Mitoloji Sözlüğü – (K) / 2

Mitoloji Sözlüğü
(K)

 

Kerkop’lar – Okeanos’un kızlarından Theia’nın iki oğluna verilen ad. Bu iki iri cesseli, korkunç haydut, bir gün Herakles’i yol kenarında uyurken buldular. Akılları sıra onu çalmak istediler. Kahraman uyanınca onların her birini, kocaman bir sopanın birer ucuna ayaklarından bağladı, omzuna aldı, yürüdü gitti. Zeus da bu iki haydutun davranışını beğenmedi, onları birer maymun yaptı, bıraktı.

Kerkyon – Poseidon ya da Hephaistos’un oğlu Eleusis de yol kesiyor, adam öldürüyordu. Theseus, onun hakkından geldi. (Bak. Theseus)

Kerkyra – (Korkyra) – Asopos ırmağının kızlarından biri. Poseidon, bu kızı sevdi. Onunla birgün Korfu denilen Korkura adasında buluştu ve bu adaya sevgisinin adını verdi.

Keroessa – İo ile Zeus’un kızı. Bizans’ın Haliç’inde doğdu. Haliç, Altın Boynuz adını alan bu güzel kızdan aldı. Çünkü Keras, Rumca boynuz demekmiş.

Kerykeion – Hermes’in üç bölümlü sihirli değneği, Tanrıların habercisi olan İris’in de bir Kerykeion’u vardır.

Keryntos – Altın boynuzlu Dişi Geyik. Herakles onu koşarak yakaladı.

Keto – (Kete) – Denizin kızı olan Keto, öz kardeşi olan Phorkys ile evlendi. Gree’ler, Gorgon’lar ve Hesperid’ler, bahçelerini bekleyen ejder, bunların çocuklarıdır.

Keyks – Eosphoros’un oğlu. Halkyone (Alkyone)’nin kocası. Keyks, denizde boğulunca karısı o kadar çok ağladı ki, Tanrılar ona acıdılar da ikisi de birer kuşa dönüştüler.

Khaos – Evren yaratılmadan önce mevcut olan sonsuz boşluk. Nyks (Gece); Hemera (Gündüz) ve Aither, Khaos’dan doğdular.

Khariklo – Bir peri kızı olup, Athena’nın en yakın arkadaşı. Bir gün Helikon Dağı üstünde, büyük bir kaynakta yıkanırken Tiresias, Zeka Tanrıçası ile Khariklo’yu çıplak görmüştü.

Kharila – Delphoi’de yaşayan bir yetim kız. Büyük bir kuraklığın getirdiği mütşih bir kıtlık zamanında, Kral kapısına giderek, biraz buğday istemişti. Kral, zavallı yetimi bir tekmeyle kavunca aç kız kendini asmıştı. Bunun üzerine kuraklık arttıkça artmıştı.

Kharit’ler – (Lat. Grazia’lar) – Letafet perileri. Doğadaki güzellik ve neşe insanların da, Tanrıların da kalplerinde duygukları, güzellik hayranlığı onların eseridir.

Kharon – Ölülerin ruhlarını Styks ırmağından geçirip, yeraltı ülkesine götüren kayıkçı.

Kharybdis – İtalya ile Sicilya’yı birbirinden ayıran boğazın kayalıkları üzerinde vaktiyle Khorybdis adında korkunç bir canavar yaşıyordu. Poseidon’un oğlu olan bu insan şeklindeki canavar çok kan döküyordu. Herakles, oradan Geryoneus’un sürüsünü geçirirken, Kharybdis, bazı hayvanları aşırdı ve yedi. Zeus da bu azgın hırsızı denize attı. Denize düşen, bu yaman canavar, günde üç defa çok miktarda deniz suyunu yutardı. Bu sırada oradan geçen gemileri bile su ile beraber içer, sonra içtiği suyu tekrar kusarmış.

Khelone – Bir ırmağın kenarında yaşayan güzel bir peri kızıyken, Hera ile Zeus’un düğününe, Hermes tarafından davet edildiği halde gelmediği için kaplumbağaya çevrildi. Çünkü düğüne yalnız Tanrılar değil, hayvanlar da dahil tüm canlılar çağrılmıştı.

Kimaereus – Prometheus ile Atlas’ın kızı Keleano’un iki oğullarından biri.

Khimaira – Ağzından ateş püsküren canavar.

Khione – Okeanus’un kızı Kallirhoe ile Nil nehrinini kızı. Bir köylü tarafından zorla kirletilince Zeus, onu bulut şeklinde göğe çıkardı. Khione, Rumca kar demekmiş. Kar, çiftçinin düşmanıdır.

Khiron – (Chiron) – Khiron, Kentaur’ların en meşhuru, en bilgini en akıllısıydı. Kronos ile Okeanos’un kızı olan Philyra’nın oğluydu. Baba tarafından Tanrı soyundan geldiği için ölümsüzdü. Kronos bir aygır şekline girmiş güzel Philyra ile birleşmişti. Bu yüzden Khiron’da hem Tanrı, hem insan kanı vardı. O, aynı soydan olan Kentaur’lar gibi yırtıcı, azgın bir varlık değildi. O ihtiraslarını, hiddetini, şehvetini yenmiş faziletli bir öğretmendi. Akhilleus’u, o terbiye etmişti. Ünlü savcı Aktiaon onun öğrencisiydi. Khiron ölümsüzdü ama, Herakles istemeyerek onun ölümüne sebep oldu. Herakles’in Kentaur’lar içinde Pholos adlı bir arkadaşı vardı. Bir gün Herakles Pholos’un yanına gitti “Çok susadım” dedi, “senin şu şarabından ver de biraz içeyim”. Ünlü kahramanın içmek istediği şarap bütün Kentaur’ların ortak içkisiydi. O şarabı, kendilerinden başka kimse içemezdi. Fakat Pholos arkadaşını çok sevdiği için yasağı dinlemedi. Herakles’e biraz şarap ikram etti. Şarabın kokusunu alan bütün Kentaur’lar hemen geldiler. Herakles’e saldırdılar. Çetin ve kanlı bir döğüş oldu. Herakles bu azgın yaratıkların hepsini yere serdi. Bu arada istemeden, kaza ile bir köşede üzgün duran ve kavgaya hiç karışmayan Khiron’u da yaraladı. Bu yara kapanmaz, iyi olmaz bir yara halini aldı. Khiron ölümsüzdü ama, Zeus onun bitmez, tükenmez acılardan kurtarmak için, ölmesine izin verdi.

Khloris – (Bak. Neleus)

Khronos – (Kronos) – Zamanın, göğün sembolü.

Khrysaor – “Altın Kılıç”. Poseidon’un oğlu. Perseus Medusa’yı öldürdüğü zaman Pegasos ile birlikte onun başından çıktı.

Khryseis – Agamemnon’un sevgilisi.

Khryseos – Agamemnon7un beğenip aldığı bir kız olan Khryseis’in babası, Troia bölgesinde Lyanessos şehrinde Apollon mabedi rahibiydi. Kızını kölelikten kurtarmaya geldiği zaman Agamemnon ona hakaret ettiğinden Apollon Troia önünde Yunanlılara, ışıktan olan oklarıyla tam dokuz gün veba hastalığı saçmıştı.

Khrysopelea – Bir ağaç perisi. Arkadia’da bir meşenin içinde yaşıyordu. Bir gün Arkas, o civarda avlanırken, bir peri kızını içinde barındıran meşe ağacının seller tarafından sürüklendiğini gördü. Meşenin ruhu olan peri Khrysopelea, kurtarılmasını rica etti. Arkas, selin önüne acele bir bend yaptı. Meşeyi ve perisini kurtardı. Peri kızı da onunla evlendi. Elatos ve Aphidas adlarında iki oğlu oldu. Bu çocuklar Arkadia’lıların dedeleri sayılırlar.

Khthonik – Toprağı besleyen yer Tanrıları.

Kıbrıs – (Yun. Kypros)

Kikhyros – Bir Kral oğluydu. Ormanda avlanırken, bir delikanlı ile sevişmekte olan güzel bir kızı, yanlışlıkla vurdu öldürdü. Üzüntüden, iyi kalpli kendisini bir kayadan aşağı attı öldürdü. Orada Kikhyros şehrinin temelleri atıldı.

Kikon’lar – (Cicones) – Thrakia kıyılarında İsmarus dağının eteklerinde Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi halk. Odysseus burada arkadaşlarından en yetmiş ikisini kaybetti.

Kimmerler – Yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad. Odysseus da, güneşin hiç ulaşmadığı Kimmerler ülkesine uğramıştı.

Kinyras – Kıbrıs Kralı. Öz kızı Hyrrha’dan Adonis adında bir oğlu oldu.

Kirke – Ünlü büyücü kadın. Her şeyi gören ve bilen Helios (Güneş) ile Perseus’un kızı. Aia adasında yaşıyordu. Odysseus’un arkadaşlarını birer birer domuza çevirdiği zaman Odysseus, Hermes’in verdiği ot sayesinde büyüden kurtulmuştu.

Kithairon – Platea Kralı olduğu, birbirleriyle kavga eden Zeus ile Hera’yı kurnazlıkla barıştırdığını söyleyenler vardır. Bazıları Kithaeron’un çok güzel bir delikanlı olduğunu, kendisini seven Eriny’lerden Tisiphone’ye yüz vermediği için delikanlığın atlarından birisinin yılana çevrildiğini ve yılanın da onu sokup öldürdüğünü yazarlar. Kithaeron, ölmeden önce adını Kitheron dağına verdi.

Kitheron – Attika ile Boiotia arasında bir dağ. (Bak Kithaeron)

Kleio – (Lat. Clio) – İlham perilerinden biri. Kahramanlık destanlarını ilham ederdi.

Kleite – (Klite) – Kapıdağı yarımadasında “Yeni Çeltek”in güneyinde eski bir şehir olan Kyzikos şehrinin Kralı Kyzikos’un genç ve çok güzel bir karısı vardı. Adı Kleite idi. Argonaut’lar buraya geldikleri zaman yapılan savaşta Kyzikos öldürülünce Kleite acıya dayanamadı, kendini öldürdü. Orman perileri bu vefalı Kraliçe için o kadar çok gözyaşı döktüler ki, toprağa sızan gözyaşlarından, Kraliçe’nin adını taşıyan bir kaynak fışkırdı.

Kleitos – Attikalı, çok güzel bir delikanlı olan Kleitos’u, Eos (Şafak) bir seher vakti avlanırken görüp güzelliğine aşık oldu. Onu kaçırdı. Ölmezler arasına karıştırdı. Onların Koeranos adında bir oğulları oldu.

Kleobis – Hera mabedirahibesi Kydippe’nin oğlu. Annelerinin bindiği arabayı çekecek hayvanların bulunmadığı bir günde kardeşi Biton ile beraberarabaya koşulmuşlar, uzakta bulunan mabede annelerini götürmüşler, mükafat olarak da hiç acı çekmeden uyur gibi ölmüşlerdi.

Kleomedes – Olympia oyunlarında hasmı İkkos’u usulüne uygun bir şekilde öldürdüğü halde, hakemler ve yargıçlar, onu haksız çıkardıkları için üzüntüden aklını kaybeden Kleomedes, vatanına döndüğü zaman koca bir okulun çatısını çeken büyük bir sütunu devirince yüze yakın çocuk ölmüştü. Bu olay 72. Olympia oyununda olmuştu.

Kleostratos – Thespies şehrini vaktiyle bir ejderha haraca kesmişti. Her sene bir delikanlıyı yutarak rahat ediyordu. Sıra Kleostratos’a gelmişti. Bu delikanlı arkadaşının hazırladığı, etrafı çengellerle dolu madeni bir kürenin içine girerek, ejderha tarafından yutuldu. Böylece, ejderin içine girerek, onu içten yıktı, öldürdü.

Klinis – Babilli bir zengin ve dindar bir adam. Apollon ile Artemis’in sevdikleri bu genç, onlara arkadaşlık ederdi. Harpe adlı karısından, Lykios, Ortygios ve Harpasos adlarında üç oğlu ile Artemikhe adında bir kızı olmuştu. Klinis, Tanrılara öküz, keçi, koyun kurban edecek yerde, eşekleri kurban kesiyordu. Tanrı Apollon, dostuna ihtarda bulundu. Eşek kurban edenleri öldüreceğini söyledi. Fakat Klinis’in iki oğlu bu emri dinlemediler, mihraba kurban edilmek üzere iri bir eşek getirdiler, işte tam bu sırada sakin bir hayvan olan eşek kudurdu, gençlerin üzerine atıldı, onları parça parça ettiği gibi, gürültüye koşup gelen bütün aileyi, Klinis de dahil, karısını ve diğer çocuklarını parçaladı. Tanrılar, bu aileye acıdılar da, onların her birini bir kuşa dönüştürerek yeniden verdiler: Harpe ve Karpasos birer doğan oldular; Klisin bir kartal oldu; Lykos bir karga; Ortygios bir ispinos; Artemikhe ise bir tarlakuşuna çevrildi.

Klio – (Bak. Kleio)

Klite – (Bak. Kleite)

Klotho – Baht perilerinden biri. ipliğini eğirir.

Klotos – (Bak. Kleitos)

Klymene – Okeanos ile Tethy’in kızı. Apollon, bu kıza gönül vermişti. Onların birleşmelerinden Phaethon doğdu.

Klymenos – Arkadia Krallarından biri Harpalyke adındaki çok güzel olan kendi kızına aşık olmuştu. Kızı kirlettikten sonra onu, Alastor adında birisiyle nikahlamıştı. Fakat Harpalyke, elinden çıkınca onu evlendirdiğine pişman oldu ve bu defa nikahlı kocasının elinden onu zorla aldı. Fakat, Harplyke bu ahlaksızlığa tahammül edemedi de, babasından olan oğlunu ve kendi kardeşlerini öldürdü, onların etinden yemek hazırladı, babası Klymenos’a ziyafet çekti. Kral, kimlerin etini yediğini öğrenince kızı öldürdü, kendi de intihar etti. Bazıları, intiharından sonra Klymenos’un bir kuşa çevrildiğini söylerler.

Klytaimnestra – Agamemnon’un karısı. Önce kocasına sadık kaldı. Sonra Aigisthos’a gönlünü kaptırdı. İkisi bir olup Troia dönüşünde Agamemnon’u öldürdüler. Agamemnon’un oğlu Orestes de sonradan onları öldürdü.

Klytie – Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon, Klytie’den çabuk bıktı, bu defa onun kızkardeşi Leukothoe’yi sevmeye başladı. Klytie, kızkardeşi ile Apollon’un arasındaki macerayı babasına anlatınca, kızkardeşinin günahını açığa vurduğu için, babası Klytie’yi derin bir hendeğin içine attı. Zavallı kız, orada açlıktan ve ışıksızlıktan öldü. Tanrılar, bu bahtsız kıza acıdılar da onu Heliotrope “Gün çiçeği”ne dönüştürdüler.

Koeranos – Batı Anadolu’da Miletus şehrinde Kloeranos adında birisi, bir gün bir balıkçıdan, henüz avladığı bir yunus balığını satın aldı ve balığı ölümden kurtarmak için denize salıverdi. Aradan zaman geçti. Koeramos’un bindiği gebi bir fırtınaya tutuldu ve battı. Koaranos’dan başka bütün yolcular boğuldular. Onu, yunus balıkları kurtararak sahile getirmişlerdi. Çok zaman sonra, Koeranos, eceliyle öldü. Onun cenaze alayı Miletus şehrinin liman kıyısından geçilirken, bir sürü yunus balığının, yavaş yavaş neşesiz bir halde yüzerek cenaze merasimini takip ettikleri görüldü.

Kokytos – Ölüler ülkesinde, yeraltında akan gözyaşı ırmağının adı. Kokytos idi. Acı nehri olan Akheron Ateş nehri olan Pyrihplegethon ve suyunu içenlere her şeyi unutturan Lehte ırmağı ile Kokytos ölüler diyarında hazin hazin akarlardı.

Kolkhis – Karadeniz’in doğusunda Bathum taraflarına düşen bir yer. Argonaut’ların altın postu aramaya gittikleri memleket.

Kolonos – Atina’nın kuzeyinde, üzerinde Poseidon mabediyle Oidipus’un mezarı bulunan bir tepe.

Komaetho – Teleboen’ler Kralı Pterelas’ın kızı. Babası Amphitryon ile savaşırken ona hainlik etti. Çünkü Komaetho, babasının düşmanını seviyordu. Amphitryon zaferi kazanınca babasına casusluk yapan bir sevgiliden hayır ummadı. Onu öldürdü.

Kombe – Asapos ırmağının Tanrısının kızı. Haşin tabiatlı bir kocaya düşmüştü. Çocuklarıyla beraber zalim kocadan kaçtı. Çeşitli yerlere geldi, bu arada Anadolu’da Phrygia’ya da geldi. Kombe, sonradan kendi öz çocukları tarafından öldürülünce, Tanrılar ona acıdılar da bir güvercine çevirip uçurdular.

Kora – (Kore) – Kora, “Genç kız” anlamına gelirmiş. Demeter’in kızı. Asıl adı Persephone’dir.

Korinthos Zeus’un oğlu olduğu söylenirse de, onun Marathon’un oğlu olduğuna inananlar da vardır. Kendi adını taşıyan şehirlerde Krallık yaparken öldürüldü.

Kornu Kopiae – (Cornu Copiae) – Bolluk bereket boynuzunun Latince adı.

Koroebos – Argos Kralı Krotopos’un Psamathe adındaki kızını Apollon sevmiş, ondan Linos adında bir oğlu olmuştu. Babası, bu ilişkiyi öğrenince, kızını öldürmüş, çocuğunu köpeklere parçalatmıştı. Apollon, bu cinayetlere kızdı, Poeno (Ceza) adlı bir ifrit göndererek ARgos’luların çocuklarını yedirdi. İşte tam bu sırada kahraman Koroebos, Poeno canavarını öldürdü.

Koronides – Metiokhe, Menippe adında iki kızkardeş. Bir veba salgını nı önlemek için kurban kestiler. Yeraltı aleminin Tanrısı, bu iki güzel kıza acıdı ve onları parlak bir yıldıza çevirdi.

Koronis – Lapith’ler Kralı Phlegyas’ın kızı. Apollon ile sevişti. Ondan Asklepios’a gebe kaldı. Tanrının çocuğunu rahminde taşırken, Koronis utanmadan gitti, fani bir insana gönül verdi. Güzel kızın ihanetini, o zamana kadar beyaz bir kuş olan karga haber verdi. Koronis, öldürüldü. Kara haberi veren karga da, o günden sonra kara tüylü oldu. Apollon, oğlu Akslepios’u, Koronis’in oklarla delik deşik edilmiş karnından çıkarıp, hayata kavuşturdu.

Korybant’lar – Batı Anadolu’da Tanrıça Kybele’nin rahiplerine verilen ad.

Korythos Zeus ile Atlas’ın kızı Elektra’nın oğlu. Paris’in İda (Kazdağı) perilerinden birinden olan oğlunun adı da Korythos idi. Derler ki, Paris’in peri kızlarından olan oğlu o kadar güzeldi ki, Helene ona gönül verdi. Paris, bu aşkı öğrenince, kendinden daha güzel olan oğlunu vurdu, öldürdü.

Kragaleus – İhtiyar çoban, Apollon, Artemis ve Herakles, Ambrakia şehrine sahip olmak için onu hakem tayin ettiler. Çoban, Herakles’e hak verdiğinden Apollon onu bir kayaya çevirdi.

Kreon – Korinthos Kralı. (Bak. Oidipus)

Kres Zeus’un bir peri kızından olan oğlu.

Kresphontes – Heraklid’lerden biri.

Kreta – (Bak. Girit)

Kretheus – Eleos ile Enarete’nin oğlu.

Kreusa – Atina Kralı Erekhtheus’un kızı. Çok güzel olduğundan Apollon, onu sevdi ve İon adlı bir çocukları oldu.

Kreusa – Korinthos’lu bir kadın. Ayrıca Priamos’un kızlarından birinin adı. Aineias’ın karısı olarak Troia’nın yıkılışı sırasında öldü.

Krinis – Çanakkale civarında eski bir şehir olan Sminthenus’da Krinis, yaptırdığı Apollon mabedine layıkıyla hizmet etmediğinden, tarlası ve evi farelerin istilasına uğradı. Bir gün Apollon, Anadolu’ya gelerek, Krinis’in çobanı Ordes tarafından iyi karşılandı, izzet ve ikramda bulundu. Böylece Krinis’e karşı hiddeti yatışınca Apollon, oklarıyla bütün fareleri öldürerek memleketi bu afetten kurtardı.

Krissa – Delphoi çevresinde bir ova. Apollon, bu ovada yılan Python’u öldürmüştü.

Kritheis Anadolu’da bir peri kızı. İzmir civarında akan Meles nehri ile sevişti. Peri kızı ile nehrin birleşmelerinden şairlerin babası sayılan Homeros, doğdu. Bir başka söylentiye göre de Kritheis, Kyme ile Apelles adında birisinin kızıydı. Babası ölürken onu Macon’a emanet etmişti. Fakat güzel Kritheis, amcasının vesayetinde kalmadı, Phemiois adlı bir İzmir’liye kaçtı. Bir gün Kritheis, Meles ırmağı kenarında çamaşır yıkarken Homeros’u doğurdu. Homeros’a “Meles kenarında doğmuş” anlamına gelen Mlesigenes lakabının verilmesi bu yüzdendir. Bir başka rivayete göre de perilerinin dostu olan bir delikanlı ile sevişiyordu. Haydutlar Kritheis’i İos’dan kaçırarak İzmir’e getirdiler. Lydia Kralı Maeon; Kritheis’i elde etti ve onunla evlendi. Bu evlenme neticesinde Homeros doğdu. Anası onu doğururken ölmüştü.

Krokos – Güzel bir delikanlı olan Krokos, Smilaks adında bir peri kızına aşık olmuştu. Ümizsit aşkların tesiriyle Krokos sarardı, soldu. Tanrılar bu sadık aşığa acıdılar, onu bizim dediğimiz çiçeğe dönüştürdüler. Peri kızına gelince, o da kendi ismini taşıyan bir çiçeğe çevrildi.

Krommyon – Theseus’un öldürdüğü azgın bir yaban domuzu.

Kronos – Kronid. Zeus’un lakabı.

Kronos – Uranus’un oğlu.

Krotopos – Argo Kralı, Agenor’un oğlu. Psamathe adındaki kızının Apollon’dan İlinos adlı bir çocuğu olmuştu. (Bak. Koroebos)

Krotos – Pan ile Eupheme’nin oğlu. Eupheme, ilham perilerine süt anneliği yapıyordu. Onların güzelliğine hayranlığını ifade için ilk alkışı o buldu.

Kronios – Zeus’un lakabı.

Kumae – (Yun. Kyme) Eski İtalia’da bir bölge.

Kuret’ler – (Kuretos – Kuretea’lar) – Zeus’un ağlamasını babası Kronos’a duyurmamak için, onun etrafındad zıplayan, oynayan, gürültü yapan delikanlılar. Bunlara Koriban’lar da denir.

Kyane – Syrakuza’lı çok güzel bir peri kızı. Hades, Persephone’yi yeraltına sürüklerken, Kyane; Demeter’in kızını kurtarmak istemiş, bu yüzden Hades’in düşmanlığını kazanmıştı. Hades, mavi gözlü bu periyi; durgun suları, deniz rengi gibi koyu mavi olan bir gölcüğe tahvil etti. Bir Kyane daha vardır ki, öz babası Kyanippos tarafından kirletildiği için Tanrılar, ceza olsun diye Syrakuza’ya veba salgını göndermişlerdi. Günahkar baba ile zavallı kyane, kendilerini öldürerek Tanrıların hiddetini yatıştırmışlardı.

Kyanippos – Thessalia’lı Pharaks’ın oğlu. Leukone adında çok güzel bir kızla evlenmişti. Kyanippos avlanmaya çok meraklı idi. Evlendikten sonra da avcılığa devam ediyor, sabah çok erkenden çıkıyor, akşam karanlığında eve dönüyordu. Yorgun dönen avcı, güzel karısıyla hiç meşgul olmuyordu. Başını zavallı Leukone, ihmal edildiği için çok üzülüyordu. Bir gün kocasını gizlice takip etmeye karar verdi. Acaba kocası ormanda ne buluyordu da böyle eğleniyordu? Hizmetçilerine sezdirmeden evden çıktı, ormanda bir çukura gizlendi. Kocasının köpekleri, bulunduğu yeri keşfettiler, üzerine atlayarak onu parçaladılar, kocası, karısının cesedini bulunca, deli gibi oldu. Önce odunları yığarak büyük bir ateş yaktı, karısının parçalanmış cesedi yanarken, öldürdüğü köpeklerin leşlerini ortaya attı, en sonunda kendisi de alevlerin içine atılarak intihar etti.

Kybele – Eski Anadolu’da Phyrgia’da Tanrıların anası sayılır. Onun kudreti bütün tabiata hakimdi. Toprağın bereketini veren o idi. Phrygia’da Kyebele dağının Rhea’sı ile bir tutulurdu.

Kykhreus – Poseidon ile Salamis’in oğlu. Salamine adasını korkunç bir ejder yağma eder dururdu. Kykhreus, bu ejderi öldürdü ve adanın Kralı oldu.

Kyklop’lar – Homeros’a göre Kyklop’lar; Poseidon ile Amphitrite’nin oğluları olup ne Tanrılardan ne de insanlardan korkan zalim, kaba vahşi tabiatlı, iri yarı devler. Alınlarının ortasında tek gözleri bulunduğu için onlara Kyklop’lar denilmiştir.

Kyknos – Kuğu kuşu anlamına gelen Kyknos, Poseidon’un oğlu olup, Çanakkale bölgesinde eski bir şehir olan Kolones’de Kraldı. Annesi Skamandrodike, onu doğurunca, deniz kıyısına bırakmıştı. Bir kuğu kuşu gelerek onu beslemişti. Ares’in ve Kyknos adında haydut bir oğlu vardır. Herakles bu yaman eşkiyayı tepeledi.

Kydnos – Analolu’da bir çaya adını veren Kydnos (Tarsus Çayı), Ankfiale’nin oğludur. Oğullarından birinin adı Parthenios idi. Bu delikanlı da Tarsus şehrine adını koymuştu. Kilikia’da, yaygın bir efsaneye göre, yarısı insan, yarısı nehir olan Kydnos, Komaetho isminde güzel bir kızla sevişiyordu. Gerçekten bu kız (Kydnos) çayının aşığıydı. Çayın başından ayrılamıyordu.

Kylabras – Lykia’lı bir çoban. Phaselis (Bugünkü İnce Burun) şehrinin kurucularından biri olan Lakios, tuzlu balık satarak bunun parasıyla bu şehrin temellerini attı ve Kylabras adına bir mabet inşa etti.

Kyillene – Arkadia’lı bir peri kızı. Bazen Lykon’un karısı, bazen annesi sayılır. Adını bir dağa vermişti.

Kyllene – Arkadia dağlarından biri. Hermes’i annesi Maia bu dağdaki bir mağarada doğurdu.

Kynosura – İda dağında bulunan bir peri kızı. Zeus’a süt annelik etti.

Kynthos – Delos adındaki bir dağın adı. Zeus’un sevgilisi Leto Apollon ile Artemis’i burada doğurdu.

Kyparissos – Telephos’un oğlu. Çok güzel bir delikanlı. Apollon bile ona aşık olmuştu.

Kypris – Aphrodite’nin bir lakabı.

Kypros – Kıbrıs.

Kypselos – Arkadia Krallarından birinin oğlu.

Kyrene – Thessalia’da Lapith’ler Kralının kızı. Ormanda vahşi bir yaşıyordu. Bir gün bir arslana rastladı, silahsız olduğu halde onunla boğuştu ve aslanı yendi. Apollon bu korkunç mücadelede Kyrene’nin başarısını gördü, ona aşık oldu. Onu altın arabasına bindirerek kaçırdı. Lybya’ya götürdü. Orada altından bir saray da Kyrene ile evlendi. Apollon, Kybye’nin bir kısmını sevgilisine bağışladı ve oraya onun adını koydu.

Kythera – Bir ada. Aphrodite önce bu adanın yakınında deniz dalgalarının köpüğünden doğuyor. Sonra ilk olarak Kypros (Kıbrıs)a ayak basıyor.

Kyzikos – Proponti’de (Marmara Denizi)’nde, bugün Kapıdağ Yarımadası üzerinde eski ve tarihi bir şehre adını veren ünlü kahraman.

 

| « Önceki |

|» “Mitoloji Sözlüğü” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Mitoloji, Mitoloji Sözlüğü, Sözlük, Sözlükler

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)