Mitoloji Sözlüğü – (E)

Mitoloji Sözlüğü
(E)

 

 

Eakos Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile ün salmıştı.

Echidna – (Bak. Ekhidna).

Echo – (Bak. Ekho).

Eetion – Eski Anadoluda Mysia bölgesinde bir şehrin Kralı. Andromak’ın babası.

Efes – (Bak. Ephesos)

Efhialtes – Gaia ile Uranus’un oğlu olan bir dev.

Ege – (Bak. Aegae denizi).

Egee – (Bak. Aigeus)

Egeria – Romalıların doğum Tanrıçası.

Egestes – (Akestes: Sicilya’da Krimisos ırmağının Tanrısının oğlu.

Egeus – Atina Kralı, Theseus’un babası. Theseus, Minotaure’e karşı kazandığı zaferden dönerken gemisine zafer alameti olan yelken çekmediği için, babası, oğlunun yenildiğini zannederek, kendisini denize attı ve intihar etti. O günden beri bu denize Ege Denizi denir.

Egina – Asopas ırmağı Tanrısının kızı. Zeus tarafından kaçırıldı.

Egisthe – (Bak. Aigisthos)

Egisthos – Thyeste’nin oğlu.

Egypios – Antheus ile Boulis’in oğlu. Tinamdra adında bir dul kadını seviyordu. Bu kadının oğlu Neophron, annesini iğfal eden Egypios’dan intikam almak için onun annesi Boulis’i elde etmişti. Bir gece Egypios’a sevgilisi yerine öz annesi Boulis’i takdim etti. Bu iğrenç birleşmeden ötürü bu aile intihar etmek istedi. Zeus’ Egypius ile Neophron’u kartala, Boulis’i karabatağa, Timendra’yı atmacaya çevirdi.

Egyptos – Mısır’ın ünlü kahramanlarından, Poseidon ile Nil Nehri’nin oğlu, Mısır’a adını koydu.

Eidothea – Proteus’un oğlu. Babasına akıl danışmaya gelen Menelaos’a yardım etti.

Eileithyia – Doğum ağrıları Tanrısı. Bu Tanrı, doğumlarda kadınlara yardım edermiş. Ayrıca Hera ile ’in lakapları da Eileithyia idi.

Eirene – Barış sembolü, Horalar’dan biri.

Ekhemos – Aeropos’un oğlu.

Ekhetos – Epir Kralı, zalimliği ile ün salmıştı.

Ekhidna – (Lat. Echidna) Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Tartaros için Kerberos Khimaera Skylla, Nemea aslanı Lerna Hydrası denilen yılanı doğurdu.

Ekhion – Kadmos’un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri.

Ekho – Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı (aks-i sada) perisi. İlham perisinden ders aldığı söylenir. O, her yerde yalnızlığı arıyor, insanlardan ve Tanrılardan kaçıyordu. Aşkına mukabele etmediği için Pan, çobanları onun aleyhine kışkırttı. Çobanlar bu güzel peri kızını param parça ettiler ve dünyanın her tarafına onun parçalarını dağıttılar. Bu yüzden her yerde onun sesi dinlenmektedir. Diğer bir rivayete göre, Ekho, Narkissos adında güzel delikanlıya gönül vermiş, fakat karşılık görmemişti. Duyduğu derin aşkın acısına dayanamadı ve öldü. Hala onun feryadı, dağlarda ve ormanlarda inlemektedir.

Elektra – Agamemnon ile Klytaimestra’nın kızı. Okeanos ile Tethys’ın kızlarından birinin de adı Elektra’ydı.

Elektryon – Perseus’un üç oğlundan biri. Öbürlerinin adları şunlardır: Alkaios, Sthenelos.

Eleusis – Atina’nın batısında bir kıyı şehri. Bu şehrin kahramanı olan ve aynı adı taşıyan Eleusis, Hermes’in oğluydu.

Eleutherios Zeus’un lakabı.

Elis – Endymion’un kızı ile Poseidon’un oğlu. Ellis şehrine adını verdi.

Elysion – Yeraltı cennedi.

Elpenor – Odysseus’un arkadaşlarından biri. Kirke, onu domuza çevirmişti, sonra insan şekline döndü.

Empusa – Hekate’nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar. Her çeşit kılığa girebilirmiş. Özelikle kadınlara ve çocuklara görünürmüş. Bir ayağı tunçtanmış, insan etiyle beslenirmiş. Çoğunlukla, çok güzel bir kadın şekline girerek kurbanlarını avlarmış.

Endymion – Ay ışığı (Selene)’nin aşık olduğu çok güzel bir delikanlı.

Ene – (Aineias Acneas).

Enyalios – Savaş Tanrısı Ares’in adlarından biri.

Enyo – Ares’in en sadık arkadaşlarından olan Enyo felaket anlamına gelir. Deimos (korku), Phobos (Dehşet) onun kardeşleri sayılır.

Eolos – (Aiolos – Eole) Rüzgarların bekçisi.

Eolia – Rüzgarların bekçisi Eolos’un oturduğu ada.

Eos – (Lat. Aurora) Şafak.

Epaphos – (Epeos) Zeus’un oğlu. Troia savaşına otuz gemiyle gelmişti.

Epeios – Panopeus’un oğlu, meşhur atlet, surları yıkmak için kullanılan aleti icad eden. Troia savaşında tahta atı yapan becerikli mühendis.

Ephesos – (Ephes – Efes) Anadolu’nun Ege sahilinde eski devirlerin en meşhur şehhri. İzmir’e 60 kilometre mesafede bulunan Ehpesos’da milattan 620 sene önce yapılmış bulunan Tapınağı çok meşhurdur. Yunanistan’dan ve Anadolu’nun her tarafından burayı ziyarete gelirlerdi. Bu tapınak Dünyanın sayılı yedi eserlerinden biri idi. Gerek zenginliği gerekse ihtişamıyla dillere destan olmuştu. 129 metre uzunluğunda, 66 metre genişlikte, 122 direk üzerinde duruyordu. İçinde, bir köşede altından yapılmış muhteşem bir heykeli vardı. Burada Artemis şaşılacak bir kılıktaydı. Bir ana gibi kabarmış memeleri vardı. Bu heykel Paulus zamanında bile o kadar saygı görüyordu ki, halk “Efeslilerin Artemis’i kuvvetlidir” diye bağırarak, Artemis’e tapanları hıristiyan dinine davet eden havarinin vazına karşı ayaklanmışlardır. Bu meşhur tapınağa iğdiş edilmiş rahiplerle, rahibeler bakıyordu. Mihraba yalnız rahibeler girebilirdi. Milattan 356 yıl önce bu ünlü tapınak Erostratos tarafından yakıldı ve aynı modelde tekrar yapıldı.

Ephialtes – (Efhialtes – Gaia ile Uranos’un oğlu olan bir dev.

Epidauros – Asklepios’un en meşhur tapınağının bulunduğu yer. Orada onunla birlikte kızı sağlık Tanrıçası Hygieia’ya da tapınılıyordu.

Epigon’lar – Thebai’ye karşı yedilerin oğullarına Epigon’lar denir.

Epikaste – Odyssei’da İokaste’nin adı.

Epimelides – Sürüleri bekleyen peri kızlarına verilen isim. Bir gece çobanlar, ay ışığında sürülerin yanında danseden bu güzel peri kızlarıyla alay ettiklerinden birer ağaca çevrildiler. O ağaçların oyuklarından çoban sesleri çıkarmış.

Epimenides – Girit’li bir şair ve kâhin. Atina’yı veba salgınından kurtarmıştı. Milattan altı asır önce yaşamış bulunan Epimenides çocuk yaştayken çobanlık yapıyordu. Otlattığı koyunlardan birisi kayboldu, onu ararken yorulmuş bir mağaraya girerek uyumak istemişti. Yorgun çocuk, uykuya daldı. Bu uyku tam elli sene sürdü. Uykudan uyanınca her şeyin değişmiş olduğunu gördü. Köyündeki adamları tanımaz oldu. Kendi küçük kardeşini ihtiyarlamış buldu. Şaşırıp kaldı. Zavallı kendisinin ihtiyarladığının farkında değildi.

Epimetheus – Prometheus’un kardeşi.

Epione – Aksklepois’un arkadaşı ya da karısı.

Epiphania Tanrıların insan şeklinde ya da başka şekilde maddi olarak görünmesi.

Epiros – (Bak. Epeiros).

Epiros – Ekhion’un kızı. Epir’e adını o verdi.

Epopeus – Bir kahraman’ın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenir. Antiope, Zeus’tan olan çocuklarını doğurmak için babasının evinden kaçtığı zaman Epopeus, ona yardım etmişti.

Erato – Dokuz ilham perisinden biri. Zeus ile Minèmosyne’nin kızı. Aşk ve lirik şiir perisi.

Erebos – Karanlık yeraltı dünyasının sembolü. Khaos ve Nyks (gece)’nin oğlu.

Erekhteion – Erekteous’un kurduğu tapınak.

Erekhtous – Atina’nın ünlü kahramanı. Bu kahramanın kurduğu tapınak çok meşhurdu.

Erginos – Beotia bölgesinde Orkhomenos Kralı.

Eridanos Efsanevi bir nehir adı. Okeanos ile Tethys’nin oğlu.

Erigone – Atina’lı, İkaros’un kızı. Dionysos’un sevgilisi.

Erikhthonios – Bunu Erekhtheus ile karıştırırlar. Homeros bu ad ile bir kişi tanırken Platon ik iayrı kişi olduklarını yazmıştır. Erikhthonios Hephaistos’un oğluydu. O, Hephaistos’un yere saçılan tohumlarından meydana gelmiş yarı insan, yarı yılan bir çocukken Athena yerde çırpınan bu acayip yaratığa acımış, onu almış bir kutunun içine koyarak Kekrops’un üç kızına vermiş, onlara kutuyu açmamalarını söylemişti. Kızlar Tanrıçanın sözlerini dinlemeyip kutuyu açmışlar Erikhtonios’u görünce çıldırarak kendilerini Akropolis’den aşağı atarak intihar etmişlerdi. Erikhthonios büyüyünce akıllı bir insan oldu ve Atina Krallığı’nı ele geçirdi. Kendi adıyla anılan torununun çocukları İkinci Kekrops, Prokris, Kreusa, Oreithya meşhur kişiler olmuşlardır.

Erinona – Namus ve temizliği ile ün salmış Kıbrıslı bir kız. Zeus bile ona aşık olmuştu. Hera bu aşka engel olmak için Adonis’i Erinona’ya bela etti ve onu kirletti. Kızlığını kaybeden Erinona, tavuş kuşuna çevrildi.

Eriyn’ler – (Lat, Furiae – Diae) İntikam saçan Tanrıçalar, bunlara Eumenid’ler de denir.

Eriphyle – Argos Kralı Talaos’un kızı ve Adraste’nin kızkardeşi.

Eris – Nifak, anlaşmazlık sembolü. Ares’in eşi ve arkadaşı sayılmaktadır. Istırab (Ponos); unutma (Lethe); açlık (Limos); keder (Algos) onun çocuklarıdır.

Eros – (Lat. Amor – Cupido – Cupid) Aşk Tanrısı. Ares ile Aphrodite’nin oğlu, oklarıyla yaralanan aşık olur.

Erotlar – Eros’un mucizeleriyle meydana gelen sevgi Tanrıları.

Erymanthos – Kuzeydoğu Arkadia’da bir dağ. Kallisto’nun yurdu. Herakles, Erymanthos domuzunu bu dağda yakaladı.

Erymanthos – Apollon’un oğlu olup Adonis’le buluşmak için hamamda yıkanan Aphrodite’yi çıplak gördüğü için Tanrıça tarafından gözleri kör edilmişti. Apollon intimak alması için kör oğlunu yaban domuzuna dönüştürdü. O da Adonis’i öldürdü.

Erysikhthon – Thessaba Kralı Tiopas’ın oğlu. Dinsiz ve zalim bir adamdı. Tanrılardan korkmuyordu. Demeter’e ait bir ormanı tahrip edince Tanrı cezalandırmak için müthiş bir açlıkla onu kıvrandırdı.

Eryks – Aphrodite ile Poseidon’un oğlu. Adını Sicilya’da bir dağa verdi.

Erytos – Güzel kız İole’nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vereceğini vadetmişti. Herakles ok atmada onu geçtiği halde sözünde durmadı. O yüzden Herakles tarafından öldürüldü.

Eskulape – Sağlık Tanrısı. Asklapios’a Latinlerin verdikleri ad.

Eteokles – Thebai kahramanlarından biri. Oidipus ile İokaste’nin oğlu.

Ethemea – Cos adasında Merops adında bir Kral vardı. Artemis, kendi etrafındaki periler arasından ayrılıp giden Ethemea’yı oklarıyla delik deşik etti. Kocası bu hale çok üzüldü. İntihar etmek istedi. Hera, Krala acıdı, onu kartala, sonra bir yıldıza çevirdi.

Etna – (Lat. Aetna – Yun. Aitne)

Euadne – Esir düşen kocası Kapancus yakılırken, kendini ateşin içine atıp yakan fedakar kadın.

Euandros – Arkadia’lı bir kahraman, yurdundan ayrılıp İtalya’da bir koloni kurdu.

Euboia – Egriboz adası. En ünlü şehri Khalkis’tir.

Eukhenor – Korinth’li kahin Polydos’un oğlu. Babası ona iki çeşit ölümden birini tercih etmesini söyledi; ya evinde kalıp rahatça döşeğinde can vermek ya da savaşta çetin fakat şerefli bir ölüm. O, Troia savaşında yiğitçe öldü.

Eumaios – Odysseus’un sadık çobanı.

Eumenid’ler – Özellikle Attika’da Eriyn’lere (İntikam Tanrıçaları) verilen ad. İyi kalpliler anlamına gelmektedir. Uğursuz varlıklar kendi adları ile anılırsa zararı dokunacağından korkulduğu için onlara güzel adlar verirlerdi.

Eumolpos – Poseidon ile Khione’in oğlu. Herakles’e ders verdi.

Eumolpid’ler – Eieusis, rahipleri olan Attika’nın kibar sınıfı. Efsanelere göre, dedeleri, Poseidon’un oğullarından Eumolpos, Demeter, Mysteria’lıların kurucusu sayılır.

Euneos – İason ile Hypsiplye’nin oğlu.

Eunike – Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızı – Eski Anadolu’da Askanius (İznik çayı) ırmağının perisinin adı da Eunike idi.

Eunomia – Hora (Saat)’lardan biri – Okeanos’un kızı. Letâfet perilerinin annesi.

Eunomos – Arkhiteles’in oğlu – Herakles tarafından öldürüldü.

Euphemos – Argonaut’lardan biri. Poseidon’un oğluydu. Babasının verdiği bir vasıfla su üzerinde batmadan yürürdü.

Euphorbos – Troia’lı bir kahraman, Pantheos’un oğlu. Patroklos’a öldürücü darbeyi o vurdu. Sonra Menalaos onu öldürdü ve kalkanını alarak Argos’a götürüp, Hera Tapınağına koydu. Meşhur filozof Pythagoras, kahraman Euphorbos’un ruhunun, önceleri kendinde yaşadığına inanırdı.

Euphorion – Akhilleus, ölümden sonra Helena ile Mutlularadası’nda yaşıyordu. Orada Euphorion adında bir çocukları oldu. Zeus, bu çocuğa aşık oldu. Çocuk ondan kaçtı. Melos adasında ona kavuştu ve onu yıldırımla vurdu, öldürdü. Adada bulunan peri kızları Euphorion’un naşını toprağa gömdükleri için, Zeus tarafından kurbağaya çevrildiler.

Euphrates – Fırat nehrine adını veren Euphrates’in Aksurtas adında bir oğlu vardı. Bu delikanlı bir gün annesinin yanında uyuyordu. Euphrates, kendi öz oğlunu bir yabancı zannederek, öldürdü. Sonra hatasını anladı ve kendisini Medos ırmağına attı. O günden beri Medos ırmağının adı Euphrates oldu.

Euphrosyne Zeus ile Okeanos’un kızı. Eurynome’nin üç kızı olan Kharit’lerden biri. Öbürlerinin adları Aglaaia ve Thalia’dır.

Europa – (Europe) – Finike Kralı Agenar ile Telephassa’nın kızı. Boğa şekline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Europa’nın başTanrıdan, Minos, Sarpedon, Rhadamanthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu.

Euros – Güneybatı rüzgarı. Eos (Şafak) ile Astraeos’un oğlu. Zephyros ile Boreas onun kardeşleridir. Hesiodes, onu Argestes diye çağırır.

Eurotas – Lokonia’da akan bir nehir. Sparta’lılar bu nehirde yıkanır, genç kızlar ve delikanlılar bunun kenarında spor şenlikleri yaparlardı.

Euryale – Grai’lerin üç korkunç kızkardeşleri olan Gorgan’lardan birinin adı. Öbürlerinin adları: Sthenno ile Medusa’dır.

Euryalos – Enee (Aeneas)’in arkadaşlarından güzelliğiyle ün salmış bir delikanlı. Nisus ile olan aşkı meşhurdur.

Eurybie – Astraeos’un anası (yer) ile (deniz)’in kızı.

Eurydike – Orpheus’un karısı. Aristeos’dan kaçarken, otlar arasında bir yılana bastı ve zehirlendi.

Eurygania – Oidipus’un karısı.

Eurykleia – Odysseus’un süt annesi.

Eurylokos – Odysseus’un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.

Eurymakos – Odysseus’un karısına göz koyanlardan biri. Bir dilenci kılığına girerek gelen Odysseus’a hakaret ettiği için öldürüldü.

Eurymeda – Oeanos ile Althea’nın kızı. Kardeşi Meleağros’un ölümüne çok ağladığından meleagrid denilen kuşa çevrildi.

Eurymedon – Prometheus’un babası. Hera; Zeus ile evlenmeden önce Eurpmedon ona gönül vermiş ve onu kirletmişti. Titanlarla Tanrılar arasında yapılan savaşta Zeus tarafından uçuruma atıldı.

Eurynome – Okenos ile Tethys’in kızı. Zeus tarafından sevildi ve üç Kharit’leri (Letafet Perileri) doğurdu.

Eurynomos – Yeraltı Tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer, kemiklerini bırakırdı.

Euryphaessa – Hyperion’un karısı. Helios (güneş); Selene (ay); Eos (şafak) Euryphaessa’dan doğdular.

Eurypylos – Birkaç tanınmış kahramanın adı. En tanınmışı Patras’lı bir yiğit. – Poseidon’un oğlu olduğu da söylenir.

Eurysakes – Telamon’un oğlu Aiaks, Troia önünde Tekmassa adındaki, esir bir kızla, (Phirikia) Kralının kızıyla evlenmişti. Bu evlenmeden Eurysakes doğdu.

Eurystheus – İlham perileri olan Musa’lardan biri, flüt çalmasını öğretir.

Eurytion – Kentaur’lardan biri. Hippodamia’yı kaçırmak istediği için Lapith’ler ile Kentaur’lar savaştılar.

Eurytos – Herakles’e yay bükmesini öğreten ünlü bir Kral. İola’nın babası.

Euthymos – Temesa şehrini kurtaran ünlü bir kahraman.

Evadne – Poseidon ile Pitane’nin kızı.

Evandros – Sarpedon’un oğlu, Lykia’lı bir yiğit. Troia’lılara yardıma gelmişti.

Evenos – Etolia Krallarından biri. Ares ile Demonike’nin oğlu. Marpassa adındaki kızına talip olanları öldürüyor, başlarıyla Poseidon mabedini süslüyordu. Marpassa’yı İdas kaçırdı. Apollon da ona gönül verdi. Evenos İdas’ı takip etti; fakat yetişemedi, çünkü İdas’a Poseidon kanatlı bir araba armağan etmişti. Evenos arabanın atlarını okla öldürünce İdas; Lykormas ırmağına düştü, o günden sonra bu ırmağın adı Evenos oldu.

Evippe – Odysseus, karısını almak isteyenleri öldürdükten sonra, Tanrılara danışmak üzere Epir’e gelmişti. Orada Kral Tyrimmas’a misafır oldu. Fakat onun kızı Evippe’yi ayarttı. Sonra geçti, gitti. Kitletilen prensesten Euryalos adında bir çocuk oldu. Çocuk büyüyünce, anası çocuğun boynuna üstünde “Minnetarlık İşareti” yazılı bir levha asarak Odysseus’un memleketine gönderdi.

Evohe – (Evohe – Evan) “Oğlum, cesaret oğlum…” anlamına gelen bu kelime Dionysos’un lakabıydı. Çünkü devlerle yapılan savaşta Zeus onu arslana çevirmiş ve savaş sırasında onu teşvik için “oğlum cesaret” diye bağırmıştı. Dionysos şerefine yapılan ayinlerde “Evohe” diye bağırmak adet olmuştu.

 

|» “Mitoloji Sözlüğü” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Mitoloji, Mitoloji Sözlüğü, Sözlük, Sözlükler

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)