Mitoloji Sözlüğü – (B)

Mitoloji Sözlüğü
(B)

 

Baal – Asur Tanrısı.

Bacchus – Dionysos.

Bakkha’lar – (Bak. Bakkhant)

Bakhos – (İakkhos – İobakkhos) gibi Dionysos’un çeşitli lakaplarından.

Bakkhos – Dionysos’un Latince adı.

Bakkhanad’lar – (Bakkhanalia) – Dionysos şerefine yapılan bayram.

Bakkhant’lar – Bakh’lar – Bakha’lar – Mainad’lar, Thyiad’lar adlarıyla anılan Bakkhant’lar, Dionysos şenliklerinde Tanrının yanında dolaşan kadınlar.

Bakkhus – (Bacchus) – Dionysos’un Latince adı.

Bakis – Konuşucu anlamına gelen bu kelime, bir çok kahine verilen isimdir.

Balios – Akhilleus’un adlarından biri.

Basileia Kraliçe manasına gelen Basileia Ouranos’un kızı, Rhea ve Titan’ların kız kardeşidir. Kardeşi Hyperion ile evlendi ve Selene (Ay) ile, Helios (Güneş)’u doğurdu.

Bassareus – Dionysos’un Latince adı.

Bassarid – Dionysos Şenliklerinde Tanrının yanında dolaşan tambur çalan ve kaplanları sevkeden kadınlar.

Battso – Apollon’un öküzlerini çalan Hermes’e yardım eden ihtiyar.

Baubo – (ya da İambe) – Neşeli bir hizmetçi kız. Persephone için ağlayan Demeter’i güldürmeye çalışırdı.

Baukis – (Baucis) – Philemon’un karısı.

Bebryk’ler Anadolu’da Bitihynia’da yaşayan halk. (Bak. Amykos).

Bellerophon – Korinthos’un kurucusu Glaukos’un oğlu.

Bellona – Romalı’ların zafer Tanrıçası.

Bellos Yunanlılar, Asur Tanrısı Baale bu adı vermişler, onu bir Tanrı olarak değil, Danaid’lerin atası saymışlar.

Bendis – Thrakia’lıların ay Tanrıçası.

Berekynthia – Kybele’nin adlarından biri.

Berenike – Ptolmece Evergete’nin karısı ve kardeşi. Kocasının zaferi için saçlarını adamıştı.

Beroe – Aphrodite ile Adonis’in kızı. Poseidon, onunla evlenmek istedi; fakat o, Dionysos ile evlendi.

Bia – Dev Pallas ile Styks’in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike (Zafer)’nin kardeşidir. Zeton (kızgınlık); Kratos (kudret) Bia’nın erkek kardeşleridir.

Bianna – Kızlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Adını Viyana şehrine verdi.

Bianos – Troialı bir komutan. Agamemnon tarafından öldürüldü. Thesus tarafından tepelenen Kentaur’lardan birinin adı da Bianor’dur.

Bias – Amythaon’un oğlu. Melampous’un kardeşi.

Biton – Kydippe’nin oğlu. (Kleobis – kelimesine bakınız).

Boarmia – Pallas’ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğretmişti. Sığırlara da bu ad verilir.

Bona Dea – İyi bir Tanrıça anlamına gelen Bona – Romalılar, Faunus’un kızı veya karısı bildikleri bu Tanrıçaya taparlardı.

Bootes – Öküz çobanı anlamına gelen Bootes, Büyükayı’nın yakınındaki bir yıldız.

Boread’lar – Özellikle kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.

Broes – Kuzey rüzgar Tanrısı, poyraz. Bu Tanrı, Yunanistan’a nazaran, soğuk bir iklime sahip olan Thrakia’da otururdu. Broeas, Şafak Tanrısı Eos’un oğluydu.

Bormos – Titias’ın oğlu. Çok güzel bir delikanlı olan Bormos’u derin bir su kaynağında gören periler kaçırdılar.

Bosphoros – Sığır geçidi anlamına gelen İstanbul Boğazı’nın eski adı.

Botres – Eumelos’un oğlu, Botres Tanrı Apollon’un takdim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü. Aeropos adında hüzünlü bakışlı anlamına gelen bir kuşa tahvil edildi.

Brankhid’ler – Apollon’un gözdesi Branklos’un soyundan gelenlere verilen ad.

Brankhos Anadolu’da Miletos’lu çok güzel bir delikanlı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken Apollon, onu gördü, aşık oldu. Tanrı, ona kahinlik sanatını öğretti. Miletos şehrinin güneyinde Didyme (Karataş adaları)’nda onun gaipten haber verme tapınağı vardı.

Brauron – Attika’nın doğu kıyısında, bir Artemis tapınağı olan eski bir şehir.

Briareos – Yüz kollu devler olan Briareos’lar ‘Hekatonheir’ler.) Katthosile Gyes, Titan’lar savaşında Tanrıların safında savaştılar.

Briseis – Asıl adı, Hippodamie olan Briseis, Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızı idi. Talih onu, babasının katili olan Akhilleus’un sevgilisi yaptı.

Brises – Briseis’in babası.

Britomartis – Girit’li bir Tanrıça, Zeus ile Karme’nin kızı. Bu Artemis’in av arkadaşı bir bakire idi. Kral Minos bunu sevdi, dokuz ay onu takip etti, elde edemedi. Nihayet bir gün onu yakalayacağı sırada güzel kız kendisini kayalık bir sahilden denize attı. Denizde balıkların ağlarının içine düşerek kurtarıldı. Bu yüzden ona Diktinna (yani Balıkçı ağlarının kızı) lakabı verildi.

Brithynoos – Apollon’un adlarından biri.

Bromios – Dionysos’un adlarından biri.

Brontes Gökle yerin oğlu, Kyklop’lardan biri.

Brotheus – Yanardağlar Tanrısı ile zeka Tanrıçasının oğlu olduğu söylenir. Çok çirkin bir çocuk olduğundan alemin maskarası olmasın diye kendini Etna yanardağının içine attı.

Brykhia – Aphrodite’nin bir adı.

Bryte – Ares’in kızı. Minos’un sevgilisi.

Buphonle – Bouphonie – Atina’da Zeus şerefine kutlanan ve bolca sığır kesilen bir bayram.

Busiris – (Buseiris) – Zalim bir Mısır Kralı. Herakles tarafından öldürüldü.

Byblis – Miletos’un kızı. Erkek kardeşi Kaunos’u, günah sayılan bir aşkla sevdi. Kız kardeşinden korkan ve onun kirli aşkından iğrenen Kaunos, kendi vatanı olan Milet şehrinden kaçtı ve Karia bölgesinde Kaunos şehrini kurdu. Byblis, ümitsiz aşkının ateşiyle deli oldu, dağlara düştü. Bütün Anadolu’yu dolaştı. En sonunda, bu tahammül edilmez hayata son vermek istedi. Kendisini yalçın bir kayanın üzerinden aşağı attı. Fakat bu kederli kıza acıyan periler onu; genç kızın hiç kurumayan gözyaşları gibi çağlayan bir pınara çevirdiler. Kaunos (Bugünkü Ilıca).

Byrsa – Kartaca hisarı.

Byzas – Poseidon’un oğlu. Annesi Zeus ile İo’nun kızıydı. Sonradan Byzans adını alan şehre yakın bir yerde doğmuştu. Byzas, sonradan kendi adın verilen Byzans şehriin kurarken Apollon ve Poseidon’dan yardım gördü. Rivayete göre Thrakia Kralı bir savaşta Byzas, düşmanlarını yendi ve onları Thrakia’nın içlerine kadar izledi. Kralın yokluğundan faydalanmak isteyen İskyitler’in Kralı, Odrynes, Byzans’ı muhasara etti. Byzas’ın karısı Phidaleia, şehirde bulunan diğer kadınların yardımıyla, düşmanlarının üstüne çok miktarda yılan atarak onları yendi.

 

|» “Mitoloji Sözlüğü” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Mitoloji, Mitoloji Sözlüğü, Sözlük, Sözlükler

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)