7. Sınıf Yazılı Soruları – 7 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 7
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1- ‘‘Bozmak’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘geçersiz bir duruma getirmek’’ anlamında kullanılmıştır?

A. Adamcağızı fena bozdunuz.
B. Adamcağız politika ile bozmuş.
C. Eskileri bozuyor, çocuklarını, eşini giydiriyor.
D. Akşama doğru geldi, pazarlığı bozduğunu söyledi.

 

 

 

2- ‘‘Çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

– Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.
– Sünger bütün suyu çekti.
– Ekini tarladan çektiklerini söyledi.
– İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.
– Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5

 

 

3- ‘‘Koparmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘ilgisini kesmek, önem vermemek’’ anlamındadır?

A. Meyvayı kopardılar dalından.
B. Çiçek koparmak isteyince beni çağırdı.
C. Zehra avcunu yüzüne kapadı, kısa, keskin bir çığlık kopardı.
D. Sana karşı içimde iki katlı bir yüreği var; işte onu koparıp atamıyorum.

 

 

4- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A. Bu geçen de kim?
B. Ölüm insanı nerede yakalar?
C. Gözü yaşlı kaç tane anne var?
D. Bu duvarı kim yıkmış?

 

 

5- ‘‘Bu sorunun cevabını da sarışın versin.’’ cümlesinde hangi sözcük sıfatken isim gibi kullanılmıştır?

A. Bu       B. Soru      C. Cevap       D. Sarışın

 

 

6- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isimden türemiş bir fiil değildir?

A. Havalar iyice ısındı.
B. Çocuğun konuşması düzeliyor.
C. Çiçeklerimi arada bir suluyorum.
D. Güneş ufuktan şimdi doğar.

 

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?

A. Güneş ufuktan göründü.
B. Yağmurun altında ıslandı.
C. Akşam ezanı okundu.
D. Parkta biraz dinlendim.

 

 

8-Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?

A. İyi dost kara günde belli olur.
B. Köpek, sahibini ısırmaz.
C. Adam olana bir söz yeter.
D. Bir dost kırk yılda kazanılır.

 

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

9-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?

A. köprüler      B. yiyor     C. yokuşun      D. anladı

 

 

10- Yeni şiir ne istiyor ( ) Hemen söyleyeyim ( ) Eskiyi yıkmak ( ) Çünkü her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar ( )

Parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki işaretlerden hangileri getirilmelidir?

A. (?), (:), (.), (.)
B. (?), (.), (.), (.)
C. (?), (;), (…), (.)
D. (?), (:), (;), (.)

 

 

11-‘‘Sıkı, geniş, kısa, kalın, bol’’ kelimelerinden ikisinin birden karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gevşek      B. İnce     C. Uzun      D. Dar

 

 

12-Aşağıdakilerden hangisi somut bir kavramı eder?

A. Kalabalık      B. Sıkıntı     C. Mutluluk      D. Düşünce

 

 

13-‘‘Aşağı – yukarı’’ sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. Güzel – çirkin
B. Sevinçli – üzüntülü
C. Islak – yaş
D. Ağlamak – gülmek

 

 

14-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A. Kimse ayranım ekşi demez.
B. Herkes kendi huyunu beğenir.
C. Her şeyin bir vakti vardır.
D. Meyvenin kurdu içinden olur.

 

 

15-‘‘İlerideki yıllarda bu şehir bizden bir parça olacak.’’ cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A. Zamir, isim, sıfat
B. Sıfat, isim, sıfat
C. Sıfat, isim, isim
D. Zamir, isim, zamir

 

 

16-Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A. Kımıldatmaz
B. Susmazlar
C. Çalışmam
D. Gelmeyeyim

 

 

17-‘‘Saçmalamamalısınız’’ fiilinin çatı özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Etken – geçişsiz
B. Edilgen – geçişsiz
C. Dönüşlü – geçişli
D. İşteş – geçişsiz

 

 

18-Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi, isim tamlaması biçiminde yapılmıştır?

A. mirasyedi
B. vatansever
C. çöpçatan
D. ayakkabı

 

 

19-Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz düşmesinin örneği vardır?

A. Bebeğin minicik elleri vardı.
B. Azıcık gayret etsen kazanacaksın.
C. Kitaplarını okulda kaybetmiş.
D. Pazartesi günü yazılımız var.

 

 

20-‘‘Olmak’’ yardımcı fiili, aşağıdaki kelimelerin hangisi ile kullanıldığında bitişik yazılır?

A. kayıp      B. hasta      C. yardımcı      D. memnun

Tuğba ALPAY
Şirinevler İlköğretim Okulu
Türkçe Öğretmeni

...Yanıtlar…

| 1)D | 2)C | 3)D | 4)A | 5)D |
| 6)D | 7)C | 8)B | 9)B | 10)A |
| 11)D | 12)A | 13)C | 14)D | 15)B |
| 16)D | 17)A | 18)D | 19)A | 20)A |

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)