sabit reklam
Must / Mustn’t Exercises

Must / Mustn’t Exercises

Write must / mustn’t

Classroom_001

In A Classroom;
1. You ………………….. be quiet.
2. You ………………. walk around the class.
3. You …………. shout at your friends.
4. You ………………. wear your school uniform.
5. You …………………… be polite to your friends.
6. You ……………… keep the classroom tidy.
7. You ………….. speak loudly.
8. You …………………… bring mobile phones to the classroom.
9. You ……………… help your friends and your teachers.
10. You ………………. be a lazy student.

Answers:

1. must 2. mustn’t 3. mustn’t 4. must 5. must
6. must 7. mustn’t 8. mustn’t 9. must 10. mustn’t

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)