8. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 3
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tamlamalarından hangisinin tamlananı zamirdir?

A) Kendi çocuğunu sevmez mi insan?
B) Geziden kimsenin haberi olmamış.
C) Onun malı çok kıymetlidir,dokunmayın.
D) Kalemlerin hiçbiri işe yaramaz,atalım gitsin.

 

 

 

2) ”Vatanımı niçin severim?”sözü, senin aklına yüzlerce cevap getirmiyor mu?Vatanımı severim çünkü annem ve babam orada doğdu;çünkü annemin ağladığı ve babamın büyük anılarını saygı ile andığı bütün ölüler,onun kutsal toprağında gömülüdür.Çünkü doğduğum il,konuştuğum dil, beni aydınlatan kitaplar,kardeşim,arkadaşlarım… vatanımdan birer parçadır.Bu vatan sevgisini sen henüz bütünüyle duyamazsın.Bunu büyüdüğün zaman çok daha iyi anlayacaksın.

Parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Vatanı sevmek için pek çok neden bulunduğuna
B) Vatan toprağının kutsal olduğuna
C) Çocukların,vatan sevgisini büyüklerinden daha iyi hissettiğine
D) İlimizin,dilimizin,arkadaşlarımızın vatanımızdan birer parça olduğuna

 

 

 

3) Sağ çıkıp günlük savaştan,
Evin yolunu tutmuşum.
Yemek yedim,çocuklarım uyudu.
İniyor üstüme yavaştan
’ın beyaz bulutu,
Kederlerimi unutmuşum.
Behçet NECATİGİL

Şiire göre,şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir ailesinin olduğu
B) Bir işte çalıştığı
C) Üzüntülerini unuttuğu
D) Geçim sıkıntısı çektiği

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

 

 

 

4) Rahmetle anarım anacığımı.Böylelerini gördükçe:”Doktorluğun,mühendisliğin,avukatlığın,şoförlüğün,şu ya da bu mesleğin okulu var;adamlığın okulu yok ki!”derdi.

Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarın annesini çok sevdiği
B) Doktor ve mühendis olmanın çok zor olduğu
C) Saygısız kişilerin insanları huzursuz ettiği
D) Adam olmanın hiç de kolay bir iş olmadığı

 

 

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Gönül alıcı birsöz, yazı kışa çevirir.
B) Kaplana binen için iniş yoktur.
C) Gözü tok adam hiç bir zaman iflas etmez.
D) Vaatler ülkesinde insan açlıkdan ölür.

 

 

6) -Ne var söyle bakayım( ) diye çağırdı.
-Sarışın Yörük( )
-Efendim, babam size şu yoğurdu gönderdi,dedi.
-Niçin?
-Şey( )
-Ben yoğurt filan ısmarlamadım.

Yukarıdaki cümlede parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (!) , (,) , (?) B) (,) ,(,) ,(,)
C) (,) ,(:) ,(…) D) (!) ,(.) ,(?)

 

 

 

7) ”Her insan ,herkes karşısında ,her şeyden sorumludur.”cümlesindeki zamirle aynı türde olanı hangi cümlede kullanılmıştır?

A) Sırrını açıklayan kimselerden uzak dur.
B) Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez.
C) Her insan sırdaş olmaz.
D) Sorumluluk duygusu olan kızmamalıdır

 

 

 

8) Hangi seçenekteki fiillerin tamamı birleşik zamanlıdır?

A) Almalıydın,verecek miydin,bırakıvermiş
B) Götürmedi,alacaktım,dinleyecekmiş
C) Çalışır mıydı,gitmeyiveriyordu,düşünecektim
D) Parçalamadık,çalışabildin mi,kazıyormuş

 

 

 

9) I.Yalnız kimselere her zaman sahip çıkmalıyız.
II.İş yerinde yalnız bir bilgisayar var.
III.Dışarıda oyna,yalnız önce giysilerini değiştir.
IV.Başarısızlıktan yalnız beni sorumlu tutamazsın!

“Yalnız”sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangilerinde edat görevinde kullanılmıştır?

A) II.ve IV.       B) II. Ve III.
C) I.,II.ve III.      D) I. Ve II

 

 

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?

A) Tilki, iki kez tuzağa düşmez.
B) İnsan kendi kazdığı kuyuya düşer.
C) Dikenler arasında güller yetişir.
D) İyi pazarda çürük ürün satılmaz.


...Yanıtlar…

| 1)D | 2)C | 3)D | 4)D | 5)B |
| 6)C| 7)A | 8)C | 9)A | 10)D |

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)