Divan-i Lügati't Türk

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (E Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (E Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (E Harfi) Ebdeki buzagu öküz bolmas Ev içinde bakılan buzağı öküz olmaz. Ebek ebğe tegmez IBk. Ersek … Aceleci evine varamaz. Ebek siñek sütge tüşür Aceleci sinek süte düşer. Ebliğ toygursa közi yolka bolur. Ev sahibi doyurunca, konuğun gözü yolda olur. Eğir bolsa er ölmes Eğir otu kökü bulunduran kişi, […]

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (I-İ Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (I-İ Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (I-İ Harfi) Iñan ıñrasa botu bozlar Dişi deve inlese yavrusu bağırır, bozlar. Iş yaragında, sart asığında İş sırasında, tüccar kârında… It çakırı atka tegir, at çakırı ıtka tegmes İt nazarı ata değer, at nazarı ite değmez. It ısırmas, at tepmes teme İt ısırmaz at tepmez deme. Itka ubut atsa oldañ […]

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (K Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (K Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (K Harfi) Kaçış bolsa kıya körmes Halk içinde uyuşmazlık olsa, kimse birbirine yan bakamaz. Kadaş temiş kaymaduk, kayın temiş kaymış Kardeş demiş bakmamış, kayın demiş bakmış. Kagun karma bolsa iyisi ikki eliğin tegir Kavun yağma edilse, sahibi iki eliyle kapar. Kal sabı kalmas, kagıl bağı yazılmas Söz leke bırakmaz, yaş […]

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (M-N-O-Ö Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (M-N-O-Ö Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (M-N-O-Ö Harfi)     Muş oglı muyabu togar Kedi yavrusu miyavlayarak doğar Muş yakrıka tegişmes, ayur kişi neñi yaraşmas Kedi asılı yağa kavurmaya erişemez, gevezenin malı kişiye yaramaz. Neçeme obrak keyük erse, yagmurka yarar Nice eski giyim olsa yine de yağmurda işe yarar. Nece munduz erse eş eygü, nece eğri […]

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (S Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (S Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (S Harfi) Sabanda sandırış bolsa örtgünde irteş bolmas Saban zamanı sürtüşme olursa, harman zamanında dövüş olmaz. Sabın sagrakka tegir Sözle, tatlı dille sürâhiye erişilir. Saçratgudın korkmış kuş kırk yıl ayrı yıgaç üze konmas Tuzakdan korkmuş kuş kırk yıl çatal ağaç üstüne konmaz. Sakak bıçar, sakal okşar Çene keser, sakal okşar. […]

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (T Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (T Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (T Harfi)   Tabgaç Kannıñ turkusı telim teñlemeyip bıçmas Çin hakanının ipeği çokdur ama denk getirmedikçe biçmez. Tagıg ukrukın egmes, teñizni kaygıkın bükmez Dağ kement ile eğilmez, denizin önü kayıkla kesilmez. Tag tagka kabuşmas, kişi kişiğe kabuşur. Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur. Tamu kapugın açar tabar Cehennemin kapısını açan […]

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (U-Ü Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (U-Ü Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (U-Ü Harfi) Ula bolsa yol azmas, bilig bolsa söz yazmas İşâret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz uzamaz, yayılmaz, Ulugnı uluglasa kut bulur Ulu kişiyi ululayan, devlet bulur. Uluk yağırı ogulka kalır Bk: Keriş … Atın omuz başındaki yara oğula kalır. Uma kelse kut kelir Konuk gelirse devlet gelir. Umayka […]

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (Y Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (Y Harfi)

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri (Y Harfi)   Yablak tıllıg beğden kerü yalñus tul yeğ Kötü dilli beyden yalnız dul kadın yeğdir. Yagıñ erse kerek yundakı tegir Düşmanın hücum edip gitse bile atının fışkısı kalır. Yağını aşaklasa başka çıkar Düşman küçümsenirse başa çıkar. Yakadaki yalga gali eligdeki ıçgınur Yakandakini yalarken elindeki gider. Yalksa yeme yağ […]

Divan-ı Lügati’t Türk – (Genel Bilgi)

Divan-ı Lügati’t Türk – (Genel Bilgi)

Divan-ı Lügati’t Türk (Genel Bilgi) Divân-ı Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça sözlüktür. Türkçe’nin bilinen en eski sözlüğü olup, Orta Asya yazı Türkçesi hakkında varolan en kapsamlı ve önemli dil anıtıdır. El yazması nüshası 638 sayfadır ve yaklaşık 9000 Türkçe kelimenin oldukça ayrıntılı Arapça açıklamasını içerir. Ayrıca Türklerin tarihine, coğrafi yayılımına, […]

Divan Üzerinde Çalışanlar – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Divan Üzerinde Çalışanlar – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Divan Üzerinde Çalışanlar (Divan-ı Lügati’t Türk) Divan üzerinde çalışan Batı bilginlerinin başında “Brockelmann” gelmektedir. Az evvel Breslav şehri Üniversitesi’nde Sâmi dilleri Profesörü olan bu zat, 1928 senesinde Divan-ü Lügat‘teki Türkçe kelimeleri cetvelleyerek bir ciltte toplamış ve bastırmıştır. Divanı alfabe sırasına koymakla ve bazı kelimelerin nasıl yazılacağını saptamakla büyük bir hizmet yapmış; böylelikle Divan‘dan faydalanmak işi […]

Kitap Nasıl Bulundu ve Nasıl Basıldı? – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitap Nasıl Bulundu ve Nasıl Basıldı? – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitap Nasıl Bulundu ve Nasıl Basıldı? (Divan-ı Lügati’t Türk) Kitabın nasıl bulunmuş olduğunu Bay Kilisli, rahmetli Ali Emiri dilinden bize yazdığı bir mektupta şöyle anlatıyor: “Meşrutiyetin ilk senelerinde Emrullah Efendi’nin Maarif Nazırlığı zamanında eski Maliye Nazırlarından Vanı Oğullarından Nazif Paşa’nın hısımı bulunan bir kadın, Sahaflar çarşısında kitapçı Bürhan Efendi’ye satılık bir kitap getirmiş. Bürhan Efendi, […]

Divanda Türkler Üzerine Geçen Hadisler – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Divanda Türkler Üzerine Geçen Hadisler – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Divanda Türkler Üzerine Geçen Hadisler (Divan-ı Lügati’t Türk) Divan-u Lügat‘te iki yerde Türkler üzerine, iki hadis geçmektedir. Birisi “Türk dilini öğreniniz, çünkü onların egemenlikleri uzun sürecektir.” anlamında, birisi de “Yüce Tanrı, benim Türk adlı ordum vardır, onları Doğu’da oturttum. Kızdığım ulusun üzerine onları saldırtırım” manasındadır. Bu hadislerin her ikisi de sağlam hadislerden değildir; binlerce hadis […]

Kitap Nerede Yazılmış? – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitap Nerede Yazılmış? – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitap Nerede Yazılmış? (Divan-ı Lügati’t Türk) Kitapta, bu eserin nerede yazıldığını gösterir hiçbir yazı, biçbir işaret yoksa da, Bağdat’ta Halife’ye sunulmuş olduğuna bakılırsa, Bağdat’ta yazılmış olması ihtimali kuvvetlidir. Kitabın Kaşgar’da veyahut başka bir yerde yazılarak Bağdat’a getirilmiş olması düşünülebilirse de burası çok zayıfır; çünkü Kaşgarlı Mahmut‘un birçok Türk boylarını, Türk şehirlerini ve köylerini gezip dolaştıktan […]

Kitabın Yazıldığı Tarih – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitabın Yazıldığı Tarih – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitabın Yazıldığı Tarih (Divan-ı Lügati’t Türk) Kaşgarlının kitabının sonunda 464 senesinin Cemaziyülevvelinin gurresinde yazmaya başlandı: “Dört gözden geçirdikten ve iyice süzdükten sonra 466’da bitti.” demiş olmasına bakılırsa ve 464 Hicri ve 1068 Miladide başlanmış, iki sene üzerinde çalışıldıktan sonra 4566 Hicri ve 1072’de bitirmiş olduğu anlaşılıyor ise de, cilt 3, sahife 116 “biz bu kitabı […]

Kitabı Yazan Zat – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitabı Yazan Zat – (Divan-ı Lügati’t Türk)

Kitabı Yazan Zat (Divan-ı Lügati’t Türk) Kitabı yazan zatın adının Mahmut, babasının adının Hüseyin, büyük babasının da Mehemet olduğunu kendi kitabından öğreniyoruz. Kaşgarlı olduğu anlaşılıyorsa da Barsgan şehrini anlatırken “(…)” demesi kendisinin Kaşgar’da doğmuş olduğunu, babasının Barsganlı bulunduğunu gösteriyor.   Kitap sahibi her zaman, kendisinden bahsederken Mahmut demektedir: Bunun içindir ki Mahmudun babasının Barsganlı olduğuna […]

Divanü Lügat-it Türk nasıl bir kitaptır? Niçin Yazılmıştır?

Divanü Lügat-it Türk nasıl bir kitaptır? Niçin Yazılmıştır?

Divanü Lügat-it Türk nasıl bir kitaptır? Niçin Yazılmıştır? (Divan-ı Lügati’t Türk) Hicretin üçüncü asrından, onuncu asrın ortalarına değin, Türklüğün altın devri idi; bu devirde Türkler bir yandan Çin sınırlarından – Pekin yakınlarından- Macaristan’a ve Avrupa ortalarına, bir yandan da Kuzey Buze Denizleri’nden Hindin ve Arabistan’ın sıcak denizlerine, Südan’a ve Büyük Okyanus’a dek taşmışlar, hemen her […]

Mehmet Fuat Köprülü – (Önemli Türkologlar)

Mehmet Fuat Köprülü – (Önemli Türkologlar)

Mehmet Fuat Köprülü (1882 – 1965) Türk tarihçi, edebiyat araştırmacısı ve siyaset adamıdır. 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelmektedir. Ayasofya Rüşdiyesi’ni ve Mercan İdadisi’ni bitirdikten sonra Hukuk Mektebi’ne devam etti (1907-1910), burada özel Fransızca dersleri aldı. Ancak, asıl ilgisini çeken edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. […]

Besim Atalay – (Önemli Türkologlar)

Besim Atalay – (Önemli Türkologlar)

Besim Atalay (1882 – 1965) Hayatı Besim Atalay 1882’de Uşak’da doğmuş, Türk dilbilimci, yazar ve politikacıdır. Özellikle dilbilimi alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır. Uşak Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Uşak’ta medrese eğitimi gördü. 1909’da medrese diploması (icazet) aldı. 1912’de Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Konya Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik; Trabzon, Ankara Öğretmen okullarında müdürlük; İstanbul Darüşşafaka Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra […]

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy (1939 –  ) Hayatı Emekli Başkomiser Şevki Bey ile Lütfiye Hanım’ın birinci çocuğu olarak 30 Ocak 1939 tarihinde Uşak’ta dünyaya gelen Tuncer Gülensoy, ilkokula Uşak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda başladı. Ancak babasının memuriyeti dolayısıyla ilköğrenimini yurdun değişik yörelerinde sürdürerek 1950-1951 öğretim yılında Beykoz Ahmet Mithat Efendi İlkokulu’nda; orta öğrenimini ise, Beykoz […]

Açıklamalı Deyimler Sözlüğü

Açıklamalı Deyimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H İ I K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Yeni bir kavramı veya durumu ifade edebilmek için, birden fazla sözcüğün bir araya gelip asıl anlamlarından uzaklaşarak oluşturdukları dil birliklerine “deyim” denmektedir. Deyimler, kalıplaşmış söz veya söz öbekleridir. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)