sabit reklam
Mitoloji Sözlüğü – (K) / 1

Mitoloji Sözlüğü
(K)

 

Kaanthos – Okeanos’un oğlu. Bunun Melia adlı bir peri kızkardeşi vardı. Apollon, Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u, kardeşini aramaya gönderdi. Zavallı delikanlı, güzel kardeşini Apollon’un kolları arasında gördü. Ne yapabilirdi? Öfkesinden Apollon’un mabedini ateşe verdi. Fakat Apollon onu oku ile vurdu, öldürdü.

Kabarnos – Demeter’e, kızının, Hades tarafından kaçırılmış olduğunu haber veren Paros’lu bir genç.

Kabeiro – Proteos’un kızı. Hephaistos, bu kızla evlenince, Kadmilos adında bir oğlu olmuştu. Kabir’ler unun soyundan geldiler.

Kabir’ler – Hephaistos ile Kabeiro’nun soyundan gelen Tanrılar. Kabirid’ler adı verilen üç peri kızı, Kabir’lerin kardeşleriydi. Kabir’lerin üç veya yedi olduğu söylenir. Bunların dini ayinleri gizli yapılırdı.

Kabirid’ler – Kabir’lerin üç kardeşine verilen ad.

Kabiro – (Bak. Kabeiro)

Kadmeia – Thebai şehrinin hisarı.

Kadmilos – Finikelilerin Tanrılarından biri.

Kadmos – Thebai Krallarından biri. Agenor ile Telephassa ya da Agriope’nin oğlu.

Kadukeus – (Caduceus) – Kerykeion’un Latincesi.

Kaekulus – Yanardağların Tanrısı Vulcain’in oğlu. Vaktiyle iki çoban kardeş varmış bunların kızkardeşleri, bir gün ocak başında otururken, göğsüne bir kıvılcım sıçramış ve bu kıvılcımdan kız gebe kalarak bir erkek çocuk doğurmuştu. Ona Kaekulus adı verilmiştir.

Kaeira – Eski Anadolu’da Miletus’lu bir çömlekçinin kızı. Kadros’un oğlu Neleus, bir şehir kuracak yer ararken Tanrılar, genç bir kızın, toprağı su ile karıştırdığı yere şehir kurabileceğini haber verdiler. Neleus, gelişigüzel dolaşırken Miletus şehrinin bomboş olan yerine gelince, çömlekçi kız Kaeira ile karşılaştı ve oraya ünlü şehrin temelini attı.

Kaineus – (Kaeneus) – Lapith’lerden Elatos’un oğlu. Özel adı Kainis olup, erkek değil kız idi. Poseidon, Kainis’e gönül vermişti. Güzel kız, aşık Tanrıdan, cinsiyetin değiştirilmesini ve yaralanmaz bir delikanlı haline sokulmasını istedi. Tanrı da onu erkekleştirdi ve adı Kanaus oldu. Yaralanmaz kahraman, Lapith’lerle Kentaur’lar arasındaki meşhur savaşa katıldı. Kentaur’lar, onu öldüremedikleri için, çam kütükleri ile dövdüler, sonra diri diri toprağa gömdüler. Rivayete göre, yaralanmadan öldürülen Kaineus, ölümünden sonra tekrar kadın olmuştur. Bir rivayete göre de, parlak tüylü bir kuş olmuştu.

Kairos – Fırsat Tanrısı. Zeus’un en genç oğlu. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları bulunan bu delikanlının, başının arka tarafı traşlıydı. Bu nedenle arkasından onu yakalayamazlardı. Halbuki başının ön tarafında perçemleri vardı. O, peşinden koşanları değil, onu kollamayanların karşısına çıkardı. Olympia şehrinde fırsat Tanrısının bir mihrabı vardı.

Kalais ve Zetes – “Çok sert even ve çok hafif esen” anlamına gelen bu isimler, Boreas, Oreithya’nın oğulları olup Argonaut’lar seferine katıldılar ve Harpyi’leri tepelediler. Sonradan Herakles tarafından öldürülünce Tanrılar bu iki delikanlıya acıdılar da, onları rüzgara çevirip, rüzgar Tanrıları yaptılar.

Kalamos – “Kamış” anlamına gelen Kalamos, Anadolu’da akan Menderes nehrinin Tanrısının oğludur. Bu delikanlı, Tanrı Zephyros’un Karpos adlı güzel oğluna gönül vermişti. Bir gün bu iki delikanlı Menderes nehrinde yıkanıyorlardı. Kalamus yüzmede dostunu geçmek istedi. Karpos yoruldu ve boğuldu. Sevgilisinin ölümüne Kalamos, o kadar üzüldü ki, kurudu, ırmağın kenarında bir kamış oldu. Karpos’a gelince, o da Tarla Meyvası, yani Karpuz oldu.

Kalkhas – Thestor’un oğlu, ünlü bir kahin. Derler ki, Kalkhas, Myrina’da Apollon’un ormanına bir asma dikmişti. Gaipten haber veren birisi ona diktiği üzümden kendisine şarap içmek nasip olmayacağını haber verdi. Halbuki, asma büyüdü ve üzüm verdi, üzümden şarap yapıldı. Yeni şaraptan içirmek için Kalkhas, komşuları davet etti. Şarap bardaklarını doldururken, vaktiyle gaipten haber vereni hatırladı. “Üzümler yetişti, şarap yapıldı ve ben de içiyorum” diye kadehi kaldırdığı sırada katıla katıla güldü ve gülme neticesi öldü de şarap kadehini dudağına bile değdiremedi.

Kalkhos – Sihirbaz Kirke’ye gönül vermiş bir Kral. Kirke, Odysseus’a olduğundan, Kalkhos’a yüz vermedi. Aşık Kral, onu istemekte ısrar edince, sihirbaz, bir ziyafette Kalkhos’u domuza çevirdi ve ahıra kapattı.

Kalliope – Şairlere kahramanlık destanları yazdıran, bazen de ilham eden ilham perilerinden biri.

Kallirrhoe – “Güzel Irmak” anlamına gelen Kallirrhoe adında birkaç ünlü kahraman kız vardır. Birici Lykastos’un kızıdır. Nehir Tanrılarından Akheloos’un ve Skamandros’un kızlarının adı da Kallirrhoe idi.

Kallisto – Lykaon’un kızı. Artemis’in arkadaşı.

Klydon – Aitolia’da bir şehir. Kurt Ağa da denirmiş.

Kalypso – Atlas’ın ya da Helios’un kızı olduğu da söylenen ve Ogygia adasında yaşayan bu peri kızı, Odysseus’e gönül vermişti.

Kables – Lydia Kralı. Doymak nedir bilmez obur Kral, kendi karısını bile yedi, sonra kederlendi, intihar etti.

Kampania – İtalia’da en eksi Yunan kolonisi.

Kanake – Eolos’un kızlarından biri. Kardeşi Makerus’dan bir çocuk doğrunca, onu terk etmek istedi. Sonra günah meydana çıkınca Eleos, kızının gayr-i meşru çocuğunu köpeğe yedirdi ve kılıcını kızına göndererek intihar etmesini emretti.

Kapaneus – Thebai’ye hücum edenlerden biri. Dev cüsseli, korkunç bir adam. Tanrılardan bile korkmayan bu azgın adam, tam şehri yakarak çökerteceği sırada, Zeus vurdu, öldürdü. Karısı Evadne, kocasının naşı yakılırken ateşin içine kendini attı.

Kapadokia – Amazonların yaşadıkları bölge. Thermodon “Terme Çayı” kenarında bulunan başkent Themiskyra bu bölgenin en ünlü şehriydi.

Karkinos – Karides anlamına gelen Karkinos, Lerke bataklığında yaşıyordu. Herakles, bu bataklıkta korkunç Dragon ile mücadele ederken, Karkinos, kahramanı topuğundan ısırmıştı. Herakles, hiddetle onu ezmişse de Hera, Karkinos’u gökyüzüne çıkartmış, bir burca çevirmişti.

Karneios – Dorlar’ın eski bir Tanrısı. Sonraları Apollon’un lakabı oldu.

Kayra – Lakonia’lı güzel bir kız. Fındık ağacına çevrildi.

Kassandra – Priamos ile Hekube’nin kızı. Apollon, bu kıza olmuş, ona kahinlik öğretmişti. Troia, Yunanlıların eline geçince, güzel Kasandra’yı Agamemnon kendisine eş olarak aldı, götürdü.

Kassiepeia – Kepheus’un karısı. Andromeda’nın annesi. (Bak. Perseus)

Kassotis – Delphoi yakınında Musa ilham perilerinin bir kaynağı.

Kastalia – Güzel bir kız olan Kastalia’ya Apollon olmuştu. Apollon’un takibinden kurtulmak için kendini bir kaynağa attı, öldürdü. O günden sonra Apollon’a adanan o kaynağın adı Kastalia olarak kaldı.

Kastor ile Polydeukes – (Lat. Polluks) (Bak. Dioskur’lar)

Katreos – Minos’un Pasiphae’den olan dört oğlundan biri. Yanlışlıkla oğullarından biri tarafından öldürüldü.

Kaukasos – Bir çoban olan Kaukasos, Kronos tarafından öldürülünce, BaşTanrı, genç çobana acıdı, hatırasını yaşatmak için adını, o zamana Boreas dağı (Kuzey rüzgarı dağı) denilen Kafkas dağlarına verdi.

Kaunos – Byblis’in ikiz kardeşi, Miletos’un oğlu. Kızkardeşini sevdiği için, babasının yanından kaçtı, karia’ya giderek Kaunos şehrini kurdu. (Şimdiki Köyceğiz)

Kaystros – Lydia’da akan kaystros (Küçük Menderes) çayının Tanrısı. Akhilleus’un oğlu olduğu da söylenir. Anadolu’da ünlü Ephesos şehrinin kurucusu Ephesos, bunun oğludur.

Kekrops – Attika’nın efsanevi bir Kralı.

Kedalion – Hephaistos’un üstadı. Hera’nın emriyle, Limni adasında Hephaistos’a demir dövmesini öğretti.

Keleos – Eleusis Kralı. Girit’li bir Keleos daha vardır ki, üç arkadaşıyla beraber İda Dağı’na çıkarak Zeus’un büyüdüğü mağaradan, BaşTanrıya bal yapan arıların arılarını çalmak istemişlerdir. Keleos ile beraber üç arkadaşı, mağaraya girer girmez birer çeşit kuş olmuşlardır. Zavallı Keleos, Tanrı balı yemek isterken, bir saksağana çevrilmiştir.

Kelmis Zeus’un süt annesinin babası. BaşTanrının insanlar gibi fani olduğunu söylediği için elmas parçasına dönüştürüldü.

Keltos – Kelt’lere adını veren kahraman. Ve Keltler’in atası. Vaktiyle İngiltere’de ünlü bir Kralın Ketline adında güzel bir kızı varmış. Herakles, geryoneus’u öldürüp, sürüsüyle İngiltere’den geçerken, Ketline, Yunanlı kahramana olmuş ve onun sürüsünü bir yere gizlemiş. Hırsızlığı meydana çıkınca, kendisiyle birleşmek şartıyla sürünün yerini haber vermiş. Herakles, bu teklifi memnunlukla kabul etmiş, onların birleşmesinden Keltos doğmuş.

Kentaur’lar – Dev cüsseli acayip yaratıklar. Gövdelerinin üst kısmı insana, alt kısmı ata benzerdi. Dağlarda ormanlarda yaşarlardı. İksion, Hera’nın kılığına giren bir bulutla vahşi Kentaur’lar doğdu. Herakles ile Lapith’lerle yaptıkları savaşlar meşhurdur.

Kephalos – Buna dair mitologlar, çeşitli mitler yazmışlardır. En önemlisi şudur: Eos (Şafak), Kephalos’a olmuş, onu kaçırmış, Suriye’ye götürmüş, onların birleşmesinden Phaethon doğmuş, fakat Kephalos, pembe yanaklı Eos’dan çabuk bıkmış ve Yunanistan’a dönerek Proksis ile evlenmiştir. Proksis, kocasına armağan olarak her avı yakalayabilen bir köpek hediye etmiştir. Kephalos ile Proksis’in aşkları çok meşhurdur. Sonunda Kephalos, kıskanç karısını yanlışlıkla öldürdü.

Kepheus – Andromeda’nın babası., Kssiepeia’nın kocası Belos’un oğlu. Habeşistan Kralı. (Bak. Perseus)

Kerambos – Thessalia’da bir çoban. Deukalion tufanı zamanında, boğulmaktan kurtulmak için bir dağın tepesine çıktı. Güzel çobana peri kızları acıdılar da ona kanat verdiler, yengeç cinsinden bir hayvana çevirerek uçurdular.

Keramos – Attika’lı bir kahraman. Adını Athena civarında Keramik denilen bir yere verdi. Çömlekçiliğin mucudi olduğundan hala bu sanata seramik denilmektedir.

Kerberos – Ölüler diyarının kapısını bekleyen korkunç köpek.

Ker’ler – (Keres) – Gecenin kızları, ölüm perileri, kan emici cinler. Sayısı bir diyenler olduğu gibi, çok diyenler de vardır. Onları ölümün veya kaderin kızları sayanlar vardır.

Keres – (Ceres) – Demeter’in Latince adı.

Kerkaphos – Helios’un yedi oğlundan biri.

 

| Sonraki » |

|» “Mitoloji Sözlüğü” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Mitoloji, Mitoloji Sözlüğü, Sözlük, Sözlükler

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)