Anadolu ile etiketlenmiş başlıklar

Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili

Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Dünyadaki bütün Türklerin birbirlerini kolayca anlayabilecekleri bir dili kullandıkları, Türkiye’den Özbekistan‘a giden bir Türk’ün oradaki soydaşlarımızla hiç zorlanmadan anlaştığı, Tataristan’dan Ege Üniversitesi’ne gelen bir Tatar Türk’ünün ilk yıl Türkiye Türkçesini öğrenmek zorunda olmadığı ve Gagauzya‘da Kazakistan‘da yayın yapan televizyonların izlendiği bir Türk dünyasını düşünebiliyor

Mitoloji Sözlüğü – (K) / 2

Mitoloji Sözlüğü (K)   Kerkop’lar – Okeanos’un kızlarından Theia’nın iki oğluna verilen ad. Bu iki iri cesseli, korkunç haydut, bir gün Herakles’i yol kenarında uyurken buldular. Akılları sıra onu çalmak istediler. Kahraman uyanınca onların her birini, kocaman bir sopanın birer ucuna ayaklarından bağladı, omzuna aldı, yürüdü gitti. Zeus da

Mitoloji Sözlüğü – (L)

Mitoloji Sözlüğü   Labyrinthos – Eski zamanlarda yapılan yolları gayet dolaşık, girilince içinden çıkılması imkansız gibi olan yer altı binaları. En eskisi Mısır’daydı. Heredotos’a göre on iki Kralın ancak yaptırabildiği bu muazzam eserin üç bin dairesi vardı. Daidalos’un Girit’de yaptığı, Labyrinthos ile; Limni adasında, yüzeli sütun üzerinde dönen Labyrinthos

Mitoloji Sözlüğü – (M)

Mitoloji Sözlüğü (M)   Madon – Bir tellal. Odysseus’un sarayında ölümden zor kurtuldu.   Maia – Atlas ile Pleione’nin kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kylleni dağında onunla evlendi ve Maia, Hermes’e ana oldu.   Mainad’lar – Dionysos’un yanında gezen Bakkha’lar. (Lat. Meaned’ler)   Maria – Erigone’nin sadık köpeği, hanımının

Mitoloji Sözlüğü – (N)

Mitoloji Sözlüğü (N)   Naiad’lar – Çeşmelerin, kaynakların, derelerin Nymphe (peri)lerine verilen ad. Çok güzel birer kız olan Naiad’lar da, insanlar gibi faniydiler. Çeşmelerin, göllerin, bazen bir, bazen de birkaç tane perisi olurdu. Bunları Zeus7un kızları sayanlar olduğu gibi, Okeanos7un kızları olduğunu söyleyenler de vardır.   Naksos – Bir

Mitoloji Sözlüğü – (O)

Mitoloji Sözlüğü (O)   Odysseus – Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia’nın oğlu. Çok zeki bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı. Tahta at fikride Odysseus’a aitti.

Mitoloji Sözlüğü – (P)

Mitoloji Sözlüğü (P)   Paian – Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden Tanrı.   Palaimon – İo’nun oğlu bir deniz Tanrısı. Gemicilerin koruyucusuydu.   Palamedes – Nauplios ile Klymene’nin oğlu. Odysseus tarafından öldürüldü.   Pales – Romalıların koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları Tanrı.   Pallas – Zeka Tanrıçasının bir

Mitoloji Sözlüğü – (R)

Mitoloji Sözlüğü (R)   Raros – Karnaos’un oğlu. Triptolemos’un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.   Remus – Romulus’un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır.   Rhakios – Giritli bir kahraman, Lebes’in oğlu. Manto ile evlenmişti.   Rhadamantys– Cehennemlerde bulunan

Mitoloji Sözlüğü – (S)

Mitoloji Sözlüğü (S)   Sabazios – Phyrygia’lıların inandıkları bir Tanrı. Zeus ile Persophene’in oğlu. Dianysos gibi insanlara bağ, bahçe yapmayı, öküz yetiştirmeyi öğretti.   Sagaris – Kral Midas’ın oğlu. Tanrıça Kybele’ye hürmette kusur ettiği için Tanrıça onun aklını başından aldı ve Sagaris kendini Kserabates ırmağına attı. O günden sonra

Mitoloji Sözlüğü – (T-U)

Mitoloji Sözlüğü (T-U)   Talos – Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı.   Talthybios – Agememnon’un habercilerinden biri.   Tanais – Okeanos ile Tethys’in oğlu, bugünkü Don nehrinin Tanrısı  

Mitoloji Sözlüğü – (V-Y-Z)

Mitoloji Sözlüğü (V-Y-Z)   Vagitanos – Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden Tanrı.   Vakana – Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan Tanrı.   Velovis – Bir roma Tanrısı. Yer altı Tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.   Venüs – Güzellikve aşk Tanrıçası Aphrodite’in bir diğer

Mitoloji Sözlüğü

…Mitoloji Sözlüğü… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) (A Harfi) (B Harfi) (C Harfi) (D Harfi) (E Harfi) (F Harfi) (G Harfi) (H Harfi) (İ-J Harfi) (K Harfi) (L Harfi) (M Harfi) (N Harfi) (O Harfi) (P Harfi) (R Harfi) (S Harfi) (T-U Harfi) (V-Y-Z Harfi)   |» “Mitoloji Sözlüğü” Sayfasına

Mitoloji Sözlüğü – (A) / 1

Mitoloji Sözlüğü (A) Abas – Mezanize’nin oğlu,su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı, Kalkanında büyüleyici güç varmış. Abaris – İskitya’lı Apollon rahibi, Tanrı, ona kahinlik de öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı. Abderos – Trakya’da Nestos (Karasu) nehrinin Ege’ye döküldüğü

Mitoloji Sözlüğü – (A) / 2

Mitoloji Sözlüğü (A)   Aiolos – (Fr. Eoel – İng. Aeolos) – Rüzgarların Tanrısına verilen ad. Bunu, bazıları Zeus’un, bazıları Hipotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar. Aisa – Kader Tanrısı Moira’nın başka bir adı. Aison – (Aeson) – İolkos şehrinin Kralı. Pelias’ın ağabeyi, İason’un babası. Aisyetes – Adı İlias’da geçen

Mitoloji Sözlüğü – (A) / 3

Mitoloji Sözlüğü (A)   Amphiaros – Zeus ve Apollon tarafından korunan bir kahin. Oikles ile Hypermestra’nın oğlu. Argonautlar seferine katıldı. Thebai şehri savaşına da sürüklendi. Periklymesun ile yaptığı çetin bir bücadelede sıkışan Amphiaros’u Zeus atlarıyla beraber yeraltına kaçırdı. Bu mahalde kahraman namına müzikli festivaller yapılırdı. Amphikttyon – Deukalion ile

Mitoloji Sözlüğü – (A) / 4

Mitoloji Sözlüğü (A)   Argyra – Eski Yunanistan’da, Arkadia’da aynı adı taşıyan bir çeşmenin perisi. Bu peri kızı Selemnos adındaki, genç ve güzel bir çobana gönül verdi ve onu uzun seneler mesut yaşattı. Fakat zamanla, çobanın güzelliği kaybolunca, Argyra, ondan yüz çevirdi, artık ona görünmez oldu. Çoban, ayrılık ateşine

Mitoloji Sözlüğü – (B)

Mitoloji Sözlüğü (B)   Baal – Asur Tanrısı. Bacchus – Dionysos. Bakkha’lar – (Bak. Bakkhant) Bakhos – (İakkhos – İobakkhos) gibi Dionysos’un çeşitli lakaplarından. Bakkhos – Dionysos’un Latince adı. Bakkhanad’lar – (Bakkhanalia) – Dionysos şerefine yapılan bayram. Bakkhant’lar – Bakh’lar – Bakha’lar – Mainad’lar, Thyiad’lar adlarıyla anılan Bakkhant’lar, Dionysos

Mitoloji Sözlüğü – (C)

Mitoloji Sözlüğü (C)   Cacus – Bir devin adı. Herakles, Geryoneus’un sığırlarını çalmış, getirirken, yolda Cacus’a rastlamıştı. Sığırların bir kısmını çalan bu devi Herakles öldürdü. Caeculüs – Vulcain’in oğlu. Caelus – (Gök)- Yunanlıların, Ouranos’unun Latince karşılığı. Camene – Camanea’lar – Eski Roma’da çeşme perileri. Bunları Yunanlıların ilham perilerine benzetirler.

Mitoloji Sözlüğü – (D)

Mitoloji Sözlüğü (D)     Dada – Namusu uğruna kendini öldüren Girit’li bir kadın. Daedalion – Sabah yıldızı (Eoshoros)’un oğlu ava ve savaşa çok düşkündü. Khione adlı çok güzel bir kızı vardı. Bu kıza, Hermek ve Apollon aşık oldular. Fakat güzel kız gurura kapıldı, kendini Artemis’ten de güzel buldu.

Mitoloji Sözlüğü – (E)

Mitoloji Sözlüğü (E)     Eakos – Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile ün salmıştı. Echidna – (Bak. Ekhidna). Echo – (Bak. Ekho). Eetion – Eski Anadoluda Mysia bölgesinde bir şehrin Kralı. Andromak’ın babası. Efes – (Bak. Ephesos) Efhialtes – Gaia ile Uranus’un oğlu olan bir dev.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)