6. Sınıf SBS İngilizce

Traffic Rules

Traffic Rules

Traffic Rules Obey these rules at the traffic

Imperatives Exercise 1

Imperatives Exercise 1

Imperatives Exercise 1 Ex: You must be quiet in the classroom. – Be quiet in the classroom. Ex: You mustn’t fight with your friends. – Don’t fight with your friends. 1. You mustn’t walk on the grass. – …………………………………………….. . 2. You must keep your room tidy. – …………………………………………….. . 3. You must have breakfast […]

Imperatives Exercise

Imperatives Exercise

Imperatives Exercise Complete the sentences with 1. There is a question on the board. Please look ………… the blackboard. 2. Sit …………. please. How are you today? 3. Come …………. please. You’re late. 4. Go ………… of the class. I’m angry with you. 5. Stand …………………., George. ANSWERS: 1. at 2. down 3. in 4. […]

Imperatives

Imperatives

Imperatives İngilizce’deki emir cümleleridir. İkinci tekil kişi ‘sen’ ya da ikinci çoğul kişi ‘siz’i içlerinde barındırırlar. Cümle yapısı aşağıdaki gibidir. Stop at the red light. Write your name on the board. NOTE: Olumsuz cümlelerde cümlelerin başına ‘Don’t’ eklenir. Geri kalan cümle yapısı aynıdır. Don’t turn off the lights mum! Don’t draw pictures on the wall. […]

Must / Mustn’t Exercises 5

Must / Mustn’t Exercises 5

Must / Mustn’t Exercises 5 Match a) You mustn’t eat too much. b) You must wear a coat. c) People must obey traffic rules. d) You must water the şowers. e) You mustn’t wait here. f) You mustn’t light fires here. g) You mustn’t walk on the grass. h) You mustn’t swim here. i) You […]

Must / Mustn’t Exercises 4

Must / Mustn’t Exercises 4

Must / Mustn’t Exercises 4 Make sentences. Use ‘must’ or mustn’t’ Ex: Susan is very ill. (+) rest in bed > She must rest in bed. (–) drink cold water > She mustn’t drink cold water. 1. My orange juice isn’t fresh. (–) drink it > You ………………………. (+) give it back to the market > […]

Must / Mustn’t Exercises 3

Must / Mustn’t Exercises 3

Must / Mustn’t Exercises 3 Match 1. I must finish my homework at 21:00 o’clock. 2. The boy must help her. 3. Mum! You must take an umbrella. lt’s raining 4. We must hurry up. We’ll miss the bus. 5. June is ill. She mustn’t drink cold water. 6. You mustn’t drive too fast 7. […]

Must / Mustn’t Exercises 2

Must / Mustn’t Exercises 2

Must / Mustn’t Exercises 2 Match a) You mustn’t turn left. b) You mustn’t smoke here. c) You mustn’t park here. d) You mustn’t turn right. e) You must cross the street. Answers: 1. c 2. e 3. d 4. a 5. b

Must / Mustn’t Exercises 1

Must / Mustn’t Exercises 1

Must / Mustn’t Exercises 1 Write ‘must’ ‘mustn’t’ – In a public bus; 1. You ………. get on the bus from the front door. 2. You …………… get off the bus from the back door. 3. You ……………….. talk loudly in the bus. 4. You ………………….. give your seats to old people. 5. You ………….. […]

Must / Mustn’t Exercises

Must / Mustn’t Exercises

Must / Mustn’t Exercises Write must / mustn’t In A Classroom; 1. You ………………….. be quiet. 2. You ………………. walk around the class. 3. You …………. shout at your friends. 4. You ………………. wear your school uniform. 5. You …………………… be polite to your friends. 6. You ……………… keep the classroom tidy. 7. You ………….. […]

Must / Mustn’t

Must / Mustn’t

Must / Mustn’t 1. İngilizce’de zorunluluk bildirmek amacıyla kullanılan yapılardır. Çoğunlukla kısıtlamaları ve zorunlulukları anlatmak için kullanılırlar. Tüm şahıslarda aynı şekilde kullanılırlar. She must finish her homework I must go to the hospital. The children must be quiet in the class. 2. ‘Mustn’t’, ‘not’ takısından da anlaşılacağı gibi olumsuzluk bildirir. I mustn’t cross the street at the red […]

Safety

Safety

Safety 1. ‘…………………………..’ 2. ‘This is a …………………’ 3. İstanbul is a very …………….. city. 4. There s always …………… on E – 5 road. 5. Don’t use your …………… on buses. 6. ‘This is a ………………’ 7. ‘This child is ……………….’ 8. You mustn’t …………….. the animals at the zoo. Answers: 1. car crash […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)