sabit reklam
Imperatives

Imperatives

İngilizce’deki emir cümleleridir. İkinci tekil kişi ‘sen’ ya da ikinci çoğul kişi ‘siz’i içlerinde barındırırlar. Cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

imperatives
Stop at the red light.
board
Write your name on the board.
NOTE: Olumsuz cümlelerde cümlelerin başına ‘Don’t’ eklenir. Geri kalan cümle yapısı aynıdır.
lights_

Don’t turn off the lights mum!

pictures

Don’t draw pictures on the wall.

a) Give your seat to her.
b) Don’t watch TV. Do your homework.
c) Help your mother with the box.
d) Don’t touch it.
e) Eat your meal.
f) Don’t throw stones.
g) Take a photo with your teacher.
h) Don’t run after the dog.
i) Clean the blackboard.
j) Take your umbrella.

NOT: Emirleri rica haline getirmek için sonuna ‘please’ eklenir.
Turn off the lights, please. Stand up, please

ANSWERS:
1. i 2. g 3. f 4. e 5. j
6. h 7. b 8. a 9. c 10. d

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)