Balamber – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Balamber
(Türk Kağanları ve Sultanları)

Adı bilinen ilk Batı Hun Türk hükümdarı (IV. yüzyılın ikinci yarısı).

 

Doğu ve Batı Gotları ortadan kaldırdı. topraklarını genişletti. Kafkasların kuzeyinde yaşayan Alanları, Volga-Don bölgesindeki Sarmat ve İskitleri buyruğu altına aldı. Daha sonra Doğu Got İmparatorluğuyla savaştı ve onları yendi (373-374 arası). Got kralı Ermanarik, intihar etti. Balamber, düşmana çok iyi davrandı. Memleketlerinde kalmalarına izin verdi. Kendilerine kral seçmelerini istedi. Yeni kral Vithimir, Doğu Got İmparatorluğunu eski haline getirmek için çalıştı. Komşu kavimlere saldırdı. Balamber, buna engel oldu. Vithimir öldürüldü. Halkı ise Batı Gotlara sığındı. Fakat ay ışığında nehri geçen Balamber, Gotları bastı ve bozguna uğrattı. Volga’dan, Aşağı Tuna’ya uzanan bir Hun İmparatorluğu kurdu.

 

Balamber (Balamir); Çiçi Yabgu’nun dokuzuncu, Mete Han’ın 15. göbekten torunu , hakanı Haylundur kabilesinin de reisiydi. 10 tümen askeri vardı. (100 bin asker).Hun başbuğu Balamber idaresindeki büyük taarruz, önce Doğu Gotlarına çarptı ve bu devleti yıktı (374), Kral Ermanarikh intihar etti.Haylundurlar Macaristan’dan Anadolu‘ya gelip Karaman, Sivas ve Konya’ya yerleştiler.Tanrıya inanan bir kavimdi. Bu göç MS. 560-600 yılları arasında gerçekleşti. Balamber’in bir hanımı Gotlardan idi. Çocukları Almanya’da kaldı ve Baltıklara gitti.Balamber’in, Oğuzlar’ın atası olduğu rivayet edilmektedir. Bala-mir yani çocuk kral anlamına gelir.

|» “Türk Kağanları ve Sultanları” Say. Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Türk Kağanları, Türk Sultanları, Hükümdarlar, Türkçe, Edebiyat

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)