük çocuk , annesini görünce ağlamayı bıraktı.” Cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Belirtili nesne
B) Zarf tümleci
C) Özne
D) Belirtisiz nesne

 

 


9. Tamlananı zamir olan isim tamlaması hangisidir?

A) Evlerin bazıları
B) Birinin çantası
C) Onun istedikleri
D) Bazılarının davranışı

 

 

10. Hangi cümlede yanlışı vardır?

A) Koş,ta uzaklara git.
B) Mutfakdaki tabak kırıldı.
C) Git ,te cetvelini getir.
D) ”Bir duygu ki esiyor üfül üfül.

...Yanıtlar…

| 1)C | 2)C | 3)A | 4)B | 5)D |
| 6)C | 7)A | 8)D | 9)A | 10)B |

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)