Doğal Sistemler

Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Konu Anlatımı

Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Konu Anlatımı

Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Konu Anlatımı Toprak kayaların fiziksel olarak parçalanması, kimyasal olarak ayrışması ve çözülmesi sonucunda oluşur. Toprağın oluşumunda etkili olan faktörler a. İklim Nemli iklim bölgelerinde kimyasal, kurak bölgelerde ise fiziksel parçalanma etkilidir. Örneğin; Ekvatorda 1 cm2’lik toprak bin yılda oluşurken çöllerde 1 cm2’lik toprak bir milyon yılda oluşur. Örnek: Çöllerde toprak oluşumunu […]

Toprağın Hikayesi Konu Anlatımı

Toprağın Hikayesi Konu Anlatımı

Toprağın Hikayesi Konu Anlatımı Taşların Çözülmesi Yerkabuğunun ana malzemesi olan taşların parçalanıp ufalanması ya da erime ve çürümesi olaylarına çözülme denir. Taşların çözülmesi 3 yolla olur. 1. Fiziksel (Mekanik) 2. Kimyasal 3. Organik 1. Fiziksel (Mekanik) Çözülme Taşların kimyasal yapılarında bir değişme olmadan fiziki görünümlerindeki (kırılma, parçalanma, ufalanma) değişmelerdir. Taşların fiziksel çözülmesindeki en önemli etki […]

Yer Altı Suları ve Kaynakları Konu Anlatımı

Yer Altı Suları ve Kaynakları Konu Anlatımı

Yer Altı Suları ve Kaynakları Konu Anlatımı   Yer altı su depoları, yağmur ve kar sularının bir kısmının geçirimli tabakalardan sızıp geçirimsiz bir tabaka üzerinde toplanması sonucu meydana gelmektedir. Yer altı suları genellikle yağışlarla beslenir. Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma miktarı, arazinin geçirimlilik ve kayaçların gözeneklilik derecesine bağlıdır. Yeryüzünde bol yağış alan ve […]

Akarsular Konu Anlatımı

Akarsular Konu Anlatımı

Akarsular Konu Anlatımı Dünya üzerindeki akarsu kaynakları; Karalar üzerinde bir yatak (vadi) içinde akan ve önemli su kaynaklarından olan akarsular çeşitli özelliklerine göre gruplara ayrılır: 1. Rejimlerine göre Akarsular Akarsuyun yatağı içinde yıl boyunca göstermiş olduğu akım değişimine, akım düzeni veya rejimi denir. Akarsu seviyesi yıl içinde önemli değişiklikler gösteriyorsa düzensiz, göstermiyorsa düzenli bir rejime […]

Oluşumuna Göre Göl Çeşitleri Konu Anlatımı

Oluşumuna Göre Göl Çeşitleri Konu Anlatımı

Oluşumuna Göre Göl Çeşitleri Konu Anlatımı   Doğal Göller Yeryüzünde iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen çukurlarda biriken su kütlelerine doğal göller denir. Doğal göller oluşumlarına göre çeşitli gruplara ayrılır: 1. Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan çukurlarda biriken su kütlelerinin oluşturduğu göllerdir. Dünya’da başlıca tektonik göller; Aral, Hazar, Baykal, Lut […]

Yer Üstü Suları Konu Anlatımı

Yer Üstü Suları Konu Anlatımı

Yer Üstü Suları Konu Anlatımı Denizler ve okyanuslar Deniz ve okyanus suları, tuzlu olduğundan içme ve sulama suyu olarak kullanıma uygun değildir. Bu sular, enlemin etkisine bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Tuzluluk ve sıcaklık Ekvatordan kutuplara doğru azalır. Deniz ve okyanus suları milyonlarca bitki ve hayvan türü için doğal […]

Su Kaynakları Konu Anlatımı

Su Kaynakları Konu Anlatımı

Su Kaynakları Konu Anlatımı Dünya’daki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yeraltı suları ile buzullar oluşturur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. Uyarı:Dünya’daki su kaynakları dengeli bir dağılış göstermez. Yağışların az, buharlaşmanın şiddetli olduğu yerlerde su kaynakları azalırken, yağışların fazla, buharlaşmanın az olduğu yerlerde ise su kaynakları artış gösterir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)