Canlılarda Davranış

Canlılarda

 • Canlıların iç ve dış çevreden gelen kimyasal ya da fiziksel uyarılara karşı gösterdikleri tepkiye davranış denir.
 • Canlılar sıcaklık, ışık, CO2, O2, nem gibi dış faktörler ile susuzluk, açlık gibi iç faktörlerin etkisi altında kalır. Bu faktörlerin etkisi ile her canlı farklı davranış biçimi gösterir.
 • Canlıların değişkenlere verdikleri ve davranışlar bulundukları ortama uyumunu kolaylaştırıp, beslenme, üreme gibi olayları gerçekleştirmesini, homeostasinin korunmasını ve canlılıklarının devamını sağlar. Homeostasinin korunması için verilen yanıt fizyolojik veya davranışsaldır.

Örnek

 • Soğuk havada üşüme fizyolojik tepki, kalın giyinme ise davranışsal tepkidir.
 • Davranışlar hormonlar ve sinir sistemi ile denetlenen bir dizi tepki zinciridir.
 • Yavaş tepkiler hormonlarla verilirken, hızlı tepkiler sinirsel ve turgorla verilir.
 • Davranışın oluşumunda kas ve iskelet sistemi de rol oynar.
 • Canlıların doğal ortamlara uyumları için gerçekleştirdikleri davranışları inceleyen bilim dalına etoloji denir.
 • Zoologlar, botanikçiler, ekologlar, genetikçiler ve davranış biyologları davran bilimi üzerinde çalışmaktadır.
 • Her canlı ünün hayatta kalmasını sağlayan özel davranışları vardır.

Örnek

 • Deri değişimi sırasında gizlenme
 • Farklı türler aynı uyarana karşı aynı davranışı göstermezler.
 • Bir uyaran her canlı türünün davranış göstermesine neden olmayabilir.
 • Bir canlı türü bir uyarana fiziksel ve fizyolojik olarak hazır ise verebilir.
 • Bazı davranışlar bireysel olarak, bazı davranışlar da grupsal olarak gerçekleştirilir.

Örnek

 •  Bir örümceğin ağ örmesi bireysel davranıştır. Penguenlerin göç etmesi grupsal davranıştır.
 • Canlılar bulundukları ortamdaki uyaranlardan sadece kendileri için anlamlı olanlara cevap verirler.
 • Kompleks yapılı canlıların davranışları daha karmaşıktır.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)