Coğrafya (LYS)

Nem ve Yağış

Nem ve Yağış

Nem ve Yağış Nem ve yağış yeryüzündeki su dolaşımı denilen döngünün parçasıdır. Atmosferdeki su buharının artması okyanus, deniz, akarsu, göl, baraj gibi su kütlelerinin sıcaklık yardımıyla buharlaşması sonucu gerçekleşir. Buharlaşma yeryüzündeki su kütlelerinin atmosfere karışmasıdır. Suyun yeryüzü ile atmosfer arasında yer değiştirmesine hidrolik çevrim veya su döngüsü denir. Yani yeryüzündeki su buharlaşarak atmosfere karışır ve yağışları oluşturur. Böylece su yeryüzüne […]

İnsan ve Doğa Etkileşimi

İnsan ve Doğa Etkileşimi

İnsan ve Doğa Etkileşimi İnsanın Doğadaki Serüveni İnsanlar, ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre doğal sistemin işleyişi içinde kalarak yaşamlarını sürdürmüşler ve bu sürece pek müdahale edememişlerdir. Yeryüzünü tanıdıkça ve yeryüzü hakkındaki bilgilerini artırdıkça doğal sistemlere müdahaleye başlamışlardır. Bu müdahale sanayi devrimi ile hız kazanmış ve günümüze kadar devam etmiştir. İki Ülkeyi Birleştiren Yol: Manş Tüneli Fransa ile İngiltere’yi birbirine […]

Doğadaki Ekstrem Olaylar

Doğadaki Ekstrem Olaylar

Doğadaki Ekstrem Olaylar   Ekstrem Sıcaklıklar (Aşırı Sıcaklar ve Soğuklar) Bir yerde o güne kadar görülmeyen aşırı sıcak ve soğukların yaşanması, başta insanlar olmak üzere bütün canlıları olumsuz yönde etkiler. Hava sıcaklığında görülen ekstrem değerlerin doğal sistemler üzerindeki en önemli etkisi aşırı kuraklıktır. Bir yerde hava sıcaklığının aşırı yüksek ve aşırı düşük değerler göstermesi kuraklığa yol açar. […]

Afet Yönetimi ve Planlaması

Afet Yönetimi ve Planlaması

Afet Yönetimi ve Planlaması Afet Öncesi Yapılması Gerekenler  Afet yönetimi ve planlamasının yapılması  Risk değerlendirmesi  Erken uyarı, izleme ve ikaz sistemlerinin kurulması  Eğitim ve tatbikatlar, hazırlıklı olma Afet Sırasında Yapılması Gerekenler  Afet olayına müdahale, arama ve kurtarma,  İlk yardım, tedavi, yiyecek, su, ilaç temini ve dağıtımı Afet Sonrasında Yapılması […]

Volkanlar Felaket mi, Nimet mi?

Volkanlar Felaket mi, Nimet mi?

Volkanlar Felaket mi, Nimet mi? Volkanik patlamalar sonucu bol miktarda malzemenin yeryüzüne püskürmesi ile bir yandan tüflü araziler oluşurken bir yandan da duman ve küller atmosferi kaplayarak güneş ışınlarının yeryüzüne gelişini engeller. Böylece Volkanik püskürmelerin şiddetine bağlı olarak sıcaklık değerlerinde kısa ya da uzun süreli düşüşler yaşanmaktadır. Okyanus tabanında meydana gelen püskürmeler deniz suyu sıcaklığını artırmaktadır. Okyanuslarda yaşayan birçok canlı bu durumdan […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)