sabit reklam
Alkoller ve Eterler

ve

Alkoller

Alkanlardaki H atomlarından birinin ya da birkaçının ye- rine –OH grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir.
alkoller
Bileşiğin alkol olabilmesi için –OH grubu farklı karbon atomlarına bağlı olmalı ve –OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu π bağı içermemeli.

A. –OH Sayısına Göre

1. Monoalkoller

Yapısında 1 tane –OH grubu bulunduran bileşiklerdir.
alkol

2.

Yapısında birden fazla –OH grubu içeren bileşiklerdir. 2 tane –OH grubu içeren diol, 3 tane –OH grubu içerenlere triol denir.
polialkoller

B. –OH Grubunun Bağlı Olduğu Karbon Atomuna Göre

1. Primer Alkoller
  • –OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda 2 ta- ne H atomu bulunduran alkollerdir.

primer_alkoller

2. Sekonder Alkoller
  • –OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda 1 tane H atomu bulunduran alkollerdir.

sekonder_alkol

3. Tersiyer Alkol
  • OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda H atomu bulunmayan alkollerdir

tersiyer_alkol

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)