Önemli Türkologlar

Devletle Millet, Aydınla Halk… –  (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Devletle Millet, Aydınla Halk… – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Devletle Millet, Aydınla Halk… (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) Bir yaz akşamı İstanbul’un aşağıya çökmüş kahverengi kirli havasından bunalmıştım. Şöyle bir yerlere gidip hava alayım dedim. Türkiş (“Turkish” (!)) Anka Yolları’ndan bir zümrüd-ü anka kuşuna bindim. Yükseldik; az gittik, uz gittik; 60 yıldır TC tarihinde olduğu gibi, bir arpa boyu yol gittik. Aşağılarda, ekilmemiş tarlalar, hayvansız […]

Üç Kale – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Üç Kale – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Üç Kale (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) Ülkenin üç kalesinde oturanların, “Kalenin burcundayım. Yâr yâr, yar aman. …” diye güzel türkümüzü çağırdıkları oluyor mu acaba? Hiç sanmam, fazla millî (ulusal) olur. Ancak, uzaktan dinlememiz mümkün olsaydı, herhalde İngilizce Tarzan-kovboy nağmeleri, ya da Hıristiyan ilâhileri kulağımıza çalınırdı. 1962’den beri baktım ve düşündüm ki, Türkiye’nin geleceği açısından en […]

Beşikten Mezara Dershane – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Beşikten Mezara Dershane – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Beşikten Mezara Dershane (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) Atalarımızın bir sözü var ya: “Beşikten mezara bilim”. [“İlim”, “bilim”, ne dersen de. İkisi de Türkçe; ikisi de aynı kapıya çıkar. Ancak, her dilde olduğu gibi, böyle eşanlamlı başlayan sözcükler zamanla ufak anlam farklılıkları üstlenerek dilde zenginleşmeye yol açarlar. Onun için “Türkçede tasfiyeciliğe ‘hayır’, zenginleştirmeye ‘evet’” diyoruz (Bkz. […]

AB Komasında Bir Ülke – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

AB Komasında Bir Ülke – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

AB Komasında Bir Ülke (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) Önce aç bıraktılar. Sonra ayarlı basın-yayının kontörlü Avrupa düdükleri halkın üstüne tufan gibi beyin yıkayıcı sağanaklar yağdırdı: “AB de AB” dediler. Meş’um bir koro; Hıristiyan cenaze marşları gibi nağmeler. Bu koroya, uzun yıllar, her fırkadan ayarlı tepe takımları katıldı. Sahte (aslında Batı’ya peşkeş çekme işlerinin yüzdecileri) “sanayiciler”, […]

Bilimin Haritası – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Bilimin Haritası – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Bilimin Haritası (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) Ali, yabancı ülkede “Mastır”ını çok iyi bir evrenkentte bitirdi; üstün dereceyle, mühendislikte. “Ülkem için faydalı bir şeyler yaparım” düşüncesiyle mühendisliği seçmişti. Hoşuna da gidiyordu, ama asıl merakı temel bilim, fen, ve matematikti (riyâziye yâni).   Makine mühendisliğindeki “Mastır” tezi için araştırma ve deneyler yaparken, konunun temelindeki, mühendisliği besleyen, fende […]

Medrese, Dârülfünun, Üniversite, Evrenkent… – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Medrese, Dârülfünun, Üniversite, Evrenkent… – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Medrese, Dârülfünun, Üniversite, Evrenkent… (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) Büyük Selçuklu Türk Devletinin vezir-i âzâmı (başbakanı) Nizâmülmülk’ün kurduğu, Gazalî’nin başmüderrisi olduğu, o zamanki dünyanın ünlü bilim yuvası Bağdat’taki medresenin, veya daha sonra İstanbul’un fethiyle başlayan Fatih Medresesi’nin, günümüz Türkiye’sinin evrenkentlerinden   (üniversitelerinden) gerçek anlamıyla daha az bir evrenkent olduğunu kim iddia edebilir? “Gerçek anlamıyla” ne demek? […]

Ruhbilimsel Savaş –  (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Ruhbilimsel Savaş – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Ruhbilimsel Savaş (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) En etkin savaşın ruhbilimsel savaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna “ruhbilimsel” diyorum; Türkçe. “Pisikolojik savaş” demiyorum. [Tarzanca “pisi pisi” falân derseniz, kediler üstünüze atlar. Ayrıca “pisikiyatri” demiyelim; Türkçesi “ruhiyat”. Bak ne güzel: İkisine de ayrı düzgün terim. İllâ da “pisi pisi”li Tarzan terimleri kullanmakta ısrar edenlerin üstüne yalnız kediler değil, […]

Huntington’a o kitabı kim yazdırdı… – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Huntington’a o kitabı kim yazdırdı… – (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)

Huntington’a o kitabı kim yazdırdı… (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu) Afgan savaşı belli ki 11 Eylül 2001’de başlamadı. Tasarlanmasını çok öncelere götürmek mümkünse de, başlangıcını, Sovyetler’in dağılmasından hemen sonra sayabiliriz.   ABD iktisâdının yürümesi çoğu zaman hayalî bir düşmanın gösterilmesine bağlı. Sovyetler dağılıverince Pentagon, “Şimdi düşman kim?” diye kısa bir şaşkınlık devresi geçirdi. Hemen arkasından yeni […]

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna – (Hayatı)

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna – (Hayatı)

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna (1923 – 1995) (Hayatı) 1 Ocak 1923’te Düzce’de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Fen kolundan mezun oldu (1941). 1941 yılında istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdi. Bu bölümde öğrenim gördüğü yıllarda, Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat’ın bir dersini dinledi. O ders kendisini çok etkiledi […]

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna – Bilimsel Çalışmaları

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna – Bilimsel Çalışmaları

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna (Bilimsel Çalışmaları) A. TEZLER 1. Orhon Yazıtlarının imla Kaideleri ve Fonolojisi; XVII + 459 s. (1949-1950) Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü (Mezuniyet Tezi), Türkiyat Enstitüsü No: 168. 2. Studies on Nahju’l- Faradis: A Method for Turkic Historical Diallectology, V+443+1 (1968); University of Washington. Departınent of Asian Languages and Literatures, […]

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) – Sorular

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) – Sorular

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) …Sorular… Sorular, Ekrem Durmuşoğlu adlı bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin hazırlamış olduğu ve her düzeyde Türkçe bilgisiyle çözülebilecek türden sorulardır. Soruları çözdükten sonra, sayfanın en altındaki “Çözümler” bağlantısından, soruların çözümlerini görebilirsiniz. Başarılar… (:   1. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Sen, bundan sonra bir daha buraya gelme. […]

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) – Çözümler

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) – Çözümler

Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) …Çözümler… 1. Bir cümleden bir sözcüğü çıkarttığımızda o cümlenin anlam ve anlatımında herhangi bir eksilme olmuyorsa o cümlede sözü edilen sözcük gereksiz kullanılmış demektir. B seçeneğinde “başlattığımız” , C seçeneğinde “sonu” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Bu iki seçenekte gereksiz sözcük kullanmaktan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. D seçeneğinde pantolonun bayan olmaması […]

Dönem Ödevi (Yıllık Ödev) Konuları

Dönem Ödevi (Yıllık Ödev) Konuları

Dönem Ödevi (Yıllık Ödev) Konuları 6. SINIFLAR Günlük gazete hazırlama Röportaj yapma (Okul müdürü, genel müdür, yazar, sporcu, iş adamı, öğrenci vb) Ağızdan dinlenen bir masalı yazma ve inceleme Atatürk panosu oluşturma Her hafta bir edebiyat – kültür belgeseli izleme ve tanıtma Bir tiyatro oyununu izleme ve oyunculardan biriyle röportaj yapma Seçilen bir tema doğrultusunda […]

Boğa Burcu (Astroloji ve Burçlar)

Boğa Burcu (Astroloji ve Burçlar)

…Boğa Burcu… Doğum Tarihleri: Yönetici Gezegeni: Element: Nitelik: Uğurlu Sayıları: Gün: Uğurlu Taşı: Renk: Tarot kartı: Hayvan: Bitki: Kıymetli Taş: Kıymetli Maden: 20 Nisan – 20 Mayıs Venüs Toprak Sabit 6, 4 Cuma Zümrüt Pastel mavi, lila İmparatoriçe Boğa Elma, selvi, menekşe, gelincik Topaz Bakır Zodyak’ın ikinci burcu olan Boğa, insanın evriminin ve evren içindeki […]

Türk Dili – Devamı

Türk Dili – Devamı

…Türk Dili – Devamı… Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) Dönem Ödevi (Yıllık Ödev) Konuları           Not: Buradaki başlıklar zamanla çoğaltılacaktır…  

Türk Edebiyatında “Haber Yazısı” Türü

Türk Edebiyatında “Haber Yazısı” Türü

“Haber Yazısı” Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) İnsanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir. Bugün hayvanlar dünyası gözlendiğinde yine aynı gerçekle karşı karşıya kalırız. Leyleklerin göç katarlarının idaresi; arılardaki, karıncalardaki iş bölümü; anaç tavuğun yavrularını büyütmesi başka nasıl açıklanır? İlk insanlardan günümüze haberleşme dumandan, davuldan, kuştan, atlı postalardan, motorlu postalardan; günlük gazetelere, sesli radyo haberlerine, […]

Türk Edebiyatında Tiyatro Türü (Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri)

Türk Edebiyatında Tiyatro Türü (Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri)

Tiyatro Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Tiyatro, sahne eseri (oyun), eserin oynanma sanatı ve oyunun oynandığı yer anlamlarına gelmektedir. Trajedi, komedi, dram gibi sahnelenme amacıyla kaleme alınan edebî türlerin hepsine birden tiyatro dendiği gibi, bu türlerde verilen eserlerin oyuncular tarafından sahnede canlandırılması sanatına ve sahnelenme mekânına da tiyatro denmektedir.   Tiyatro, dış gerçeklikte yaşanılan […]

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Aşağıdaki resmi büyütmek için, resmin üzerine dokunun…)   Türkçe, Ural – Altay dil ailesinin Altay koluna bağlı olan ve eklemeli dillerden de sondan eklemeli bir dildir. Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde […]

Kahramanlık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kahramanlık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kahramanlık (Hüseyin Nihal ATSIZ)   Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.   Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından İleriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar… Uzun sürmez doğanlık… Her […]

Türkiye ve Kıbrıs (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye ve Kıbrıs (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye ve Kıbrıs (Hüseyin Nihal ATSIZ) Milletler ve onların teşkilatlanmış şekli olan devletler yaşamak için bir takım tedbirler almaya ve çareler bulmaya mecburdur. Devletler, bu tedbirlerin akıllıca olduğu nisbette büyür, güçlenir.   Bütün tarih bize şu gerçeği gösteriyor: Milletlerin hayatında üç merhale ve üç değişmez prensip vardır: Bağımsızlık, birleşmek, büyümek.   Bir millet, başka bir […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)