Biyoloji 2

Sosyal Davranışlar

Sosyal Davranışlar

Sosyal Davranışlar Aynı türden iki veya daha fazla canlının birbiriyle etkileşimi sonucu sosyal davranışlar oluşur. Bunlar işbirliği,üstünlük, yarışma, iletişim ve alan savunması gibi davranışlardır. Topluluk elemanları arasında iletişim ve haberleşme sesli, görsel ya da kimyasal mesajlarla sağlanır. Bu şekilde canlıların avlanma, üreme, savunma, korunma gibi eylemleri gerçekleştirilir. Canlılar arasında görülen sosyal davranışta iletişim önemli rol oynar. Tür içinde dişi […]

Biyolojik Saat (Biyoritm)

Biyolojik Saat (Biyoritm)

Biyolojik Saat (Biyoritm) Canlılarda bazı davranışlar zamanla değişebildiği halde bazıları belirli aralıklarla tekrarlanır. Günlük, aylık, yıllık ya da mevsimlik olmak üzere periyodik olarak tekrarlanan davranışlara biyoritm denir. Örnek  Leyleklerin mevsimlere göre değişik bölgelere göç etmesi Balıkların, kuşların, memelilerin ilkbaharda; geyiklerin ve koyunların sonbaharda yavru meydana getirmek için üreme davranışında bulunması  Bazı hayvanların (sürüngenler, ayılar, tavşanlar, yarasalar vb.) soğuk ve besin […]

Hayvanlarda Davranış

Hayvanlarda Davranış

Hayvanlarda Davranış Hayvanlarda davranışlar doğuştan gelen davranışlar ve sonradan kazanılan davranışlar olmak üzere iki grupta incelenir. 1. Doğuştan Gelen Davranışlar Hayvanlarda öğrenilme olmaksızın kalıtsal olarak ortaya çıkan davranışlardır. Bu davranışları ortaya çıkaran bilgiler bireyin DNA larında bulunur. Her türe özgü olan davranışlar ata bireyden yavrularına genlerle aktarılır. Doğuştan gelen davranışlar canlının genlerinin ve gelişmişliğinin bir göstergesi olarak canlının hayatta kalmasına […]

Bitkilerde Davranış

Bitkilerde Davranış

Bitkilerde Davranış Bitkilerde ışık, nem, dokunma, yerçekimi gibi uyarıların etkisi ile çimlenme, çiçek açma, yaprak dökme, nasti ve tropizma hareketleri görülür. Tepkiler hormonların etkisi ile gerçekleşir. Mitoz bölünme, hücrelerdeki turgor değişimi, asimetrik büyüme tepkinin oluşumunda etkilidir. Bitkilerde görülen nasti ve tropizma kalıtsaldır. a. Tropizma Tropizma bitkinin gelen uyarının yönüne bağlı olarak pozisyon değiştirmesidir. Hormonların etkisi ile asimetrik büyüme sonucu gerçekleşir. Tropizmada daha […]

Bir Hücrelilerde Davranış

Bir Hücrelilerde Davranış

Bir Hücrelilerde Davranış Tek hücreli canlılar iç ve dış çevreden gelen uyarılara göre farklı tepki gösterirler. Davranışların tümü kalıtsaldır. Davranışlar oramdan uzaklaşma, uyarıya yaklaşma ya da kendini korumaya alma şeklinde olabilir. Tek hücrelilerde hareket etmeyi sağlayan sil, kamçı, yalancı ayak gibi yapılar vardır. Tek hücrelilerde uyarana yaklaşma ya da uzaklaşma şeklinde gerçekleşen davranşılara taksis (göçüm) denir. Taksis, bir uyarana […]

Canlılarda Davranış

Canlılarda Davranış

Canlılarda Davranış Canlıların iç ve dış çevreden gelen kimyasal ya da fiziksel uyarılara karşı gösterdikleri tepkiye davranış denir. Canlılar sıcaklık, ışık, CO2, O2, nem gibi dış faktörler ile susuzluk, açlık gibi iç faktörlerin etkisi altında kalır. Bu faktörlerin etkisi ile her canlı farklı davranış biçimi gösterir. Canlıların değişkenlere verdikleri tepki ve davranışlar bulundukları ortama uyumunu kolaylaştırıp, beslenme, üreme gibi olayları […]

Bazı Ekolojik ve Evrimsel Genelleştirmeler

Bazı Ekolojik ve Evrimsel Genelleştirmeler

Bazı Ekolojik ve Evrimsel Genelleştirmeler Allen Kuralı Memeli ve kuşların sıcak iklimde yaşayanlarının vücut çıkıntıları soğuk iklimde yaşayanlarınkine göre daha büyüktür. Soğuk iklimde yaşayan bu canlıların vücut çıkıntılarının daha küçük olması terleme yüzeyini azaltır. Bu özellik ısı kaybını azaltarak vücut sıcaklığını korumayı sağlar.   Bergmann Kuralı Memeli ve kuşların soğuk bölgelerde yaşayanlarının vücudu,sıcak bölgelerde yaşayanlarınkinden daha büyüktür. […]

Evrim İle İlgili Görüşler

Evrim İle İlgili Görüşler

Evrim İle İlgili Görüşler Evrim, basit yapılı organizmalardan kompleks yapılı organizmaların oluştuğunu ileri süren bir teoridir. Bugün yaşayan canlıların daha önce yaşamış olan canlıların değişim geçirmesi ile oluştuğunu savunur. Bu teoriye göre, çevre koşullarına uyum sağlayan canlılar yaşamaya devam etmiş, uyum sağlayamayanlar ise yok olmuştur. Canlıların aynı kökenden geldiğini kabul eder. 1. Lamarck’ın Evrim Teorisi Lamarck, evrim görüşünü ilk […]

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler Canlılar arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını ve hayatın nasıl başladığını asırlar boyu insanlar merak etmiş, bu konu ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürmüştür. Hayatın başlangıcı ile ilgili ileri sürülen görüşler şunlardır;  Yaratılış Görüşü  Abiyogenez (Kendiliğinden oluş) Görüşü  Biyogenez Görüşü  Panspermia Görüşü  Ototrof Görüşü […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)