Basit Harmonik Hareket ve Genel Çekim Yasası

İvme Denklemi:

İvme Denklemi:

İvme Denklemi: Bu ivme değerleri cismin x, y eksenleri üzerindeki hız denklemlerinin türevi alınarak ta bulunabilirdi. LK arasında denge noktası O noktası iken basit harmonik hareket yapan cismin ivmesi en büyük değerini uzanımının en büyük olduğu noktada alır. Denge noktasından geçerken geri çağırıcı kuvvet sıfırlandığından ivme de sıfır olur. Bu durumda ivme – zaman grafiği şekildeki gibi olur. t […]

Hız Denklemi

Hız Denklemi

Hız Denklemi

Düzgün Dairesel Hareket Yapan Cismin Çap Üzerindeki İzdüşüm Hareketi (Basit Harmonik Hareketin Denklemleri)

Düzgün Dairesel Hareket Yapan Cismin Çap Üzerindeki İzdüşüm Hareketi (Basit Harmonik Hareketin Denklemleri)

Düzgün Dairesel Hareket Yapan Cismin Çap Üzerindeki İzdüşüm Hareketi (Basit Harmonik Hareketin Denklemleri) Düzgün dairesel hareketin çap üzerindeki izdüşüm hareketinin basit harmonik hareket olduğunu belirtmiştik. Bu hareketten faydalanarak harmonik harekette uzanım, hız, kuvvet ve ivme denklemlerini çıkaralım. L noktasından harekete geçen cisim K noktasına varıncaya kadar, hareketin çap üzerindeki izdüşümü LK noktaları arasında –x yönünde hareket etmiş olur. Cisim […]

Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket Denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştiren cismin hareketine basit harmonik hareket denir. Bir gitarın tellerindeki titreşim hareketi, bir ip ucuna bağlanmış cismin yaptığı salınım hareketi ya da dairesel hareket yapan aracın çap üzerindeki izdüşümü basit harmonik harekettir. Bu hareket iki nokta arasında eşit zaman aralıklarında tekrarlanır ve denge konumunun her iki yanında […]

Konik Sarkaç

Konik Sarkaç

Konik Sarkaç Dönmekte olan silindirin yan yüzeyinde dairesel hareket w açısal hızı ile dönen silindirin iç yüzeyinde bulunan cisim w duvarda kaymadan dengede kalıyorsa

Eğimli Yolda Dairesel Hareket

Eğimli Yolda Dairesel Hareket

Eğimli Yolda Dairesel Hareket

Yatay Yolda Dairesel hareket

Yatay Yolda Dairesel hareket

Yatay Yolda Dairesel hareket   Düz yolda V hızı ile hareket eden araç, eğimsiz, yatay virajlı bir yola girdiği zaman şekildeki gibi O merkezli r yarı çaplı çembersel bir yörünge üzerinde düzgün dairesel hareket yapar. Aracın hareketini güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için olmazsa olmaz şart sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti en az merkezkaç kuvvetine eşit veya büyük olmalıdır.

Düşey Düzlemde Dairesel Hareket

Düşey Düzlemde Dairesel Hareket

Düşey Düzlemde Dairesel Hareket a. Düzgün Dairesel Hareket O merkezli r yarıçaplı bir ipte düşey düzlemde sabit V çizgisel hızıyla dolanmakta olan m kütleli bir cisim, şekildeki konumlardan geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetleri b. Düzgün Olmayan Dairesel Hareket Cismin hızı her noktada farklı olacağından cismin hızı da her noktada yüksekliğe bağlı olarak değişir. Cismin her hangi bir noktadaki hızı […]

Merkezcil Kuvvet – Merkezkaç Kuvveti

Merkezcil Kuvvet – Merkezkaç Kuvveti

Merkezcil Kuvvet m kütleli cismin O merkezli, r yarıçaplı çembersel yörüngede dönmesini sağlayan ve yarıçap doğrultusunda, yönü merkeze doğru olan kuvvete merkezcil kuvvet denir. Merkezkaç Kuvveti   Merkezkaç kuvveti yarıçap doğrultusunda olup, yönü dışarı doğrudur. Yani m kütleli cismi dışarı doğru savurmak isteyen kuvvete, eylemsizlik kuvvetine merkezkaç kuvveti denir. şekildeki ipe bağlanmış m kütlesi V çizgisel hızı ile yatay düzlemde dönerken […]

Merkezcil İvme – Ortalama İvme

Merkezcil İvme – Ortalama İvme

Merkezcil İvme Çembersel yörüngede sabit hızla hareket eden bir cismin merkezcil ivmesi, hız vektörünün yönünün değişmesi ile oluşur. Başka bir ifade ile merkezcil ivme, kuvvetin kazandırdığı ivme olup kuvvet ile aynı yönlü ve merkeze yöneliktir. Merkezcil ivmenin değeri ise Ortalama İvme  

Düzgün Dairesel Hareket

Düzgün Dairesel Hareket

Düzgün Dairesel Hareket Herhangi bir kütle çembersel yörünge üzerinde eşit zaman dilimlerinde, eşit miktarda yol alıyorsa bu cismin hareketine düzgün dairesel hareket denir. m kütleli cismin O merkezli çembersel bir yörüngede düzgün dairesel hareket yapabilmesi için: Hız vektörünün çemberin O merkezine dik ve yörüngeye teğet olması,uygulanan kuvvetin sabit ve çemberin merkezine yönelik olması gerekir. Bu F kuvveti hızın yönünü değiştirir, hızın […]

Eğik Atış

Eğik Atış

Eğik Atış Yerden yatay ya da düşeyde a açısı yapacak şekilde Vo ilk hızıyla atılan cisimlerin yaptığı harekettir. Atış hareketi hava direnci önemsiz ortamda kütleden bağımsızdır.  Cisim, yataydaki VoCosa ve düşeydeki VoSina hızlarıyla iki hareketi birden yapar. Cisme yatay doğrultuda kuvvet etki etmediğinden Vox = Vo.Cosa hızı değişmez. Yani yatayda sabit hızlı hareket yapar. Düşeyde ise yerçekimi etkisiyle […]

Yatay Atış

Yatay Atış

Yatay Atış Yerden belli bir yükseklikten ilk hızla yatay olarak atılan cisimlerin yaptığı harekettir.  Atış hareketi hava direncinin önemsiz olduğu ortamda kütleden bağımsızdır. Hareketin Grafikleri Yatayda hız değişmez Vo sabit, a = 0

Düşey Atış Hareketi

Düşey Atış Hareketi

Düşey Atış Hareketi A. Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Yerin çekim alanı içinde belli bir yükseklikten ilk hızla düşey aşağı yönde atılan cisimlerin yaptığı harekettir. Hareketin Grafikleri Serbest düşmenin özel bir halidir. Serbest bırakılan cisim bir süre sonra yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi yapar B. Aşağıdan Yukarıdan Düşey Atış Yerden belli bir hızla düşey yukarı doğru atılan ve yerçekimi etkisiyle […]

Akışkan Direnci ve Limit Hız

Akışkan Direnci ve Limit Hız

Akışkan Direnci ve Limit Hız Akışkan içinde hareket eden cisimlere hareketi engelleyici kuvvetler etki eder. Bu kuvvetler cismin sıvı ve gaz moleküllerine çarpması ya da sürtünmesi sonucu ortaya çıkar ve akışkan direnci olarak tanımlanır. Akışkan direnci  Akışkanın cinsine (özkütlesine) ve cismin şekline bağlıdır. Bu özellik formülde K olarak sembolize edilir.  Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit […]

Yeryüzünde Hareket

Yeryüzünde Hareket

Yeryüzünde Hareket Yeryüzeyinin belirli yüksekliklerinden serbest bırakılan yada yeryüzeyinden yukarı doğru fırlatılan cisimlerin bir süre yerin çekim etkisiyle yere çarptıklarını görürüz. Bu yüzden bu tür hareketlere yeryüzünde hareket denilmiştir. Yeryüzündeki hareketler, serbest düşme, düşey atış, yatay atış ve eğik atış olarak incelenecektir. NOT: Yer yüzünde hareket konusunda aksi belirtilmediği sürece yerçekimi ivmesi g = 10m/s2 alınacaktır. Serbest Düşme Hareketi […]

Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi

Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi

Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi Bir nokta etrafında r yarıçaplı yörüngede dairesel hareket yapan cisimlerin çizgisel hızları birim zamanda alınan yol ile, açısal hızları birim zamanda taradıkları açı ile tanımlanır. Çizgisel hız V, açısal hız w ile gösterilir. V ve w arasında, Bazı cisimlerin eylemsizlik momentleri a. Dönen çubuğun   Verim Bir işi yapabilmek için enerji harcanır. Sürtünmelerden […]

Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu Bir sistemde birden fazla enerji çeşidi varsa bu enerjiler birbirine dönüşebilir. Fakat sistemin toplam enerjisi değişmez. Enerji kaybolmaz sadece dönüşür. Örneğin bir barajda tutulan su potansiyel enerji kazanmaktadır. Bu su serbest bırakılınca yukarıdan aşağıya doğru potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür, su hızla tirbünlere çarparak tirbünleri çevirir. Bu kinetik enerjide, hareket enerjisine dönüşür. Tirbünlerin dönüşü ile elektrik enerjisi elde edilirki bu […]

Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji

Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji

Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji Sürtünmeli yüzeyde hareket eden bir cisme hareketi ile zıt yönlü sürtünme kuvveti etki ettiğini daha önce görmüştük. Bunu tekrar hatırlayacak olursak;

Mekanik Enerji

Mekanik Enerji

Mekanik Enerji Bir cismin sahip olduğu kinetik enerji ve potansiyel enerjilerin toplamına mekanik enerji denir. Mekanik enerji EM ile gösterilir. EM = EK + EP dir. Bir sistemin mekanik enerjisine kinetik enerji, yerçekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi dahildir. Sürtünmenin olmadığı sistemlerde toplam mekanik enerji korunumludur. Bir cismin üzerinde dış kuvvetler iş yapıyorsa mekanik enerji değişebilir. Fakat sisteme dış […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)