7. Sınıf Yazılı Soruları – 8 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 8
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “azarlama” anlamı vardır?

A) Bu romanları beğenmedin mi yani!
B) Senin yaptığın da iş mi yani?
C) Yeni ayakkabılarını beğeniyor musun?
D) Dünkü filmi beğendin mi?

 

 


2. İş işten geçti artık…….

Yukarıdaki cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun düşmez?

A) gelse de olur gelmese de.
B) belki kendisine yardım edebiliriz.
C) kurtulma ümidi kalmadı.
D) yetişsek de bir şey yapamayız.

 

 


3. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde “endişe” ve “merak” anlamı vardır?

A) Bu ne biçim söz öyle.
B) Hava da bozdu, niye gelmediler acaba?
C) Demek yemeğe gelmeyecekler öyle mi?
D) Aman Yarabbi! O ne müthiş haber.

 

 


4. Büyük şehirdeyim,
Kimse bilmez nerde olduğumu şimdi,
Kimse bilmez nasıl özlediğimi
Küçük şehirdeki dostlarımı…

Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yalnızlık çektiği
B) Hasretle dolu olduğu
C) Büyük şehre alışamadığı
D) Dertleşerek ferahladığı

 

 


5. I. Neden?
II. Okula beraber gidelim diye sana uğradım.
III. Yaa! Geçmiş olsun.
IV. Sen bugün yalnız gideceksin okula.
V. Hastayım. Doktor dışarı çıkmamı yasakladı.

Sıralama nasıl olursa metin, iki kişinin konuşması haline gelir.

A) 5-3-2-4-1           B) 2-4-1-5-3
C) 2-3-4-1-5           D) 4-1-2-5-3

 

 


6. İnsanın aklını, derin bir denize benzetirsek bilgiler de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden çıkarıp kullanmadıkça bu incilerin taştan bir farkı olmayacaktır.

Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.
B) Bilgilerin çoğalması zamanla olur.
C) Kolay ulaşılan bilgi çok kullanılandır.
D) Bilgilerin incilerden daha değerlidir.

 

 


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “heyecan” anlamı vardır?

A) İçeri girince herkes ayağa kalktı.
B) Öğrenciler bahçede hemen sıra oldular.
C) Öğrencilerle tanışmak için can atıyordum.
D) Sınava girmekten vazgeçtim.

 

 


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?

A) Işık çocuğun gözlerine vuruyor.
B) Bir an garip bir ses duyduk.
C) Arıların vızıltısı bir musiki oluşturuyor sanki.
D) Toprakla uğraşmaktan zevk alırdı.

 

 


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cık” eki küçültme anlamı katmamıştır?

A) Kardeşinin elleri küçük küçücüktü.
B) Ufukta bir tepecik ve arkasında bizim ev var.
C) Bademciklerin yine mi şişti?
D) Küçücük boyuyla ata binmeye çalışıyor.

 

 


10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somuttur?

A) Vicdan              B) Mutluluk
C) Başarı               D) Sözlük

 

 


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad tamlaması yoktur?

A) Vapurun bacası artık görünmez oldu.
B) Yakında özel radyolara yayın yasağı konulacak.
C) Kahvenin önünde birçok adam toplanmıştı.
D) Ülkemizin sınırlarını Mehmetçikler koruyor.

 

 


12. “Aaa! Yağmur yağıyor.”
“Öff… Yetişir artık.
“ Hey gidi günler…”

Verilen cümlelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Özlem             B) Beğenme
C) Şaşma             D) Usanç (BıkmA)

 

 

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiştir?

A) coşku       B) yaprağı     C) merdivenler      D) tabakta

 

 


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerde meydana gelen ses olayı farklıdır?

A) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuştu.
B) Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.
C) Karşımda büyücek bir bina var.
D) Omzum nasıl tutuldu, bir bilsen.

 

 


15. “ Karacaoğlan (1606-1698) halk şiirimizin en kuvvetli saz şairlerindendir. Adana’nın Bahçe ilçesinin Farsak köyünde doğmuştur. Yaşadığı çevreyi ve insanları çoşkun bir şekilde anlatmıştır.”

Cümleleriyle başlayan bu yazının türü ne olabilir?

A) Söyleşi      B) Anı      C) Biyografi      D) Deneme

 

 


16. “ Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer gözümün önünden geçti.”cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Özne-Zarf tümleci- Dolaylı tümleç -Yüklem
B) Nesne-Özne- Zarf tümleci-Yüklem
C) Zarf tümleci- Özne-Dolaylı tümleç
D) Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem

 

 

17. Güneş geçer gider kararır dağlar,
Üçgözler üstünde yıldızlar ağlar,
Bin türlü yolları sılaya bağlar,
Telleri sızılı sazda sen varsın.

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) Dağlar      B) Güneş     C) Yıldızlar      D) Yol

 

 


18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kentin sokakları güzel mi güzeldi.
B) Mustafa Kemal “Atatürk” soyadını 1934’de aldı.
C) Onu görünce öyle şaşırdım ki anlatamam.
D) Okulun bahçesini de şöyle boyayalım.

 

 


19. İkindi sıralarında Aksel’in annesi( )
( ) Haydi bakalım ( ) Ellerinizi yıkayıp sofraya
buyurun ( ) dedi.

Yukarıdaki parantezli () yerlere hangi işaretler konmalıdır?

A) (.) (-) (!) (.)                B) (:) (-) (!) (,)
C) (;) (-) (,) (.)                D) (:) (-) (;) (!)

 

 


20. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir şekilde kurulmuştur?

A) Abuk subuk konuşmasına kızdım.
B) Üzerine doğru dürüst bir şeyler al.
C) Yalan yanlış şeyler söylüyordu.
D) Eş dost o gün bir araya geldik.

...Yanıtlar…

1) B
2) B
3) B
4) D
5) B
6) A
7) C
8) C
9) C
10) D
11) B
12) D
13) A
14) C
15) C
16) A
17) C
18) B
19) B
20) A

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)