Sosyal Davranışlar

Davranışlar

 • Aynı türden iki veya daha fazla canlının birbiriyle etkileşimi sonucu sosyal davranışlar oluşur.
 • Bunlar işbirliği,üstünlük, yarışma, iletişim ve alan savunması gibi davranışlardır.
 • Topluluk elemanları arasında iletişim ve haberleşme sesli, görsel ya da kimyasal mesajlarla sağlanır.
 • Bu şekilde canlıların avlanma, üreme, savunma, korunma gibi eylemleri gerçekleştirilir.
 • Canlılar arasında görülen sosyal davranışta iletişim önemli rol oynar.
 • Tür içinde dişi ve erkeğin birbirini bulması, besin kaynaklarını ve olası bir tehlikenin grubun diğer üyelerine haber verilmesi için görme, ses,tat ve dokunma gibi yollarla iletişim sağlanır.
 • Erkek cırcır böcekleri kanatlarını birbirine sürterek oluşturduğu sesle dişileri cezbeder.
 • Dişi kurbağa değişik sesler çıkararak erkek kurbağayı çağırır.
 • Balinalar 10 km den fazla mesafeler boyunca birbiriyle sualtı şarkılarıyla iletişim kurarlar.
 • Arılar arasındaki iletişim vücut hareketleri serilerinden oluşan dans ile sağlanır.
 • Bitki özü bakımından zengin bir alan bulan gözcü arı kovana döndüğünde,besinin bulunduğu alanın yönünü ve kovana uzaklığını diğer arılara dans ederek anlatır.
 • Bunun için güneşin konumu esas alınır.
 • Besin kaynağı kovana yakın ise gözcü arı daireler çizerek dans eder.
 • Eğer besin kaynağı kovana ise gözcü arı sallanarak dans eder. Dairesel hareketlerin yönü, besin kaynağının yönünü belirtir.
 • Sallanma hareketinin sıklığı ise uzaklığı belirtir.
 • Sallanma dansı yapan arı yukarı doğru hareket ediyorsa besin güneşle aynı yöndedir.
 • Aşağı doğru hareketi ediyorsa besin güneşe zıt yöndedir.
 • Eğer arının sallanma dansı güneş ile kovan arasındaki dik doğrultuda çizgiden soğa veya sola doğru eğik ise,arada oluşan açı besinin sağa veya sola doğru o açının oluşturduğu yönde olduğunu gösterir.

Örnek

 • Sallanma dansı bu çizginin 30° sağına doğru ise, besin güneşin sağına doğru 30° lik yöndedir. Kovan karanlık bile olsa arılar danstaki açıyı algılayabilirler.

feromon

 • Hayvanların bir kısmında feromon denilen kimyasal maddeler mesaj olarak kullanılır.
 • Feromonlar aynı türün diğer bireylerinin davranışlarını etkiler.
 • Aynı türden olan canlıların birbirlerinin salgıladığı feromonları algılayabilecek özel reseptörleri vardır.
 • Bundan dolayı başka türden olan canlılar bu feromonları algılayamazlar.
 • Feromonlar bazı türlerde eşeysel çekim için kullanılır.

Örnek

 • Dişi ipek böceğinin salgıladığı feromon, 3 km uzaktaki bir erkek ipek böceğini uyaracak özelliktedir.
 • Canlılarda besin ve sığınak bulma, düşmanlardan korunma gibi olaylar işbirliğine dayalı davranışlarla gerçekleştirilir.
 • Her canlı organizma beslenme, üreme, korunma gibi belirli ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir ortam içinde yerleşme eğilimindedir.
 • Buna toprağa bağlanma, doğal olarak yaşadıkları bölgeye de yayılma (yaşam) alanı denir.
 • Bir çok hayvan bu alanı aynı tür ya da farklı tür bireylerden korur. Bu olaya da alan savunması denir.
 • Aynı türe ait bireylerin etkin bir etkileşim içinde oluşturduğu gruba sosyete denir.

Örnek
Arı, kuş, insan sosyeteleri.

Sosyetelerin Özellikleri

 • Sosyetelerde hiyerarşi vardır.
 • Sosyeteyi oluş bireylerin üstünlük derecelerine göre sıralanması ile oluşmuş sosyal hiyerarşi denilen bir organizasyon vardır.
 • Grubu oluşturan her bireyin kendine özgü bir görevi vardır.

Örnek

 • Bal arıları sosyetesi, bir kraliçe arı, işçi arılar ve erkek arılardan oluşur.
 • Kraliçe arı üremeden sorumludur.
 • Erkek arı yumurtaların döllenmesi için sperm üretir.
 • İşçi arıların ise yavruların korunması, beslenmesi, mum yapımı,kovana nektar ve polen taşıma gibi görevleri vardır.
 • Sosyetelerde liderlik vardır.
 • Sosyeteyi oluşturan bireyler arasında, bazı yönleriylediğerlerinden üstün olan birey “lider” dir.
 • Lider grubun menfaatleri ile en çok ilgilenen, en uyanık ve kurnaz olan bireydir.
 • Bireyler arasında farklı şekillerde sağlanan güçlü bir iletişim ve haberleşme ağı vardır.
 • Her canlı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınırlarını çevresindeki canlılara haber verdiği bir yaşama alanı belirler.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)